Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

Életművészet

“Elfogadni tudni a boldog napokat,
de az örömteleneket is.
Sem kicsordulni, sem elsivárulni.
Sem elcsorbulni, de túl sokat sem érni.
Sem szónokolni, sem elnémulni.
Nem megtenni gyorsan, de nem is késlekedni.
Nem hivalkodni, és nem tetszelegni -
sem az éles kést, sem a díszes cserepet nem kíméli az idő.
Az előbbi elcsorbul, az utóbbi színét veszti.

Utat választani, de nem a sikerét, hanem a boldogságét.
Az úton járni, majd végigmenni,
a nagyságot az erénnyel, és nem a szerencsével mérni.
Egyszerűen boldognak lenni – dísz, ragyogás, külcsín nélkül.”

(Tatiosz)

A jogelőd iskola – mint tudjuk – a Bagi Ilona Leánygimnázium. A tantestület szakképesítés szerinti összetétele – a szakközépiskolává történt átalakulás után – megváltozott. A tanárok közül sokan kényszerültek pedagógus munkakörüket másik középiskolában folytatni, megújítani, vagy esetleg másik pályára lépni. Az is megtörténhetett, hogy valakit elhivatottsága további feladatok felé irányította. A Szakközépiskolai szakmacsoport pedagógusai körében is voltak személyi változások. Volt, akit a szakmai kihívás vezetett további célok felé. 

E honlap örömmel helyezi fel ezen volt pedagógusok későbbi éveinek munkájáról szóló rövid szakmai bemutatót, mely forrásanyag az Internet különböző oldalain megtalálható. E pedagógusok további sikereit, a szakterületen kivívott  elismerést, megbecsülést az iskola képviseletében, a honlap szerkesztői és közvetett munkatársai örömmel kísérik figyelemmel. A régi diákok is szeretettel emlékeznek volt tanáraikra.

  

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.