Előszó

«« Vissza ««

"Van az emberi szívnek egy halk szavú és előkelő vendége néha, az Emlékezés."
(Bánáti Szohner Sándor)

"Akinek jelene van, annak múltja is volt, - írja az iskola egyik volt diákja - s azt ápolni kell!"

 

Visszatekintve eddigi pályámra azzal kellett szembesülnöm, hogy valamennyi munkahelyem megszűnt. 

A mátyásföldi Ikarus autóbuszgyárban kezdtem, de az üzem atomjaira hullott. A XVI. kerületi Zalka Máté Szakközépiskolában folytattam, amely intézményből Általános Iskola lett. A Bagi Ilona Szakközépiskola következett, későbbi nevén Pestszenterzsébeti Műszaki Szakközépiskola beolvadt az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskolába. 1986 tavaszán elhagytam a Bagi Ilona Szakközépiskolát, és az ausztriai ELIN dolgozója lettem, melyet időközben felvásárolt a SIEMENS. Ismét váltanom kellett, s a kiszervezett ELIN OLTC GmbH munkatársaként dolgoztam hét éven keresztül, de 2000 őszén az is megszünt. Az utolsó osztrák munkaadóm Fa Szabo GmbH - ahonnan nyugdíjba mentem - is nehéz helyzetbe került. 

Bagi Ilona Szki. 1976-1986

Életemet 1976-1986-ig a Bagi Ilona Szakközépiskola határozta meg, ahol számtalan kellemes élménnyel gazdagodtam, amit a tanulóktól kapott sok-sok szeretet is táplált. Ezzel a weblappal szeretnék emlékezni a Bagi Ilona Szakközépiskolára illetve megköszönni azt a ragaszkodást, amit a tanulók többsége tanúsított irányomban. 

Köszönet azoknak a volt kollégáknak, tanulóknak, akik ennyi idő után is emlékeznek a Bagi Ilona Szakközépiskolára, s időt nem sajnálva segítenek az adatok, információk, fotók összegyűjtésében.

Külön szeretném megköszönni a Bagi Ilona Szakközépiskola egyik volt diákjának önzetlen segítségét, aki megtervezte a weblap külalakját, felépítését.  

Akik sokat segítettek

 

A  középiskola gimnáziumi éveinek  iskolatörténeti anyagát bemutató oldalak  honlapra történő felhelyezésénél segítségünkre volt
a Pesterzsébeti Múzeum gondozásában megjelent :  Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium – Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyve című kiadvány. 
 Ezúton is köszönetet mondunk a könyv írójának, Kökényné Kalmár Veronikának.

A fenti kiadvány a Pesterzsébeti Múzeumban megvásárolható. 

A weblappal kapcsolatos építő jellegű véleményeket, javaslatokat figyelembe vesszük, s ha lehetséges, alkalmazzuk.

 

 Király Csaba a weblap ötletgazdája

 

Kedves volt Bagis Diákok!

 

Király Csaba a weblap ötletgazdája felkért arra, - hivatkozva az eddig eltelt két év tapasztalataira, -  hogy a továbbiakban segítsek be a honlap tartalmi részének bővítésébe, finomításába. A felkínált feladat nem könnyű , de mivel eddig is szívesen segítettem, nem zárkózhattam el a további fejlesztő munkától sem. Ezért a megbízást tisztelettel elfogadtam.

 

 

Útmutató a weblap használatához

 

 

Dóka Istvánné a weblap szerkesztője

Az iskola volt diákja Rácz Mária 1966 IV. e

Mementó: "Az ifjúság múlandó"

 

 

Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium -
Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyve bevezetőjében olvasható:
 
"1970-ben érettségiztek a gimnázium utolsó osztályai.
Az ezt követő időszakról, a szakközépiskoláról,
- amelyben a kilencvenes években ismét nyíltak gimnáziumi osztályok –
nem szól az emlékkönyv;
másra vár az utolsó évtizedek történetének megírása."
 
Nem tudom, hogy ezt a „közvetett felkérést” magáénak érezte-e már valaki. Király Csaba, a szakközépiskola volt tanára, e honlap ötletgazdája a weblap megnyitásával e feladatból részt vállalt azzal, hogy a szakközépiskolai osztályok volt diákjait meghívta erre a találkozóra, s a Bagi név a volt gimnáziumi tanulókat is megszólította. Így, mintegy hét évtizedre összevontan, a Gimnázium és Szakközépiskola éveire együtt emlékezhetnek a látogatók.
 
Az idézet a Levelezés_Idézetek levelekből menüpont,
Emlékkönyv az emlékkönyvben c. írás záró gondolatsorában olvasható.
 

  

 Egyszer véget ér...

 
Egyszer véget ér a lázas ifjúság
Egyszer elmúlnak a színes éjszakák
Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár
Ami elmúlt, soha nem jön vissza már.
 
Egyszer véget ér a lázas ifjúság
Egyszer nélkülünk megy a vonat tovább
És az állomáson állunk, ahol integetni kell
De a búcsúra csak pár ember figyel.

Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk
Talán abban van az utolsó remény
Létünk ingoványra épül, mely a sötét mélybe húz
De ha akarjuk, még tűzhet ránk a fény.
 
Egyszer véget érnek múló napjaink
Egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink
Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk
De még addig mindent újra kezdhetünk.
 
Máté Péter 

 

A vendégkönyv egyik bejegyzése:

 

Legnagyobb örömömre Király Csaba felhívta figyelmemet a Bagi honlapjára. Én már 1960-ban érettségiztem a IV. c osztályban, ami elég régen volt. Azóta is nagy szeretettel gondolok régi iskolámra, ami abban az időben még a Vörösmarty utcában volt.

Nem sok kapcsolatom van a régi osztálytársaimmal csak néhány fénykép és a tablókép, amit majd megküldök Király Csabának. Minden tiszteletem az Övé és azoké, akik nem engedik feledésbe merülni az ifjúságunkat.

 

Üdvözletem minden ismerősnek és ismeretlennek, aki régi BAGIS volt.”
Kézai Béláné sz. Lentsch Magdolna 1960 IV. c osztály 2008. március 5.
 
 

Kedves Látogató!

Köszöntsd Te is régi iskoládat és volt tanáraidat!  Az emlékezés sorait helyezd el a Vendégkönyv oldalán!  A honlapon látható adatok, dokumentumok a szerkesztőséghez beküldött információk alapján kerülnek felhelyezésre. Írj Te is néhány soros visszaemlékezést, mellékelj néhány fotót, s küldd a lap alján látható címre, vagy az útmutatóban megjelölt szerkesztői címre!  Várja jelentkezésedet szerkesztőségünk, mert látni szeretnének Téged is a volt iskolatársak.

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.