Kitüntetések - Szakmai elismerések

«« Vissza ««

Vitézi cím tulajdonosa - Matyi Zsuzsanna 1956 IV. b

Vitézavatás - eskütétel

 

A Vitézi Rend legnagyobb eseménye az évente megrendezésre kerülő Vitézavatás, ahol a Vitézi Szék ülése és a Főkapitány által jóváhagyott személyeket hivatalos ceremónia keretében a Rend tagjai közé felveszik és vitézzé avatják. A ceremónia menetét a Vitézi Kódex rögzíti.

 
cirada2

 

Eskütétel

 
- A szertartás a rendi hitvallással veszi kezdetét:
„Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy Isteni Örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában."
 
 
- Ezt követően a jelenlevőket üdvözli az avatást végző rendi elöljáró egy rövid beszédben.
- Ezek után hangzanak el az eskütételek, a saját jogon avatásra várók, a várományosok
és a Nemzetvédelmi Tagozatosok tagjai egyszerre mondják az avató elöljáró után az esküt.
 
 

 

VITÉZ AVATÁS A MÁTYÁS TEMPLOMBAN

 
Immár ki tudja hányadszor, ma 2009. 09. 26-án 10:00-kor ismét vitézzé avatás volt a zsúfolásig megtelt Mátyás templomban.
A Vitézi Rendet, vitéz Nagybányai Horthy Miklós őfőméltósága, Magyarország kormányzója hozta létre 1920-ban,
Magyarország megcsonkítása után azzal a céllal, hogy lelket öntsön a nemzetbe
az igazságtalan Trianoni döntés után, és példának állítsa azokat az embereket, akik e vitézi címet kiérdemelték.
 
Forrás: internet Vitézek lapja 2009. december
 

 Az alábbi fotót Matyi Zsuzsanna, a volt bagis diák küldte szerkesztőségünknek.

 

 

 

Avatott vitézek névsorában olvasható: v. Matyi Zsuzsanna neve is.

 
 
Fogadalomtétel
 

 

 Vitézi avatás

 

 

 

"Életem egyik nagy napja volt 2009-beli Vitézzé avatásom.
Tulajdonképpen Apám kapta a vitéz címet, kitüntetésként még 1939-ben, - az I. Világháborúban teljesített szolgálatáért, elismert tetteiért - vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzósága alatt.
Ez a cím, a Vitézi Rend lovagi címe örökölhetőként volt nyilvántartva, - így mint első szülött gyermek örököltem.
 
Természetesen a II. Világháború után erről nem beszéltünk, nem beszélhettünk, el kellett titkolni.  
50  évet vártam és dolgoztam azon, hogy apám emléke fennmaradjon.
Nem csak apám emléke, de mind - mind, akik részt vettek az első Világháborúban.
Nem magamért tettem, hogy megkértem felavatásomat, mert csak az emlék marad meg - birtok, cím, stb. az már eltűnt.
S főleg, hogy én csak örököltem - nem mutathatok be hőstetteket, vagy nagy tudományos alkotásokat, csak magamat, s annak emlékét, amíg tudom, hirdetem.
 
A felavatás a Mátyás Templomban történt, talán a "század" legszebb és legsikeresebb ünnepélye volt.
Ha alkalom adódik, mindenkit szívből biztatok, menjen el  megnézni, ünnepelni ezt az eseményt.
Mert a mi oldalunkról bizony nem nagyon ünnepelünk és emlékezünk.
Franciaországban, Kanadában, Amerikában mindenki büszkén és meghatódva tesz fel a piros pipacsot november 11-én.
S én minden évben könnyes szemmel, sírva, mosolyogva nézem a felvonulókat a televízióban.

 

 

 2011. szeptember 5.

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.