Kitüntetések

«« Vissza ««

"Az ember tevékenységét a boldogságkeresés uralja. A boldogság viszont lényegében beteljesülés, olyan állapot, amelyben minden igény, akár anyagi, akár szellemi, kielégítést nyer.
Az öröm nem más, mint egy igény kielégítése, és nagy igények nélkül nagy örömök sem létezhetnek.
A képességekkel együtt jár a képességek felhasználására való igény."

Szent-Györgyi Albert

A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen tevékenység során szerzett ismeretek összessége. A tevékenységnek bárki által megismételhetőnek kell lennie és végeredményben azonos eredményre kell vezetnie ahhoz, hogy az eredményt tudományos eredménynek nevezhessük. A tudomány eredménye egyetemes érvényű.
 

Tudományterületek:

a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak.

A tudomány valamelyik ágának területén működő, kimagasló eredményt elérő embertársaink elnyerik a társadalom elismerését,

és ezt az érdemi elismerést kitüntetések formájában jelenítjük meg.
 

A honlap szerkesztőségét tájékoztató írásos anyagok, vagy internetes ismertetők alapján itt szeretnénk gratulálni azon volt bagis tanároknak, diáktársaknak, akik azt a magasztos célt tűzték ki maguk elé, hogy tehetségüket a közérdek, a tudomány oltárán hasznosítsák. - Várjuk leveleiteket!

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.