Tantestület

«« Vissza ««

Emlékezés régi iskolámra

Kivonatos idézet Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből (197. old.)
 
 
 
.”… Talán jó volt, talán nem, én mindenesetre határtalanul boldog voltam, hogy ebbe az iskolába kerülhettem. Mert nem a szüleim akarták, hogy gimnáziumba menjek. Én könyörögtem ki magamnak, és a világ legnagyobb gyönyörűsége volt nekem, amikor végre algebrát tanulhattam (harmadik polgáriban, a pad alatt, háztartástan órán), megtanulhattam a csodálatos és mulatságos latin praepositiókat, és borzasztó műveltnek éreztem magam, mikor a jó szagú művészettörténet könyvet lapozgattam.
 
 
Soha nem felejtem el az első órák tiszta csendjét az új iskolában; a fehér falakat, az anyás és okos tanárok szép magyarázatait, amik valami elvarázsolt világba lebegtettek engem. …
Itt komolyság és rend uralkodott, a tudás számított egyedül, és soha nem éreztem tisztább örömet, mint amikor egy nagyon szigorú tanárnő azt mondta rám: „Ez a kislány mindig tud.”
Talán mások nem kaptak az iskolától annyit, mint én: először történt meg velem, hogy enyhíteni tudták határtalan szomjúságomat a szépség, a tudás, egy magasabb rendű élet után. Érezhettem, hogy szeretnek, hogy számon tartanak, mint ahogy mindenkivel külön-külön törődnek felejthetetlen tanáraim.
 
Több mint tíz év telt azóta el, de ma is ez az élmény adja meg életem alapszínét, azért lettem az, aki vagyok, mert ebbe az iskolába jártam. Az iskola az egész világot kitárta előttünk. A mi dolgunk, hogy azt találjuk meg benne, amit megtalálni érdemes."
 
Kelt: 1961 - az iskola fennállásának 30. évfordulóján
 
Albert Gáborné Marek Zsuzsa 1950
a Magyar Rádió munkatársa
 
 

 

Emlékeink tanárainkról, iskolánkról

 

Nekem az volt a gyönyörű ebben, hogy a fehér falú gimáziumban, melynek oly tiszteletreméltó híre volt Erzsébeten, ahova rangot jellentett bekerülni, olyan természetes egyszerűséggel beszélnek velem, mint eddig tanár soha. ...

Lelkiismeretes, jó tanáraink voltak, jó szakemberek, jó pedagógusok. Európai magyarok.

Albert Zsuzsa ny. szerkesztő a Rádió Irodalmi Osztályán (Marek Zszsa 1950) 1990

Idézet az Emlékkönyv 276, 277. oldaláról

 

Albert Zsuzsa válaszai Laczkó András kérdéseire a Hévíz című folyóiratban (részlet)

Idézet az Emlékkönyv 295-96-97. oldaláról

"Tanáraink nemcsak tanítottak, egy kivételével teljes szívvel, szigorúan és szeretettel, hanem neveltek is. Abban az iskolában az volt a legvonzóbb, hogy az erkölcsi tisztaság, az elfogulatlan embertisztelet, a munka megbecsülése szinte az utcára is áratd a falakból. Mindenkitől megkívánták a becsületes munkát, de a gyengébb képességűeket sem nézték le, - mert ahogy a tornaórán, - mindenkinek volt egyéniségéhez mért erénye, amit a többiek becsültek, és erre a tantestület adott példát...

 

Tanárainkkal bizalmas és baráti volt a viszonyunk, de tisztelettudó, mert volt is mit tisztelnünk bennük, mint ahogy ők is tisztelték akkor is, és később is a mi eredményeinket.

Később, amikor én már elkerültem onnan, véres, tanárokat kirúgató korszak kezdődött, az iskolát máshová helyezték, a tanári kart részben azzal is, hogy többüket az OPI-ba vitték, felhígították, tulajdonképpen megszüntették azt, a nálam idősebb korosztály körében igen jó hírű iskolát, amely a legjobb budapesti iskolák színvonalát elérte vagy felül is múlta. Nem tűrték szerintük "elitista" stílusát.

- A következő generációkat milyen iskolában látnád szívesen? Milyennek képzeled a harmadik évezred iskoláját? - tette fel a kérdést a riporter.

Olyannak, amilyen az én gimnáziumom volt.

 

Persze több nyelvi laborral, számítógéppel, jó fizikai és kémiai szertárakkal, ahol sokat lehet kísérletezni és talán pavilonos elosztásban, nagy parkok közepén, ahol sétálva is lehet tanítani. Vagyis, a görögség itt megint visszatér.

Fontosabbnak tartom a humán nevelést a jelenlegi iskolai struktúránál, kevesebb fizikát, biológiát, kémiát tanítanék, ellenben sokkal több irodalmi memoritert, sokkal több verset, azt ugyanis nem felejti el az sem, aki később mással foglalkozik, az léleképítő, ellenben az előbbiek a látókör szélesítésére, agyfejlesztésre jók, de kevesebb is elég belőlük felejtésre."

2001

 

Az oldal a honlapra
felhelyezésre került: 2010 májusában
 
Marek Zsuzsanna emlékezése szeretett osztályfőnökére:
 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.