Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

"Hiszek abban, hogy az embernek van egy magasabb küldetése, amit rábíztak. Értéknek azt tartom, ami ebből a világból olyan dolgot tud felmutatni, amely a bármikor érkező elmúlás pillanatával együtt nem enyészik el."
(A tanár, tanítványaiba menti át az értékeket.)

Jókai Anna

Rajky Emmára emlékezünk

Az értesítést Rajky Emma tanárnő unokahúga, Fáy Krisztina küldte szerkesztőségünknek. 

Rajky Emma matek-fizika szakos tanárnő testvérének a lánya vagyok.
Ezúton jelzem, hogy szeretett Nagynéném 2015. december 28-án, 91 éves korában meghalt. Temetése februárban lesz, aminek nincs még pontos dátuma, csak a helye biztos: a VII. kerületben lévő Rózsák terei templom altemplomában lévő urnatemető.
A temetés pontos napjával kiegészített gyászjelentést - amint elkészült - elküldöm Önnek, és kérem, hogy ha lehet, majd legyen kedves az iskola honlapjára feltenni, azzal a céllal, hogy azon keresztül eljusson kedves tanítványaihoz, tanártársaihoz.
Mellékelek Nagynénémről egy fotót, melyet 2015 áprilisában készítettem.
Üdvözlettel: Fáy Krisztina

A fotót szerkesztőségünk köszönettel fogadta, mely később a gyászjelentés oldalán került megjelenítésre.  

 

(A képre lépve nagyítható)

 

*    *    *

 

Rajky Emma tanárnő 1948-tól 1966-ig a Bagi Ilona Leánygimnázium 

matematika-fizika szakos tanára volt.

Az 1948/49es tanévben érettségizett osztály tablóképén látható a tanárnő arcképe.

 

 

 

Hosszú éveken át lelkiismeretesen, odaadással végezte 

az iskola igazgatóhelyettesi munkáit.

A diákokkal való közvetlen kapcsolatát az iskolai fotószakkör vezetésében is

meg tudta mutatni.

 

Fájdalommal búcsúzunk az iskola egykori tanárától 

az iskola diákjai és volt tanártársai nevében, -

a honlap szerkesztősége.

 

Fáy Krisztinától kaptuk az alábbi fényképet:

 

 

A fiatal tanárnő 1959-ben

  

*    *    *

 

Rajky Emma volt tanárkollégája, Dr. Gockler Lajosné az alábbi gondolatokat fogalmazta meg 

Nekrológjában

 

Őszinte megrendüléssel olvastam a hírt, hogy a régi bagis tanárok közül újra elment valaki: Rajky Emma tanárnő, szeretett kolléganőnk.

1959-ben, amikor az iskolához kerültem Ö már igazgatóhelyettes volt. Feltűnt nekem, hogy igazgatóhelyettes létére milyen kedves volt, igyekezett mindenkinek kedvében járni (órarend, órabeosztás stb.), segíteni a kezdő tanároknak, - amilyen én is voltam -, ezen kívül levenni az igazgatónő válláról a nehéz feladatokból. Elsőnek érkezett az iskolába, és legtöbbször Ő volt az utolsó, aki hazament. Az én osztályaimban nem tanított, de jó híre hozzám is eljutott.

Kiváló tanár volt. Nemcsak tudta a matematikát, fizikát, hanem tudta továbbadni is, sőt a lehetőségekhez mérten megszerettetni is! Így aztán mikor az én gyermekeim (legnagyobb kincseim) abba a korba értek, hogy egyetemi felvételire készültek - legjobbat akarván nekik – Emikét kértem meg, vállalja el a felkészítésüket. Ettől kezdve az én fiam már csak kettőt szeretett: a sportot és az Emikét! A felvételi pedig pompásan sikerült.

Emike és Józsa Ili kolléganőnk, jó barátnők voltak. Neves napokon többször összefutottunk Ilikénél. A legnevezetesebb azonban a János Kórház Intenzív Osztályán történt. Ili feküdt ott nagy betegen. Fiammal mentünk meglátogatni és egyszer csak nyílik az ajtó, megjelent Emike, kezében szorongatva a sok gyümölcsöt és hozta az előzőnap kapott „Bagi Ilona Lánygimnázium Emlékkönyvét”. Egymás kezéből szedtük ki, mi a régi bagis tanárok a könyvet! (Ili még meg is neheztelt, hogy vele nem is foglalkozunk csak a Bagival! Mire vége lett a látogatásnak Ili barátnőnk szemmel láthatóan sokkal jobban lett!

