Diákévek

«« Vissza ««

A Bagi és a Kossuth két pesterzsébeti középiskola -

diákjainak ifjúkori éveiről szól Németh Vilmosné Lonci néni alábbiakban bemutatásra kerülő írása.
A tanárnő az írás második felében a Kossuth L. Gimnáziumhoz fűződő, sok szálon futó - szoros kapcsolatát is kiemeli.
 
 

Archív emlékeim a Kossuthról

Kivonatos idézet a Kossuth Lajos Gimnázium honlapjáról
 

 

1943-51-ig gimnazista voltam a Kalmár-család alapította leánygimnáziumban a Török Flóris u. 106-ban. Állami oktatás csak a fiúknak járt, a mi alma materünk magániskola volt egy szegény bérházban. Az épületet már rég lebontották, emlékét a „Kalmár Ilona sétány „ őrzi.
 
Akkoriban szigorún elkülönítettek bennünket a fiúktól, így viszont nekünk sokkal titokzatosabb, rejtelmesebb volt a fiúk világa. Az utcán szendén pislogtunk az egyensapkás kossuthosokra; azt fürkésztük, milyen színű csíkok vannak a sapkájukon. Az „ezüstösek” (I-IV. o) nem érdekeltek bennünket, annál jobban az aranycsíkosok (V-VIII. o.), főleg, ha nem egy, hanem két-három csíkot is láthattunk. A fiúk is mustrálták ablakaikból reggel az iskolába siető hímzett blúzos, zsinóros egyenruhás lányokat. Az utcai ismerkedést az illemkódex tiltotta, felnőtt közvetítő kellett ahhoz, hogy bemutatkozhassunk, hogy elhangozhassék a: „Kezét csókolom!”
 
Hála a két tanári kar jó együttműködésének, adódtak alkalmak – szigorúan az okítás céljából, - amikor mi is bejuthattunk a fiúk „várába”. Csak náluk volt vetítőterem (talán a kápolna fölött?) épp, mint a moziban – „emelkedős”. Többször voltunk effajta vendégségben, de nekem egy ismeretterjesztő kisfilm élménye vált – 60 év múltán is – feledhetetlenné, a címe ez volt: „Az amőba”. Hogy a félhomályban nehogy a fiúkat bámuljuk, ezért a látottakat házi feladatban le kellett írnunk!
 
Ennél sokkal kellemesebb élményünk is akadt. Az 1946/47-es tanévben közös énektanárnőnk volt: Kutasi Klára, aki „vegyeskarra vágyott”. Csak egy mai casting izgalmával lehet összevetni a mi lelkiállapotunkat, amikor a „vöröshajú veszedelem” végigénekeltetett bennünket; ki járhat át a fiókhoz próbákra hosszú heteken át. Nekem szerencsém volt, és így én is szerepelhettem a Zeneakadémián 1947. III. 25-én. Sikerünk volt, az előadásról így számolt be a Pesterzsébet c. újság: (II. évf. 14. sz.) „A pesterzsébeti fiú- és leánygimnázium vegyeskara a Székely Kesergők és a Somogyi balatoni nóták előadásával érdemelte ki a közönség tetszését…” És nekünk mekkora élmény volt a „város pereméről” eljutni a Róth Miksa ablakos Zeneakadémia színpadára!
 
Néhány kossuthos tanárt órán is megismerhettünk, amikor beteg lett egy-egy tanárnőnk; így latinórán Dezsényi Lászlót, (az 1950/51-es tanévben igazgatónk is lett) természetrajzon az „áldott emlékű Pipás tanár urat”, dr. Bihary Gyulát. Megszeppentünk Dr. Bayer István tanár úr matekóráin, de a szigor álarca mögül megismerhettük emberségét, segítőkészségét. Ő rendezett 1950-ben matematikaversenyt – trigonometriából a párhuzamos fiú- és leányosztályok jelesei számára. Ez volt nekem a nagy alkalom, amikor én is ott írtam dolgozatot, amelyre a tanár úr írta rá az ötöst. Erre büszkén emlékezem; a fiatal matektanárnőnk is jól „méretett meg”, el is tette az én dolimat is, és 50 év múlva adta át a megsárgult irkalapot „további megőrzésre”, így szerzett nekem örömöt ez a dolgozat – kétszer is – hosszú életemben.
 
Közös mozilátogatást is szerveztek nekünk tanáraink (6 mozi is működött Erzsébeten, a 7-et lebombázták). 1948-ig még amerikai filmeket is láthattunk közösen, pl. a Bernadett címűt. Egyénileg csak osztályfőnöki írásos engedéllyel, szülői kísérettel mehettünk moziba (talán kétszer havonta?) Az ellenőrzőt el is kérték a mozikban beosztott tanárok. (szegények!) Ezért volt nagy öröm, hogy maguk a tanárok kísértek el bennünket mozielőadásokra.
 
