Diákévek

«« Vissza ««

"Régi harcok, régi, kopott könyvek.
Derű, mosoly, néha fájó könnyek.
Múlik minden, rohannak az évek,

Búcsút mondunk, múló diákévek."

Ernest Hemingway

Diákévek alatt azt az időszakot értjük, amibe beletartozik az oktatás, a tanulás, a tananyag előadása a tanár részéről, annak befogadása és feldolgozása a tanuló részéről, a szünetek, az órára való előkészületek, a jó osztályzatok élménye, s a sikertelen feleletek miatti bánat, diáktársakkal és tanárokkal kialakított örömteli, vagy kevésbé jó kapcsolat.

Ide tartoznak a tanórán kívüli iskolai elfoglaltságok, a tanulmányi versenyek, sport- és kulturális rendezvények, séta az iskolai egyenruhában az utcán, bálok, kirándulások, nyári táborok, a munka és vidámság összhangja, melyek még inkább egységbe kovácsolják a diákokat, kisebb vagy nagyobb közösségekbe. Ezen utóbbi témakörök külön csoportban is részletezhetőek, az erre a célra nyitott menüpontokban.

Az utolsó évfolyamon a felnőtté válás közeledtének érzése, az együtt töltött négy év varázsa, egy-egy közös fotó az osztálytársakkal, az emlékezés idejére.

Ezek együtt és külön, mind-mind a Diákévek gyűjtőfogalom alá tartoznak.

 

 

 

A középiskolás diákévekre emlékezik vissza
Németh Vilmosné  tanárnő,
a volt diák, Göndöcz Ilona 51/B
   

Pillanatképek a tanítás időszakából

Dr. Gockler Lajosné tanárnő,

az iskola nyugdíjas pedagógusa

 

Fotó egy tanóra végén az osztályfőnökkel.

matematika-fizika szakos tanár

 

 

Aki az osztályról csak egy - kisebb vagy nagyobb létszámú - Csoportképet   küld be, az itt, az alábbi felsorolásban látható.

  

 

Diákévek a felnőttek világában

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.