Diákévek 1962-1966 IV. e osztály

«« Vissza ««

"Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek,
csupán tiszta szív és
sok - sok szeretet."

Pázmány Péter

 

Ez a fotó szép emlék az osztály hétköznapjairól, osztályfőnökünkkel, Ancikával. 

A fotó másik oldala is értékes dokumentum.

 

 

Négy évet töltöttem együtt osztálytársaimmal, ifjúságunk legszebb éveit. Készültünk az érettségire, s közben tanáraink, pedagógusaink irányításával igyekeztünk felnőni az Élethez. Felnőni, ugyan úgy, mint sok száz másik diák a Bagi Ilona Leánygimnázium falai között.

Izgalommal teli zsongással vártuk mindig becsöngetéskor a tanárt, ki több, ki kevesebb felkészültséggel, néha meglapulva, iskolapadra szegezett szemekkel, erősen koncentrálva arra, nehogy a nevünket mondja ki a tanár feleletre felszólítva. Azután megkönnyebbülés, amikor éppen az osztály egyik eminens diákja jelentkezik, s leadja a tökéletes feleletet.

 

      Kinek-kinek meg volt a kedvenc, vagy éppen kevésbé szeretett tantárgya, - magyar, történelem, biológia, vagy kémia, a fizika vagy a könnyedebb énekóra, a német nyelv a sajátságos kiejtésekkel - én a matematika tantárgyat szerettem. Mindig nagy élményt nyújtott számomra, amikor a szaktanár a táblára varázsolta egy matematikai egyenlet levezetését, és nekem sikerült pontról pontra követnem a lépéseket, mint ahogyan egy-egy geometriai szerkesztés ugyancsak megragadta képzeletemet. Különösen nagy átéléssel és lelkes előadásmóddal tudta számomra közelhozni a matematika világát   Dr. Bisztricsány Edéné, akinek határozott, de kedves tekintetét ma is szemem előtt látom, a táblánál, krétával a kezében.  

De el kell mondanom, hogy Dr. Szilvai Gézáné szigorú óravezetése  matematika órán,  ugyanezt az élményt nyújtotta. Reá is szeretettel és tisztelettel gondolok, mint valamennyi kedves tanáromra. Dr. Szilvay Gézáné

 

 

 

A magyar irodalom tantárgy különösen akkor tudott elcsábítani, amikor verseket tanultunk.

Egy-egy versszakasz, idézet ma is élénken bennem él. Természetesen ebben a vonzalomban a tanárunk - Németh Vilmosné - egyénisége is jelentős szerepet játszott.

 

      

Következő kép szemem előtt a testnevelés óra, a három oldalról téglafallal körülvett 

tornapályán, reggeli napsütés, - szinte most is érzem a friss tavaszi levegő

illatát - futás, bemelegítés, előkészület valamelyik tornagyakorlatból felmérésre,

amely mindig szigorú osztályzással zárult.

 

 

 

Német nyelvtanárunk, Dombovári István négy éven keresztül plántálta belénk a német nyelvtan és a helyes kiejtés szabályait. Nem volt könnyű, de igyekeztem magamévá tenni az ismereteket.

1965. májusában egy tanulmányi versenyen vettem részt, sikerrel, egy Oklevél őrzi ennek emlékét. Szolid nyelvtudásomat egy-egy külföldi nyaralás alkalmával igyekeztem kamatoztatni.

 

 

 

 

Az elméleti, közismereti órák mellett nagy hatással volt rám a szakmai gyakorlati oktatás is. Erről a Gyakorlati oktatás / Gimnázium c. menüpont alatt olvashatók gondolatok. Kalapácsfej-készítés  - Rácz Mária 1966 IV. e

 

 

Osztályfőnökünk, Szántó Józsefné különleges egyéniség volt, igazi jellem.

Megjelenésében - fiatal kora ellenére - mindig tekintélyt parancsoló, kedves     halk szavával  mégis mindig segítőkész volt tanítványaival szemben.

Szomorúság tölti el szívemet, hogy itt, az emlékek tárházában

Ő már nem lehet velünk.

 

Tiszteletteljes emlékét őrzi az idő és a volt diákok visszaemlékezései.

 

Egy osztálytalálkozónk volt, 1991-ben, amikor 25 év után jöttünk össze az osztálytársakkal, Harmatosi Irén szervezésében, s akkor még Ancika velünk volt. Emlékszem, zavarban voltam, mert 25 év távlatában külsőre kicsit megváltozott, s nem ismertem fel Őt azonnal. Ő mindenkihez nagyon kedves volt akkor is, mint  az iskolai évek idején.

Ez az utolsó emlékem Róla.

 

E weblap megálmodója, Király Csaba lehetőséget teremtett ahhoz, hogy az emlékeket magunk és társaink számára felvillantsuk. 

 

Köszönetet mondok volt osztálytársaimnak, köztük iskoláskori barátnőmnek, Eszényi Irénnek,

akik az osztályunk anyagának gyűjtéséhez együttműködtek velem, kérdéseimhez segítséget nyújtottak,

együtt voltak velem, segítettek emlékezni.

 

Harmatos Irén 1966 IV. e
Harmatosi Irén

Eszenyi Irén 1966 IV. e
Eszényi Irén

Zwick Magdolna 1966 IV. e
Zwick Magdolna

Rácalmás, 2008. március 12.

Dóka Istvánné Rácz Mária 1966 IV. e

A tanításon kívüli együttlétek legszebb emlékei az osztálykirándulások,

melyekről csak egy fotót tudtam megőrizni, s itt egy oldalon bemutatni. 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.