Külön nevelődtünk, de azért tanáraink sem szerették volna, ha nem éljük át a szép diákszerelmeket, azt se, hogy pártában maradjunk, maguk az iskolák szerveztek táncos délutánokat. Mi is hívhattunk fiúkat műsoros klubdélutánjainkra, de a mi termeink parányiak voltak; az igazi nagy esemény az volt, amikor mi mehettünk át meghívottként a fiúk „tornyos házába”! Azt hiszem, sokunk emlékezik a Rajzteremre, a fiúk „Fieszta zenekarára”! Felkérés, visszakérés, a táncszünetekben körbe sétálás (karonfogva!) – akkor ez volt a módi - , s mindez nem diszkósötétségben! A mai gimisták kinevetnének ugyancsak, hogy mi egy ilyen táncdélutánra azért készültünk izgatottan, hogy társalogni tudjunk a táncpertnereinkkel a divatos regényekről (akkor sokat olvastunk!), akár a tananyagról is – csak legyen véleményünk az olvasottakról.
1947-ben a Kossuth egész épületében hangulatos majális volt, szólt a zene, orgonaillatos folyosón lehetett táncolni. Egy akkori szerelmespár az idén ünnepli a 60. házassági évfordulóját!
 
A rangos bálok az Ipartestület dísztermében voltak. Azzal dicsekedtünk, ki kapott több fiútól meghívót, kinek volt a legtöbb táncpartnere, kinek milyen dalt küldtek a szívpostánkra. „Szász éve már …” hallom a romantikus dallamot, látom a szép loknis hajú iskolatársamat és a reménytelenül szerelmes fiút is, aki nem tudott hódítani ezzel a szép gesztussal sem.
1948-ban volt az utolsó cserkészbál (ref), sokan táncoltuk a Palotást a lánygimiből. Ez bizony hajnalig tartott, kísérő anyáink is szórakozhattak legalább; tanárainkkal beszélgethettek – rólunk persze, ennek ugyan nem örültünk.
 
1948-ban államosították az iskolánkat, megszűnt a tandíj, s még egy kis ösztöndíjat is kaptunk, ha elértük a jeles eredményt. Ezek kedvező változások lettem számunkra, de nagy csalódás is ért bennünket – a fiúkkal együtt. Az év végi bizonyítványunkba beírták ugyan, hogy a „Hetedik osztályba léphet”, ehelyett ősszel III-osok lettünk. (Nyolcadik helyett IV-esek.) (Ekkor vezették be az általános iskolát, alattunk járó évfolyamosoknak vissza is kellett menniük volt elemi iskolájukba egyidőre.)
 
1949: a proletárdiktatúra alaposan beleszólt az életünkbe. Ádáz harc indult az ellen az értékrend ellen, amiben nevelkedtünk. Minden kiírtandó „kispolgári csökevénnyé” vált, elkezdődött a tegezés korszaka, (volt, ahol a tanárokat is tegezték) leveleinkről el kellett tűnnie a „Szépreményű úrleánynak” – címzésnek. Le kellett szoknunk a beidegződésről, a „Tanárúrnőnek tisztelettel jelentem!” – formuláról. (Az 1951-es évfolyamunk nem ballaghatott.) Osztályainkba bekerültek „átnevelt” újak, figyeltek bennünket és tanárainkat egyaránt, a félelem megmérgezte az addig nyugodt légkört. De azért csak fiatalok voltunk, szerelemesek. A fiúk-lányok kapcsolata közvetlenebbé vált, a romantika is élt a lelkünkben továbbra is; abban a fiúgimnazistában is, aki szünetekben – a háborúból ott felejtett rozoga létrán – fel- felmászott a toronyba, hogy belásson a választott kislány tantermébe.
 
1949 augusztusában (14-28-ig) volt a budapesti VIT, a rendezvényekre már tanárkísérők nélkül – mozgalmi vezetőkkel mentünk kossuthosok és bagisok egyaránt (teherautókon). Nem kellett tanár az újabb vegyeskórus élére sem, két diák szervezte – hosszú éveken át működtette – az Erkel Együttes kórusát: Máté János karnagy és Hegyesi Imre zongorista, szólista. Patrónusunk a Csili lett, Kékterem a próbatermünk. Szerepeltünk a Csiliben és a falujárásokon. A kórus bővült zenekarral – tárckarral. Közben jártunk főiskolára, egyetemre, sokan munkába álltak, de együtt maradtunk lelkesen – önként vállalt fegyelemmel - , széppé tettük fiatal éveinket (Hálával gondolunk Mátéra – Hegyire)
Ezzel a vegyeskarral a „két szomszédvár” fúziója olyan jól sikerült, hogy több mint húsz házasság pecsételte meg. Hiába volt a sok évtizedes elkülönítés; győzött az emberi természet: fiú-lány egymásra talált. Érdekes lenne egyszer felkutatni (a kóruson kívül is persze), hány házasság köttetett úgy meg, hogy az emlékek őrzik a „tornyos házat”, az új Kossuthot és a leánygimnázium régi és új épületét?...
 
