Tantestület

«« Vissza ««

 Pelsőczi - Burger Éva visszaemlékezése

 

 

Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik.
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni.”
(Herokleitosz)

 

 
  
Diák voltam a Bagi Ilona Leánygimnáziumban az 50-es évek második felében, majd 1997-től én is tanítottam néhány évet Bagi Ilona Gimnázium és Szakközépiskola „jogutód” intézményben, melynek új neve Pestszenterzsébeti Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium lett, régi iskolám tantestületének tagja lettem egy kis időre.
 
1997-1998-as tanévtől kezdődött az iskola-összevonás időszaka, ekkor összevonták az iskolát az Eötvös Loránd Szakközépiskolával, s az új név a Pestszenterzsébeti Műszaki Szakközépiskola lett, majd az összevont iskola felvette az Eötvös Loránd Szakközépiskola nevet.
 
A Bagi Középiskola ill. a Bagi jogutód, mint intézmény ekkor szűnt meg végleg önálló iskolaként működni. És mivel befogadott iskola volt, az elküldött tanárok a volt bagisok közül kerültek ki.
 
Szeretettel emlékezem e tanárokra, akik ebben a nehéz időszakban kollégáim voltak.
 
    
Az első hullámban kellett távoznia - többek között - Fischerné  Juhász Erzsikének, aki régi bagis volt, s az egyik legjobb matematika tanár, akivel valaha kollégaként találkoztam.Sajnos a távozásba bele is betegedett. Annyit tudok róla, hogy a szintén volt Bagis Melega Kálmánné Kati segített neki elhelyezkedni.
 
Melega Kálmánné Katit én akkor ismertem meg, amikor már nyugdíjasként, állásinterjún voltam a Bagi-jogutód, Pestszenterzsébeti Műszaki Szakközépiskolában. Ő az intézmény igazgatóhelyettese volt már a 90-es évek elejétől, s ha jól tudom azelőtt is.
A tanév végén  /vagy közben/  már el is ment az iskolából - talán nyugdíjba. Ő akkor azt mondta, hogy ő már nem megy át az Eötvös Loránd Szakközépiskolába.
Melegáné Katival sok közös élményünk nem volt, de azért maradt meg bennem olyan elevenen, mert sajnáltam, hogy az új iskola tantestületébe történő átlépésről,  - mint igazgatóhelyettes – le kellett mondania, valamint azért, mert ő segített Fischerné Juhász Erzsébetnek némi munkához jutni.
Még egy volt Bagis igazgatóhelyettessel találkoztam ott néhány alkalommal,  Annau Istvánnéval.
Melega Kálmánné Katinál járt az irodában. Szemmel láthatóan őt is megviselte a Bagi Középiskola sorsa.
 
A második hullámban távoztam többek között én is, de én csak három évet töltöttem el ebben az összevont iskolában.
 
A harmadik és negyedik hullámban távozott négy pedagógus. Köztük dr. Nagy Ferencné, aki szintén fizikát és matematikát tanított. Sajnos nem tudom megmondani, melyik iskolában folytatta tovább akkor pedagógus pályáját .
Ekkor távozott még a zseniális Hazayné dr. Ladányi Éva, akivel pár évig még tartottuk a kapcsolatot, s tudom, hogy az ELTE Tanárképző Főiskoláján tanított tovább.
Ugyanekkor távoztak még a volt Bagi tantestületéből dr. Földesdy Gabriella és Morvayné Pataki Andrea is. Andrea kivételével egyikük sem önszántából távozott, belekényszerült a távozásba, az új tantestület felállása miatti változás kapcsán.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nem tudom, hogy Kucsák Béla igazgató úron és az elektroműszerész tanárokon kívül van–e még ott volt Bagis tanár.
De hát minden iskola-összevonásnál ez történik. Én két iskola-összevonásnak is szenvedő alanya voltam, de mindig talpon maradtam. Jelenlegi munkahelyemen kinevezett, kémia-fizika szakos tanárként dolgozom.
 
Pelsőczi Éva 2009. november
(Burger Éva 1959 IV. c)

 

Szerkesztői kiegészítés!

Az 1997 IV. d osztály tablóján láthatók a fenti fotók. A fent említett nehéz időszakra történt visszaemlékezést mégis pozitív gondolatokkal  zárva, Ady Endre verséből idézünk, iskolánkra emlékezvén:


Üzenet egykori iskolámba

(Részlet)
 
"Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni,
S hűn állni meg Isten s ember előtt."


Ady Endre

 


 Köszönjük Pelsőczi Évának,
- az iskola volt diákjának és tanárának -
hogy írásában néhány gondolattal képet adott
a megszűnés előtt álló iskola tantestületének utolsó éveiről. 
 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.