Ajánló

«« Vissza ««

Ajánlatunk két irányba mutat

1./ Egyrészt kiemelnénk azokat a munkákat, amelyek a közelmúlt havában került fel a weblapra. Ezzel azon látogatóknak nyújtunk segítséget, akik viszonylag nagyobb rendszerességgel nyitják meg az oldalt, s tudni szeretnék, mi az újdonság.

Sajnos vannak időszakok, amikor kevesebb új anyag kerül fel, mivel a volt diákok közül többen távol tartják magukat attól, hogy írásukkal, fotóikkal Ők is részesei lehessenek az emlékek gyűjtésének, bemutatásának, akár régebbi, - diákkori - akár az iskola utáni, felnőtt kori időkből. Idézve a Mozaikok menüpont nyitó oldalán felhelyezett spontán versikéből: - mindenki elmondhatja: 

 

"Mi is részei vagyunk az "egésznek,"
s megszemélyesítői a "résznek".

 

A Beköszönő menüpont -

Vendégkönyvi bejegyzések megtekintése ...

 

Levelezés/Adatgyűjtés - Gimnázium

Levelezés/Adatgyűjtés - Szakközépiskola

Levelezés/Adatgyűjtés - Szimpatizánsok

 

 

Akkor és most - Tananyagon kívül: Knorrné Skapér Éva - 2014. jan. 6.

                        -  Öreg diákok: A hetvenes, nyolcvanas évfolyam "alig" öreg diákjai - Dr. Gockler Lajosné 2012. március

                        -  Régen és ma: Harmatosi Irén 1962 -1966 IV. e

                                                   Szombathy Zsuzsanna 1965 IV. e

                        -  Életutak:

                        - Emlékezés barátokra: 

 

Hiányzó láncszem - Ki ismeri Gerő Klárit az 1957 IV. d-ből?  2013. október

 

Ballagás menüpont nyitó oldala: Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk

 

Szabadidő - Osztálykirándulások

Idézetek levelekből: (Utolsó három év) 

 

Mozaikok:

 

Az iskola tanárai az interneten (Utolsó három év)

 

Megemlékezés tanárainkra (Utolsó három év)  

 

 

Emlékezés osztálytársainkra: (Utolsó három év) 

 

 

Osztálytalálkozók : (Utolsó három év) 

 

 

 

 

 

 

 

2./ A másik irányvonal az lenne, hogy felhívjuk a figyelmet a kimagasló érdeklődésre számot tartó írásokra – szubjektív megítélés alapján. Most megpróbálunk visszatekinteni, a mintegy 2500 körüli oldalszám anyagát átfutni, hogy kezdésként kedvet adjunk a már régi látogatók kíváncsiságának, vagy éppen az új látogatóknak.

A honlap beindulását segítette néhány volt bagis tanár és diák, mely együttműködés esetenként mind a mai napig fennáll.

Akik sokat segítettek - Az oldalon 4 tanárnő és 28 diák anyaga nyitható megtekintésre.

 

Az iskola története – menüpontban bemutatott összeállítást kihagyni nem lehet. Ehhez kapcsolódó írások, egykori tanárok írásai, a honlapon történő bemutatásuk, a kapott anyagok felhasználásával:

Kalmár Ilonára emlékezve

Az iskolaépület múltja - Németh Vné 

Németh Vilmosné bagis diák, bagis tanár

Baráti kör megalakulása - 1990 áprilisában

A pesterzsébeti leánygimnázium - Kökény Sné: Gimn. emlékkönyve 2004

Kökény Sándorné bagis diák, bagis tanár, iskolaigazgató, Pesterzsébet díszpolgára