A teljes képhez meg kell említenem Emi életének nagy törését. Akkoriban - mélyen vallásos lélek lévén, - kisebb egyházi összejövetelek voltak nála. Amikor ez kitudódott – visszagondolni is fájdalmas - 2 érettségi vizsga között, - addigi értékeit méltatlanul elfeledve – azonnal elbocsájtották. Élnek még azok a lányok, akik akkor keresték Őt, s nem értették hova tűnt Emi néni és hagyta magukra őket az érettségin. Mivel tanári állást nem kaphatott, a fotószakkörös múltja segítette a talpon maradásban. Laborban dolgozott és csendesen viselte ezt a helyzetet.

 

A külső körülmények változása hozta meg neki azt az örömöt, hogy az utolsó években újra taníthatott iskolában, a Toldy Ferenc Gimnáziumban, ahová szintén volt bagis tanár, Dr. Fekete Ivánné segítette Őt.

Összefoglalva, Emit a segítőkészség, empátia, a tudás, tehetség jellemezte és nem maradt szívében gyűlölet, harag azok iránt, akik miatt az élete hosszú időre megváltozott.

Sok tanítványa és azok szülei, valamint a kollégák szerették és megőrzik emlékét.

 

 *    *    *

 

A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, 

hogy elbírja azt a sok kegyetlen lábat,

amivel a sorsa meggázolja.

(Gárdonyi Géza)

 


 

 Nyugodjék békében!

 

 

Idézet az 1968 IV. d osztályban végzett Zsoldos Julianna leveléből:

"Nekem Rajky Emma volt a kedvenc tanárom, aki matematikát, fizikát tanított. Éppen harmadikos voltam,

amikor váratlanul elment az iskolából, nem tanított tovább.

Át is akartam iratkozni bánatomban a Kossuth Gimnáziumba,

de Lengyel Irma igazgatóhelyettes végül lebeszélt erről." 2009. december

 

*    *    *

 

 2016. január 14-én Vendégkönyvi bejegyzést tett

Varsányi Antal, 1973 IV. a osztályban végzett volt diák:

"Rajky tanárnő halálával kapcsolatban együttérzésemet szeretném kifejezni szeretteinek."

 

*    *    *

 

2016. február 4.

Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom

 

 

Urnafal

 

 

Urnatartó asztal

 

 

Sekrestye melletti lejáron vitték az urnát az urnatemetőbe a
családtagok és a gyászoló tömeg előtt. 

 

 

Lejárat az urnatemetőbe

 

 

Feljárat az urnatemetőből

 

 

Családtagok fogadják a rokonok részvétnyilvánítását

 

 

Rokonok, ismerősök

 

 

Az urnatemető hátsó kijárata

 

 

A szertartásnak vége

 

 

9. kép

 

 

10. kép

 

 

11. kép

 

 

12. kép

 

 

13. kép

 

 

14. kép

 

 

15. kép

 

 

16. kép

 

Rajki Rajky Emma hamvait végső nyugalomba helyezték. 

A gyászoló tömeg még egyszer megemlékezett

az emberről, a barátról, az örök pedagógusról,

az egykori diákok szeretett tanáráról.

 

*    *    *

 

A bagi honlap szerkesztősége képviseletében a szertartáson részt vett Király Csaba, az iskola egykori tanára, aki a fotókat készítette. Szép, patinás környezetben helyezték örök nyugalomra Rajky Emma tanárnő hamvait.

A búcsúztatón mintegy 80-100 fő jelent meg, s rótta le kegyeletét az urna behelyezésénél.

 

*    *    *

 

A gyászoló tömegben több bagis diák volt, akiket név szerint szerkesztőségünk nem tud megnevezni.

Czigler Lászlóné sz. Hillinger Évától, az 1962 IV. f osztály

volt diákjától viszont kaptunk levelet, melyben megírta, hogy nagyon szép búcsúztató volt a tanárnő emlékére.

"A tanárnő unokahúga elmondta Emi néni életét, majd több levelet is felolvasott, melyeket régi diákok és kollégák írtak. 

Rajky Emma nagyon rendes ember volt, és kedves, szeretetre méltó.

Nem tanított az osztályunkban, de két társamat és engem bevezetett a fotózás és a fotólabor rejtelmeibe.

Szeretettel emlékezem Rá."  A honlap tanári névsorában egy baráti fotó készült a tanárnővel és két diákjával. 

Rajky Emma

 

*    *    *

 

Ugyancsak a fotószakkörön ismerte meg Emikét egy másik bagis diák, Bácsné

Wlassics Ágnes, 1965 IV. d osztály volt diákja.

Ő egy kedves történetben emlékezik vissza az akkori élményekre.

 

 Wlassics Ágnes

 

 

 A temetésre visszaemlékezve Fáy Krisztina meglátogatta a honlapunkat és üzenetet írt a Vendégkönyvbe, 2016. október 26-án.

2016. október 27-én szerkesztőség részéről válaszlevelet küldtünk Krisztina részére, megköszönve kedves szavait. 

 

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.