Sportkör

«« Vissza ««

A sport nemcsak testnevelés,
hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.

Sportkör az iskola életében 

 

A leánygimnázium éveiből

Kivonatos idézet Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium – Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből (123-126. oldal)

 
1940/41-ben válhatott valóra a régi terv, a sportkör megalakítása. Addig csak ősszel és tavasszal lehetett játékdélutánokat tartani a tornatéren, ehhez a tornaterem kicsi lett volna. 1940/41-ben a Kossuth Lajos Gimnázium tornatermét hetenként egy délutánra használatra megkapta a leánygimnázium, Éltető Ödön igazgató úr szívességéből, s így 1940 november 18-án megalakították a sportkört, a vezető tanár által kiválasztott, önként jelentkezett 55 taggal.
A tiszteletbeli elnök Kalmár Ilona igazgató volt, tanárelnök dr. Györgyfalvay Dezsőné Beöthy Anna testnevelő tanár, ifjúsági elnök Kacsó Edit VIII. o., alelnök Simon Teréz VII. o., titkár Tóth Emma VII. o., pénztáros Bedő Sára V. o., szertáros Éltető Éva V. o. t. 
A sportkör a következő szakosztályokkal alakult meg: torna, atlétika, játék. Tervbe vették a korcsolyaszakosztályt is. Minden pénteken délután voltak a sportköri órák 3-5-ig. A nyári szünidőben is használhatták a tornateret a sportkör tagjai. 
„Úgy látjuk, hogy tagjaink mozgás- és sportszeretete a lehetőségek kiszélesedése mellett szép eredményt ígér a jövő évekre” – írja az évkönyv.
A következő évben a szakosztályok sora a turisztikával bővült. Az iskolai sportköri foglalkozásokon kívül a KISOK atlétikai, úszó- és korcsolya gyakorlásain is részt vettek a tagok. A tervezett sportköri versenyt az év végi testnevelési bemutatón rendezték.
 
1945/46-os tanévtől Bartha Lászlóné Radó Éva vezetésével két csoportban, hetenként egyszer tartottak gyakorlást torna, atlétika, sportszerű játékok anyagából.
„Az atlétikához s játékhoz nagyon hiányzik a régebben rendelkezésre állt füves talajú és elég nagy tornatér, mert az udvar, s tornaterem kicsiny volta határt szab a komolyabb gyakorlásnak. November 16-án az újjáépítés céljára a sportkör igen nagy sikerű testgyakorlási bemutatót rendezett az Ipartestület nagytermében, s ennek tiszta jövedelmét, majdnem 1000 forintot a tornaszertár gyarapítására fordította: kézi szereket vásárolt.”
 
 

 

A Bagi Ilona Gimnázium sportéletéről

 
Az 1957/58. tanévben a Bagi Ilona Gimnáziumban a sport irányítója Bolemányi Irén és Józsa Ilona. Az évkönyvből: „Sportkör.
Az 1957/58. tanévben atlétika-, torna- és kézilabda-szakosztállyal működött. A szakosztályok tagjai a tornaterem- és pályahiány ellenére szorgalmasan dolgoztak. A Fővárosi Tanács Oktatási Osztálya és a KISZ mellett működő budapesti és országos ifjúsági sportbizottság által kiírt versenyeken elindult. Ősszel a középiskolai kézilabda-bajnokságon a középdöntőig jutottak.
A tornászok is szépen szerepeltek a budapesti tornabajnokságon. Az atléták két bajnokságot nyertek.
A KISZ egyéves fennállásának évfordulóján rendezett XX. Kerületi mezei futóversenyen 280 tanuló vett részt. Versenyzőink minden egyéni és csapatszámot megnyertek. A sportköri tagdíjakból testnevelési felszerelést, plaketteket, érmeket, jelvényeket vettek. A sportbál bevételét kéthetes balatonboglári edzőtáborozásra fordították.”
 
1958/59-ből:
„Sportkör. Vezetője Józsa Ilona és Bolemányi Irén. A sportkör működése igen eredményes volt. Kézilabda szakosztályunk a budapesti nyolcas döntőben a hatodik helyen végzett. Úszóink rendszeresen látogatták a Fővárosi Tanács úszótanfolyamait. Tornaszakosztályunk válogatott csapata a népes háziverseny után elindult a Budapesti Középiskolai Tornabajnokságon, ahol nyolcadik lett. A legnagyobb eredményt atlétáink érték el, akik előbb a budapesti, majd az országos bajnokságot nyerték meg.
A Tanácsköztársaság 40. évfordulójára rendezett KSZ mezei futóversenyen 423 tanulónk indult. Természetjáró szakosztályunkat egyik fiatal kartársunk: Ormai Lászlóné vezette. Iskolánk két testnevelője a szaktárgyában elért kiváló eredmény miatt az idei pedagógusnapon jutalmat kapott.”
 
Az 1959/60-1969/70 közötti időszakról sincsenek dokumentumok, de tudom – írja a könyv írója és szerkesztője, Kökény Sándorné – hogy elismert sportélet folyt a Bagiban. Erről az Erzsébeti diákban is folyamatosan jelentek meg tudósítások.
 
Egy fotó Lukács Róbertné – Miszlai Margit (1964 c) a Bagi honlap szerkesztőségéhez küldött anyagából
 

1962-63-as tanév sportéletéből

 

 

A Margit-szigeti Sportuszoda előtt, úszó edzés után
Álló sor balról: Hauser Irén 1964. IV. c, Fogelsperger Ági, Kiss Éva 1965. IV. e, Varga Jenőné osztályfőnök, Miszlai Margit 1964. IV. c, Józsa Ilona testnevelő, Fejér Ilona 1964. IV. c, N N
Guggolnak: Benczik Katalin 1966. IV. f, Terdik Éva 1966 IV. f, N N, Németh Erzsébet 1966. IV. f

 

A fényképet küldte: Miszlai Margit 1964. IV. c

 
 
 

A szakközépiskolai osztályok éveiről

 
Az 1970-es évektől ugyancsak szép sportmunka folyt.
A honlap szerkesztőségéhez beküldött fotók erről tanúskodnak a
Sportnapok a Bagiban menüpont alatt.
 
 

 

 

Az oldal a honlapra

felhelyezésre került: 2010 májusában

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.