Önképzőkörök

«« Vissza ««

Nyújtsd mindig a legtöbbet!
Ne elégedj meg azzal, ami vagy!
Próbálj meg az lenni, ami lehetnél!

 

Önképzőkör

Kivonatos idézet Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium – Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből (112-116. old.)
 
Az önképzőkörök „olyan iskolai egyesületek, amelyeknek célja, hogy tagjai magukat az előírt rendes iskolai tanulmányokon kívül is szellemi téren műveljék, neveljék. Hatásuk, kiváló nemzeti jelentőségük tagadhatatlan; nem egy későbbi kiválóságunk e körökben kezdte meg működését, ott indult meg szellemi fejlődése. A helyesen irányított önképzőkörnek kétségtelenül jó hatása van. Alkalmat a d a fiatalság külön tehetségeinek érvényesülésére; növeli az önállóságot, önbizalmat; hozzászoktat a nyilvános szerepléshez, tökéletesíti az előadó képességet, s mindezek mellett kimélyíti, legalább bizonyos irányokban a tudást.”
 

Önképzőkör a leánygimnáziumban

 
Megalakulásáról az 1935/36-os tanév évkönyve ír.
A Széchenyi István önképzőkör célja, hogy a növendékeknek szélesebb körű ismeretgyűjtésre alkalmat nyújtson, hogy hozzászoktassa őket az önálló, komoly munkához, s a gyakori szereplések révén a határozott, biztos fellépéshez. Az önképzőkörben az iskola négy felső osztályának növendékei vettek részt. A tisztikart évenként választották az önképzőköri tagok, a tanárelnököt az igazgató bízta meg. Önképzőköri tisztségviselőnek, főleg ifjúsági elnöknek lenni nagy megtiszteltetés volt.
 
Az 1944/45-ös háborús tanévben nem működött az önképzőkör.
Az önképzőkör rendszeres ülésein tanulmányaikat olvasták fel és bírálták meg, ismertetéseket tartottak, irodalmi és zeneműveket adtak elő. Arra törekedtek, hogy olyan írókkal, költőkkel, olyan országokkal foglalkozzanak, akikről, amelyekről nem tanultak kimerítően, de fontos, hogy ismerjék és megértsék őket.
 

Önképzőkör az Állami Leánygimnázium

 
Az állami leánygimnáziumban az 1948/49. tanévben még megindult az önképzőkör munkája, de szakosztályainak át kellett alakulniuk szakkörré. Ezzel a leánygimnázium Széchenyi István önképzőkörének munkássága véget ért.
 

Önképzőkör, szakkör a Bagi Ilona Gimnáziumba

 
Az 1957/58. tanévi évkönyvben olvassuk: „Önképzőkörünk is első ülését Arany János halálának 75. évfordulója alkalmával tartotta.”
Az 1958/59. tanévi évkönyv külön fejezetben szól róla:
 
„Önképzőkörök, szakkörök, sportkörök
Önképzőkör vezetője: Barta István. 50 tanuló végzett igen aktív munkát az önképzőkörben. Tekintettel arra, hogy az önképzőkör irányítását irodalom szakos kartárs végezte, az irodalmi-művészeti ág munkája volt a legjobb.
 
A történelmi szakkör középpontjában a Tanácsköztársaság 40. éve évfordulójára való felkészülés volt. A tanácsköztársasági kiállítás a kerületi tanácstól elismerő oklevelet kapott.
 
Fotószakkörünk Rajky Emma vezetésével folytatta eddigi eredményes munkáját. A szakkör tagjai minden nevezetes iskolai eseményt megörökítettek. A tanév második felében már színes fényképezést is végeztek. A fotószakkörről ír beszámolót 1963 novemberében az Erzsébeti Diák 4. évfolyam 1. száma.
 
A fizika szakkör Szőke László kartárs vezetésével az iskolarádiót és ennek hangszóróit szerelte fel.
A szakkörről külön olvasható az Erzsébeti Diák 1963. novemberi számában - IV évfolyam 2. szám.
 
A matematikai szakkör vezetője Kőváry Károly kartárs, munkája elsősorban a tanulmányi versenyre való felkészülés jegyében folyt le. A döntőbe egyik tanulók be is került. A verseny után különleges sorozatokkal foglalkoztak, valamint analitikus geometriai feladatokkal, hogy az első félévben tanult számításokat elmélyítsék.
 
A kertészeti szakkör húsz tanulót foglalkoztatott. Vezetője Tóth Lajosné. A legjobb munkát az elsősök végezték, akik minden foglalkozáson lelkesen részt vettek. A téli idényben kirándulásokat tettek vagy szakkönyvekkel ismerkedtek, tavasszal és ősszel minden foglalkozást a kertben töltöttek, ahol a tanulók megtanulták a kerti munkálatokat. Szüleik szép cserjéket, virágpalántákat küldtek, amelyeket elültettek és rendszeresen ápoltak. Tudományosan foglalkoztak a növények fejlődésével és ápolásával.”
 
A következő három évről nincsenek dokumentumaim. Az Erzsébeti Diák – a XX. Kerületi középiskolák KISZ szervezeteinek és önképzőköreinek lapja II. évfolyama 12. számában, 1961. októberben ad hírt önképzőköri tevékenységről: 
Mi újság a Bagi gimnázium szakköreiben? címmel, s azután folyamatosan minden évben híradások olvashatók.
 
 
Az oldal a honlapra
felhelyezésre került: 2010 májusában

 

 A hatvanas évek elején is működtek szakkörök.

Az orosz szakkör vezetője Sándor László tanár úr volt.

Az erről szóló értesítést megküldte szerkesztőségünkhöz Dr. Czigler Lászlóné Hillinger Éva 1962 IV. f osztályban érettségizett volt diák.

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.