Tantestület

«« Vissza ««

"Az igazi tanítás nem a tudás átadását jelenti.
Az igazi tanítás arra ösztönzi a tanulót,
hogy maga tegyen szert az ismeretekre."

John Milton Gregory

A tantestület az a pedagógus közösség, ahol az iskola tanárai a közös munka, közös cél érdekében együtt, egymást segítve dolgoznak, az iskolaigazgató irányítása mellett. Közös munka folyik a tantestületi értekezleteken, közös pihenő és feltöltődés a tantestületi kirándulásokon, átszellemültség és tiszteletadás ünnepi rendezvényeken. A tantestület a diákok okításáért, neveléséért dolgozik, az iskola jó hírnevét felépítve, törekedvén annak folytonosságát fenntartani, öregbíteni.

A Bagi Ilona Leánygimnázium, s majdan Szakközépiskola tantestülete olyan elődökkel büszkélkedhet, akiknek közössége méltán kiérdemelte ezt a megtisztelő nevet. A tantestület tagjai évről - évre, évtizedről - évtizedre örökséget hagytak egymásra, örökséget hagytak az iskolára. Ez az örökség kötelez.

 

"Genius loci"
mondotta dr. Bayer Istvánné,
az iskola első tantestületének egyik pedagógusa,
(idézve Harmatosi Irén 1966 IV. e volt diák írásából)

 

"Csak a múltnak megbecsülésén épül fel a jövendő"

(Széchenyi István)

 

 

Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk.
Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja.
Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban.
A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek.
Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot.
Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek.
Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk.
Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben.

 

Rudolf Steiner

 

"Olyan tanáraink voltak, akikkel nem mindenki dicsekedhet"
Fejezi be Vendégkönyvi bejegyzését
Dr. Hollósi Gizella, az 1964 IV. b osztály volt diákja

 

 "Amit Tőlük kaptunk, azt szavakkal nehéz megköszönni.

Ők tárták ki előttünk az élet kapuját…
Dr. Nagy Görgyné Majoros Györgyi 1950

(Emlékkönyv 196. old.)

 

"Szerettük tanárainkat, szerettük az iskolát.

Igazgatónőnk Kalmár Ilona, az iskola alapítója. Neki köszönhetjük, hogy tanulhattunk. Erzsébeten, a munkáskerületben, ahol addig nem volt leánygimnázium. Neki és tanárainak köszönhetjük, hogy megálltuk helyünket az életben. Fiatal tanáraink ambícióval telve jöttek hozzánk, és szívvel-lélekkel tanítottak bennünket."

Kóródi Mihályné Benkő Ilona 1941

(Emlékkönyv 196. old.)

 

"Képzett tanáraink voltak és sokat követeltek.

A mi tanáraink között is voltak világító fáklyák,

akik nemcsak kiváló tanárok, hanem kiváló emberek is voltak."

Szabó Margit 1957/A

(Emlékkönyv 271. oldal)

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.