Pesterzsébeten pedig sokáig élt a hagyomány: a Kossuthban az 1964/D osztály volt az első koedukált érettségiző társaság, ahol én tanítottam ekkor, a Bagiban csak 1970-ben szűnt meg a lányok egyeduralma. (Sajnos, egyúttal a leánygimnázium is – helyébe az ipari szakközépiskola lépett.)
 
A két tanári kar együttműködése már nem volt olyan szoros, mint diákkoromban, de azért akadt erre is példa. Az Erzsébeti diák a kerületi középiskolák lapja volt,
főszerkesztője: dr. Thomann Márton.
 
Én a bagis diákszerkesztők munkáját segítettem,
eljártam a Kossuthba a közös szerkesztőségi ülésekre.
 
1961-ben pedig ünnepélyrendezőként szükségem volt egy daliás Csongorra;
1963-ban az osztályom klubdélutánjára kellett fiúkat kérnem a Kossuthtól:
vendégül láttuk Labay Győzőt az osztályával.

(Még ez is régi módi szerint volt:

tanárkísérő nélkül hogy jöhettek volna be fiúk egy leánygimnáziumba?)

Jól neveltek voltak, kötelező volt nekik az öltöny és nyakkendő!
(Nemrég emlékeztünk erre az osztályom 45. érettségi találkozóján.)
 
 
Életem jelentős eseménye lett, amikor 1970 őszén a Kossuthos tantestület tagja lettem – nem kis szorongással. Még sok volt a férfitanár, akik annak ugyan örültek, hogy átadhatták nekem a magyartanítást a III. és IV. osztályaiban, az osztályfőnökséget a IV/D-ben és az összes ünnepély megrendezését, de azért gyanakodva figyeltek; egy nő hogy fog itt helytállni? Pár hét után aztán megnyugtattak, a diákok szerint jó órákat tartok. (Nem voltam kezdő, a 16. évemet kezdtem.) Szerencsémre hamar befogadtak tanárok-diákok egyaránt, és a decemberi tantestületi vacsorán már jelmezesen szerepeltem én is a „régiekkel” együtt.
 
Húsz évet tanítottam itt a nyugdíjazásomig, a kapcsolat nem szakadt meg azóta sem a kollégákkal, sem a tanítványokkal, akiktől sok szeretetet kapok.
 
Erzsébeten voltam diák, itt is tanítottam évtizedeken át, így sok érdekes szituációba kerültem: tanítottam kezdetben az iskolatársaim, egykori táncpartnereim gyerekeit, majd a tanítványokéit is, s több diákom lett kedves kollégám.
Férjem is itt érettségizett, egy köztudottan nagyon szigorú tanárának a fia pedig hozzám került. Az utcán összetalálkoztunk a tanár úrral, aki az üdvözlésünkre így reagált: „Szervusz fiam, kezét csókolom tanárnő!”
 
Fiam – menyem is itt érettségizett: ezernyi szál köt össze a KLG-vel. A 60. évfordulós műsort én rendeztem, ezért alaposan meg kellett ismerkednem az iskola történetével a kezdetektől, anyagot kellett gyűjtenem a réges-régi Évkönyvekből, amelyek egykor évente jelentek meg valóban.
Ugye érthető, hogy a P.KOBAK tagja lettem, holott nem voltam Kossuth-diák? …
 
 
2010 február
Németh Vilmosné

 

Az oldal a honlapra felhelyezésre került: 2010 július hóban

 

 

Fenti írásban a tanárnő megemlíti az 1961-ben megrendezett Csongor és Tünde egyik szereplőjét. Németh Vilmosné ajánlatára bemutatja szerkesztőségünk az egyik jelenetről készült fotót.  
 
 
1961 őszén nagy előadással ünnepelte a Bagi Ilona Leánygimnázium a fennállásának 30. évfordulóját a Csiliben. Én ez év szeptemberében kerültem a Bagiba, és kaptam egy kis részfeladatot, hogy adassak elő egy részletet a Csongor és Tündéből. A Csongor szerepére egy kossuthos diákot kértem, a Mirigy személyét egy gimnazista leány jelenítette meg. (Nem tudom a leány nevét, a kollégák ajánlották nekem, én őt nem tanítottam.)
 
A Csongor és Tündére azért esett a választás, mert 1947-48 időszakában egy alkalommal az egész darabot előadták a bagisok, kettős szereposztásban.
Ez a 30 év egyik kiemelkedő kultúreseménye volt.

 

 

 

Szerkesztőségünk örömmel fogadta és köszöni

a tanárnő levélben küldött visszaemlékezését .

2010. július 30.

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.