Az iskola tanárai az interneten

«« Vissza ««

In memoriam Kucsák Béla

Részlet Pálházi Ferenc - egykori Bagi Ilona Szakközépiskola, majd az Eötvös Loránd Szakközépiskola szaktanárának írásából

 

 

 

Kucsák Béla hosszú évtizedekig szolgálta a magyar közoktatás, szakképzés ügyét.
Mindvégig a XX. kerületben dolgozott. 

 

Diákjaival pályakezdésétől jól szót értett, nyugodt, higgadt, magabiztos fellépése, emberséges hozzáállása előnyére vált mind a tanári, mind a vezetői munkájában. Jellemző volt segítőkészsége, akár diákjai, akár kollégái bátran fordulhattak hozzá gondjaikkal, problémáikkal. Igazgatóként minden felmerülő szakmai vagy emberi kérdésben kikérte vezetőtársai, illetve kollégái véleményét, s azt messzemenően figyelembe is vette döntéseiben.

 

Az oktatás mellett a nevelést is mindig elsőrangú szempontnak tekintette, a felnőtté válás korában igen fontosnak tartotta a széles látókörű, humánus, másokra is odafigyelő, empatikus világszemlélet és attitűd kialakításában nyújtott tanári segítséget; ez munkája során mindvégig hangsúlyozottan jelentkezett az értekezleteken tartott beszédeiben, és mindennapi iskolai tevékenységében is. 

 

 

 

Jellemzően kiemelhető néhány gondolat az irányításával készült intézményi Pedagógiai Programból:

 

„ ... Iskolánk egész tevékenységében a humanista értékrendszer közvetítése valósul meg.
... Minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáinak megoldásában.
... Iskolánk a bevezetőben említett szakközépiskolaként általános célként fogalmazza meg a humánus értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékének közvetítését, a fiatalok testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőttekké, demokratikus elveket valló állampolgárokká nevelését.
... Feladatunk olyan szabad, független személyiségek nevelése, akik mély önismerettel rendelkeznek, ismerik képességeiket, lehetőségeiket és céljaikat, akik tisztában vannak céljaik elérésének alapvető módszereivel, képesek az önmegvalósításra, az élet szeretetére és tiszteletére.
... Olyan művelt, tájékozott, továbbfejlődésre képes fiatalok kerüljenek ki az iskolából, akiket a magas szintű tudás mellett szilárd erkölcsi értékrend és igényesség jellemez.”

 

 

*    *    *

 

Egykori igazgatónk emlékét jó szívvel megőrzik volt tanítványai és kollégái, munkatársai

 

 

 

Kivonat az Eötvös Loránd Szakközépiskola és

Szakiskola honlapjáról 2014. május 7.

Megemlékezés tanárainkról Kucsák Bélára emlékezve

Az arckép az 1974 IV. b osztály tablóképén látható.

 

 

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

Idézet az internetes oldalról

 

2014. április 30-án elhunyt Kucsák Béla Igazgató Úr,

a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet oktatási referense.

 

Kucsák Igazgató Úr 1944. január 28-án Vácott született, ott is élt haláláig. 1958-62-ig a Szentendrei Ferences Gimnázium reáltagozatának, 1962-64-ig a Hernád utcai SZKI tanulója, ahol elektroműszerész szakképesítést szerzett. Egyetemi tanulmányait 1965-70-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán műszaki tanár szakon végzi. 1976-78-ig a Munkavédelmi Képző- és Továbbképző Intézet szakmérnöki tagozatán tanul, 1993 Oxford Brookes Iniversity magyarországi menedzserképzésében vesz részt. 1994-96-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi (ma Corvinus) Egyetem Vállalkozói Tagozatán szakközgazdász, majd, 1998-2000 között a Műszaki Egyetemen közoktatás-vezetői végzettséget szerez.

Szakmai pályafutását 1964-ben elektroműszerészként kezdte. 1970-97 között a Bagi Ilona Szakközépiskolában a villamos tárgyak tanára, 1974-76-ig a Bagi Ilona Szakközépiskola igazgatója, 1976-1990 között műszaki igazgatóhelyettese, 1990-től ismét igazgatója. 1997-től nyugdíjba vonulásáig az Eötvös Loránd Szakközépiskolát vezette.

Több szakmai publikációja jelent meg. 1980-ban A villamosság biztonságtechnikája jegyzet, 1981-ben Világítástechnika jegyzet, továbbá cikkek műszaki szakfolyóiratokban. Igazgató Úr sportember is volt: a Szentendrei Honvéd ökölvívója, a Budapesti Vasas kalapácsvetője, majd a Dunakeszi VRP vitorlázórepülője volt. Hobbija a labdarúgás és a halászat volt. 1986-ban Kiváló Tanár elismerésben részesült, miniszteri dicséretet kapott. Munkáját 2010-ben, Pedagógusnapon Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el. 2011. június 3-án nyugdíjba vonulása alkalmából, eredményes vezetői munkája elismeréseként, a Fővárosi Önkormányzat címzetes igazgatói címet adományozott Kucsák Béla Igazgató Úrnak.

Társadalmi feladatvállalásaként 1993 óta a Váci Kolping Család Egyesület Elnökeként tevékenykedett, a Magyar Kolping Szövetség Országos Vezetőségének és Oktatási Bizottságának is éveken keresztül tagja volt. A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet oktatási referensi tisztségét 2007-től látta el. Megkapta a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola AZ ISKOLÁÉRT kitüntető címét is, melyet Fenntartóként, ahogy annak idején Ő maga mesélte, nagyon jóleső érzéssel fogadott.

Kucsák Igazgató Urat munkatársaként és beosztottjaként korrekt, őszinte, empatikus, segítőkész embernek ismertük meg, aki szerette az igazságot. Tanítványait, kollégáit, a fenntartott intézmények érdekeit mindig a szakmaiság és az emberség szempontjait szem előtt tartva támogatta. Köszönjük ezt Neki.

 

Nyugodjék békében!

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.