Gyakorlati képzés a szakközépiskolában

«« Vissza ««

A szakközépiskolai képzés beindulása 

A Bagi Ilona nevével fémjelzett budapesti középiskolában a 60-as évek végén már beindult a gimnáziumi osztályokkal párhuzamosan a szakközepes képzés is. Vörösmarty utca 30. alatt lévő iskolaépület azonban nem volt alkalmas arra, hogy az új oktatási profilnak megfelelően kialakított műhelynek helyet adhasson. Ezért a XX. kerületi Tanács Oktatási Osztálya döntése értelmében a Kossuth Lajos utca 35. szám alatt lévő Általános Iskola korszerűsítésében látta a megoldást, mert az iskolaudvar hátsó része alkalmas volt az új műhelyépület felépítéséhez.

1970-ben elkészült az iskola új szárnya,  és névváltoztatással együtt Bagi Ilona Szakközépiskola lett a gimnázium jogutódja.
A nyári időszakban megkezdődhetett a műhelyberendezések, illetve az iskola többi kifutó gimnáziumi, illetve a már felfutó  szakközepes osztályok képzéséhez szükséges szertárak, egyéb eszközök átszállítása. 
A műszerész képzés tárgyi feltételei már adottak voltak, s az új korszerű műhelyépületben biztosított lett a megfelelő szintű gyakorlati oktatás.  

Király Csaba

gyakorlati oktató tanár

 

Ösztöndíj átvétele az 1983-1987 IV. a osztályban

 

Szilágyi Andrea az ösztöndíj kiizetését intézi, aláír Burján Zsolt, mellette Csordás Gábor     Gregász Tibor aláírás közben, mellette Szilágyi Andrea  borítékkal és Csordás Gábor, háttérben Czerovszki Péter várakozik sorára

 

A szakközépiskolákban ösztöndíjjal serkentették a tanulókat a jobb eredmény elérésére. A havi ösztöndíj arányban állt a tanulmányi eredménnyel,  amit az iskolavezetés szabályos időközönként megvizsgált. A tanulmányi átlag változásával növelte, vagy csökkentette a kifizetendő díj mértékét.

 

Gyakorlati oktatások évfolyamonként

 

I. évfolyam

II. évfolyam

III. évfolyam

IV. évfolyam

 

 

 

 

 

A képzés beindításának folyamata - visszatekintés 

 

Az iskolavezetésnek meg kellett oldania, hogy a Vörösmarty utcában a gyakorlati képzés a közeljövőben az iskolaépület falai között valósuljon meg. A cél elérése érdekében 1967 nyarán Delkin  Miklós, az iskola akkori műszaki igazgatóhelyettese megkereste Váczy Györgyöt, a MÜM 1. számú Szakmunkásképző intézet lakatos oktatóját, s felajánlotta a gimnázium politechnikai oktatás irányításának lehetőségét. Váczy György 1967. szeptember elején a gimnázium állományába került. 
 
A gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek megteremtéséhez alkalmas gyakorló-helyiségekre volt szükség. Ezt az iskolaépület szuterén szintjén lehetett megvalósítani, három 11 férőhelyes műhely kialakításával. A satupadok mellet asztali fúrógépek, valamint állványos kézi-köszörűk alkották a felszereltséget. Az osztályok három csoportra osztva végezték a szakmai gyakorlatokat. Oszkó Ferenc műhelyfőnök irányításával - közalkalmazotti jogviszonyba felvett - gyakorlati oktatók vezették a tanulócsoportok szakmai munkáját.
 
A továbbiakban világossá vált, hogy műhelybővítésre lesz szükség, ami a műszerész képzés feltételeit biztosítja majd. Más lehetőség hiányában a tornatermet átalakítva készült el az esztergaműhely. Az esztergagépeken Kovács Péter gyakorlati oktató vezetésével indult be az esztergályos alapműveletek megismertetése, gyakoroltatása. Az osztályokban lévő három csoport, 11 hetes ciklusban került az esztergaműhelybe.
 
A Vörösmarty utcában további műhelyfejlesztésre már nem volt lehetőség. Ezért a városvezetés a közelben lévő Kossuth Lajos utca 35. szám alatti Általános Iskola udvarán kialakított új műhelyépületben látta a megoldást.  Az új műhelyépület elkészültével 1970 szeptemberében a szakközépiskolai osztályok átköltöztek az új helyre. A korszerű műhelyépület már biztosította, hogy a műszerész képzés tárgyi feltételei is adottak legyenek. Ebben az időszakban indult be az elektronikai műszerész, valamint a varrógép-műszerész szak oktatása a Bagi Ilona Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában.  

 Király Csaba

Visszaemlékezés a volt kollégákkal

 

A 60-as évek közepén vált valóra az iskolareform megvalósításának lehetősége a gimnáziumi osztályoknál. A technikumi képzés mellett, később helyette, a szakközépiskolák oktatási tantervei azt célozták meg, hogy magasabb elméleti tudással szakmai gyakorlatot biztosítsanak a végzős diákoknak.  Ma már 2011-ben tudjuk, hogy nagyon elhibázott lépés volt a drasztikus váltás. Jól működő gyakorlati képzés a szakmunkásképzőkben elsorvadt, s helyettük elméletileg képzettebb, de szakmai gyakorlat szempontjából hiányosabb "szakemberek" kerültek ki az iskolákból. 
A honlap ötletgazdájának
szubjektív véleménye

Diákok visszaemlékezései

 

Idézet Békefi Árpád 2009. decemberi, 42. sz. alatti vendégkönyvi  bejegyzéséből  - 1987 IV. c osztály

"Az oldott hangulatban mindig volt ok a nevetésre. Így volt ez akkor is, amikor feltaláltam a „tömör csövet”. Jól emlékszem a műremekekre is, a kocka kockában, gömb a gömbben vagy az egri minaret esztergán készült makettjére, de említhetném Csanády tanár úr saját készítésű szalagos magnóját is. Jó volt ilyen tanároktól tanulni, akik nem csak a könyvet akarták velünk megtaníttatni, hanem adtak mellé egy jó adag pluszt is. Azt, hogy sikerült sokunknak műszaki pályán maradni ez is kellett hozzá."

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.