Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Feith Bence tanár úrra emlékezünk

A temetés időpontja:  2012. március 09.
A temetés helyszíne:  Pesterzsébeti Temető
 

 

 

Feith Bence

a Bagi Ilona Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskola

műszaki tanára volt a hetvenes évek elején.

Tanári pályájának első éveit itt töltötte Pesterzsébeten.

 

 

Az akkori tantestület egyik tagja, Dr. Gockler Lajosné így emlékezik meg Róla.

 

Nagyon nehéz 30-40 év távlatából emlékezni volt kollegára, de a kép, ami megmaradt bennem az, hogy egy fiatal energikus ember, tanár, aki szerette az ifjúságot, diákokat és nyilván ezért a fiatalok is Őt. Értett a nyelvükön és nagyon helyesen kereste azokat a találkozási pontokat ahol a fiatalokkal lehet. Ez  abban az időben a KISZ volt. Így lett Ő KISZ-vezető iskolán belül, majd később kívül. Érdekes volt látni, hogy fiatalabb kollegákkal is megtalálta a hangot, könnyen tudott kapcsolatot teremteni.

Mint osztályfőnök sokszor kaptam jelzéseket - diákok útján - a műhelyből. Ezek a jelzések Bencéről mindig pozitívak voltak.

Gondolataimat zárva: Bence egy jó szándékú, diákszerető és értő ember volt, annak a kornak keretei között. Fájó szívvel gondolok Rá és mondok búcsút a volt kollégának, akinek életútja kiteljesedett, amint olvashatjuk a megemlékezéseket későbbi munkahelyeinek honlapján a nekrológokban.

 

A szomorú hírt, a volt kolléga haláláról a Bagi Ilona Gimnázium magyartanárától, Németh Vilmosnétól kapta a honlap szerkesztősége, aki Feith Bencét - már a későbbi években - mint öreg kossuthos diákot ismerte, mint a Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Körének tagját. Bence 1965-ben érettségizett a Gimnáziumban, s ma 65 évesen elment körünkből.

 

 

 

Feith Bencének a tanári pálya kezdete, és tartalmas életútjának vége egyaránt Pesterzsébethez kötődött.

A gyászszertartáson, - Feith Bence első munkahelyének képviseletében - Király Csaba,

Szakközépiskolánk szakmai tanára rótta le kegyeletét. 

 

 

00gyaszolok.jpg

 

 

A temetési szertartás megkezdése előtt már nagyon sokan (mintegy 250-300 fő) voltak a ravatalozó előtt a búcsúztatók. 

 

 

 

01benravatal.JPG

 

 

Polgári temetés volt, ezért Bence volt barátja és kollégája tartotta a búcsúztatót.
A Halotti beszéd soraival kezdte megemlékezését, méltatta barátja életpályáját, kiemelve az utolsó 15 évet,
mely időszak alatt együtt dolgoztak a Nagy Imre Alapítvány kuratóriumában. 
 

„Jókedvvel, kitartással, irányította munkatársait, kik nagyon tisztelték.

A 70-es évek elején építészként kezdte, majd tanári gyakorlatát a Csepeli Általános Művelődési Központban kamatoztatta. A kerület oktatáspolitikájában jelentős szerepet játszott, évekig volt az Oktatási Bizottság vezetője, 1997-1998 között Csepel alpolgármestere, majd ismét az ÁMK vezetője volt. Később az újbudai Bocskai István Általános Iskola igazgatója. Mind a mai napig vezető pozíciót töltött be a Nagy Imre Társaságban. 21 éven át vezette az intézményt.

Mindig büszkén mesélt unokáiról, kik nagy szeretettel vették körül, s Nórit már sakkozni is tanította. Sok feladatot állított még maga elé, mikor 65. születésnapja előtt 8 nappal, - három hete - hirtelen elragadta a halál.”

A búcsúztató gondolatok ismét a Halotti beszédből idézett sorokkal zárultak,

majd felcsendült Tomaso Albinoni-Adagio in G Minor zenéje.
 
 

 

 

Megindult a gyászmenet a koporsót vivő fekete Mercédessel az élen.   

 

 

04indul.JPG

 

Az elhunyt koporsóját a közvetlen családtagok követték, kísérték halottukat utolsó útjára.

 

 

  

Tömött sorokban, mintegy 200 m hosszan követték a gyászoló családtagokat

a barátok, munkatársak, ismerősök. 

 

 

07indul4.JPG

  

A koszorúkat szállító autó

  

 

08koszorusauto.JPG

 

A sírhelynél  felcsendült az Il Silencio (Csend) dallama.

Tiszteletadás az örök nyugalomba helyezés előtt. 

 

 

 

A gyászoló családtagok hosszan fogadták a részvétnyilvánítást.

 

 

 

A három legközelebbi családtag néma búcsút vett - édesapjuktól.

 

 

15sirhely2.JPG

 

 

A sírhely

 

 

Nyugodjék békében!

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.