Dr. Gockler Lajosné tanárnő levele - 2008 elején

Életutak - Melega Kálmánné tanárnő

Pesterzsébet 5 középiskolájának kapcsolata  - profilváltás 1900-tól - 2010-ig  

Életutak - Dr. Gockler Lajosné tanárnő

Bencze István énektanár, karnagy, orgonista, Pesterzsébet díszpolgára

Dobray István ének-zene tanár, karnagy, Pesterzsébet díszpolgára

Dr. Bayer Istvánné földrajz - történelem – művészettörténet tanára, az Angyal

Józsa Ilona testnevelő tanár és osztályfőnök

Liszkay Tamásné biológia kémia szakos tanár

Dr. Pattantyús Endréné történelemtanár, igazgatóhelyettes

Kőváry Károly matematika-fizika szakos tanár, a Piarista Rend tagja

Krasznai Györgyné matematika-fizika szakos tanár

Makay Magdolna magyar - latin-olasz nyelv tanára

Markup Valéria kémia-rajz szakos tanár

Rajky Emma matematika-fizika tanár és igazgatóhelyettes

Salfay Tiborné magyar - német-orosz nyelv tanára

Stokovszky Iván logika-biológia tanár

Szántó Józsefné matematika-fizika szakos tanár, osztályfőnök

Knorrné Skapér Éva Matematika - fizika-számítástechnikai tanár

Takács Gyula történelem szakos tanár, gyakorlati oktató

Kapeller János  anyagismeret- műszaki rajz szakos tanár

Terkovits István magyar-történelem szakos tanár

Wasskó Béla német-orosz nyelv tanára

Pelsőczi - Burger Éva 1959 IV. c volt diák, majd tanár

 

A tanárok és oktatók menüpontban megnevezettek mindannyian az iskola emlékét őrzi. Akikről nincs bővebb leírásunk, azokhoz a látogatók további tájékoztatásait, küldeményeit várjuk szeretettel. 

 

 

Diákjaink

Emlékezés régi iskolámra - Albertné Marek Zsuzsa 1950 - íródott 1961-ben

Matyi Zsuzsanna 1956 IV. b osztály volt diákjának levele Svájcból - 2010. november

Emlékezés tanárainkra - Márton Béláné sz. Karvaly Hajnalka 1956 c - 2011-ben 

Félig nemzedék írta történelem - Gerő Rezsőné Lang Klára 1957 IV. d

Matyi Zsuzsanna 1956 IV. b   Vitézavatás - eskütétel - vitéz Matyi Zsuzsanna 2009

Megemlékezés Farnadi Emeséről 1955 -1959 IV. c 

Dr. Czigler Lászlóné sz. Hillinger Éva 1962 IV. f

Tantestület a harmincas évek végén - Ács Andrásné sz. Balogh Éva 1964 b - 2012-ben 

Harmatosi Irén 1962-1966 e osztály

Megemlékezés Varga Annáról  1962 -1966 IV. e

Szeitl Mihály 1971 IV. b

Varsányi Antal 1973 IV. a

Karvaly Hajnalka 1956 IV. c

Wlassics Istvánné sz. Kőszegi Erzsébet 1942

Wlassics Ágnes 1965 IV. d osztályos tanuló visszaemlékezése

Wlassics Ágnes 1965 IV. d

Szabó Ildikó  1965 IV. f

Máris Erzsébet  1965 IV. f

Papp Zoltán - telefonbeszélgetés 1971 IV. b

Kiss Edith - az emberi tartás 1966 IV. e

Hollósi Gizella - olyan tanáraink voltak... 1964 IV. b

Albert Zsuzsanna sz. Marek Zsuzsanna - Angyal 1950 IV. a

Krassói Kornélia  1958 IV. a  - Rátz Tanár Úr Életműdíj – 2011

Kaszap Emõke 1958 IV. a

Árki Sándorné Kápolnási Magdolna 1952 IV. a - Pesterzsébet Kultúrájáért díj – 2010

2009. 06. 13. 1969 IV. b osztály 40 év után

Tantestület az utolsó években - Pelsőczi Burger Éva 1959 c - 2009-ben

 

A fentieken kívül felhelyezett anyagok is nagy jelentőséggel bírnak számunkra. Javasoljuk tehát, - akinek ideje engedi - lapozza fel valamennyi oldalunkat, s tekintse meg az összes link mögötti írást és fotót. Kár lenne bármelyiket is kihagyni.

Az itt megjelöltek neve mellé beküldhetitek saját észrevételeiteket, azok neveit, akiknek anyaga  ugyancsak kiemelkedő volt számotokra.

 

A különböző menüpontokban nagyon sok szép anyag került összeállításra, ahol a diákkorra tekintünk vissza, vagy a későbbi, felnőtt éveinket mutatjuk be egykori társainknak. Bővítsétek ezen oldalak számát új meg új fotóitokkal, küldeményeitekkel. Várjuk kedves leveleiteket!

 

 Zárás: 2013. december 31-án

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.