Dr. Bayer Istvánné

«« Vissza ««

Szak: 
földrajz - történelem - művészettörténet
Beosztás: 
tanár
Tanítási időszak: 
1933-tól 1952-ig, 1958-tól 1968-ig
Egyéb: 
Az alapító tantestület tagja. Leánykori neve: Bakos Magdolna Az 1937/38-as tanévtől Dr. Bayer Istvánné
Ismertető: 

Osztályfőnök: 1937 IV. a, 1941 IV. a, 1942 IV. a, 1950 IV. a, 1952 IV. b, 1962. IV. a

 

Az 1933/34. tanévre olyan tanárra volt szükség, akinek szaktárgya a művészettörténet is - ha nem tudnak ilyen képesítésű tanárt alkalmazni, nem kapják meg az engedélyt az iskola működésének folytatására. Török Árpád, a Kossuth Lajos Reálgimnázium tanára elpanaszolta ezt a gondot fiatal kollégájának, ő pedig elmondta kedves egyetemi kollégájának és barátjának, Bakos Tibornak. Ő örömmel ajánlotta testvérét, Bakos Magdát, mint aki éppen most szerzi meg a földrajz és a történelem mellé a művészettörténeti képesítést is.

Bakos Magda 1933. szeptemberében tagja lett a pesterzsébeti nyilvános jogú magán-leánygimnázium tanári karának. A közvetítő fiatal tanár neve: dr. Bayer István. Bakos Magdolna  - az 2937/38. tanévtől dr. Bayer Istvánné - egész gimnáziumi tanári pályafutása ehhez az iskolához kötődik.

 

Dr. Bayer Istvánné, mint kitűnő pedagógus kitüntetést (jutalmazást) kapott 1949 májusában." Forrás: Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium  emlékkönyve (48. oldal)

 

Érdekességek  - A tanárnő három leánya ugyancsak ebben a Gimnáziumban végezte középiskolás tanulmányait.

Levél Kacsó Editnek  - Dr. Bayer Istvánné írása 

 

Idézet az Emlékkönyvből: "Angyalnak hűséges tanítványa és tisztelője voltam, pedagógus pályámon példaképemnek tekintettem őt."   Gergely Zoltánné Simon Gizella 1936  (265. old.)
 

A honlap működése során 2011-ben érkezett be az iskola életének egyik legrégebbi fotódokumentuma, személyes küldemény alapján. 

Légrádiné Balogh Ágnes (1967 IV. e) küldte be édesanyjának, Suschny Líviának érettségi tablóját, aki 1940-ben érettségizett. Azon a tablóképen látható Dr. Bayer Istvánné fiatalkori arcképe, melyet szerkesztőségünk kiemelt, hogy ezen az oldalon bemutathassa. Lívia ma 90 éves. Szeretettel őrzi tanárainak emlékét.  2011. február 20.

 

 

Idézet az Emlékkönyvből (206. old.)

"Tizenketten érettségiztünk, 1941-ben. Hárman közülünk meghaltak. Múlt héten is emlegettük őket, egy őrült kor áldozatait, szeretettel és szomorúan. A rendes havi összejövetelünk volt éppen, bár lesz egy reprezentatív 40 éves érettségi találkozónk is. De mi minden hónapban összejövünk, osztályfőnökünkkel együtt, akit ma is – régen titokban ugyan, de most már szemébe – az általunk kitalált „Angyal” becenéven szólítunk, és ha belép a szobába, egyszerre pattanunk – önkéntelenül - vigyázzba. Mert iskolánk nemcsak tudást és modern eszméket adott, hanem az összetartozás meleg, védelmező érzését, amit ma úgy neveznek: kollektív." (Bővebben olvasható a Köszönet tanárainknak c. alatt)   Dr. Gergely Tiborné Volent Klára 1941 

 

Egy újabb internetes küldeményként érkezett az 1942-ben érettségizett Kőszegi Erzsébet osztályának tablóképe. A régi, de kifogástalan állapotban megőrzött fotón láthatjuk az iskola első igazgatóját és az osztályfőnököt, Dr. Bayer Istvánné tanárnőt.
A tablóképet Kőszegi Erzsébet leánya, Wlassics Ágnes (1965 IV. d) küldte. A fotó a Diákévek menüpontban látható: 1938-1942 évfolyam, a osztály

 

Köszönet tanáraimnak - Egy pedagógus emlékezik hajdani iskolájára és tanáraira - Bánki Irén 1944  -  2001

 

Angyal -" Lelkiismeretes, jó tanáraink voltak, jó szakemberek, jó pedagógusok. Európai magyarok.
               Ezek között volt dr. Bayer Istvánné Bakos Magdolna az egyik legkiemelkedõbb egyéniség.
               Azért lettem a magyar mellett történelem szakos, mert olyan akartam lenni, mint Ő,
               mert az õ tantárgyát tartottam a legértékesebbnek, (a magyar mellett) a legmagasabb rendűnek.
               S azért volt az, mert õ tanította."

Idézet Marek Zsuzsanna, 1950 IV. a osztályban érettségizett tanítványának írásából - 1990

 

"Tanáraim közül legszívesebben Dr. Bayer Istvánné Magdi nénire emlékszem. Úgy érzem, tőle kaptam a legtöbbet. Tudása, kedvessége, ember, tanári magatartása máig példa számomra. Az Ő óráin sosem unatkoztunk, és mindig sokat tanultunk. A történelmi eseményeket úgy tanította, hogy mellé bemutatta a kor művészeti, irodalmi, zenei életét is. Ha a helyzet úgy kívánta, elszakadt az éppen tanított kortól, hogy a legújabb eseményekre felhívja figyelmünket."

Idézet Sebők Tiborné Reményi Magdolna 1964/E visszaemlékezéséből. Budapest, 2001. június 18. Kökényné - Emlékkönyv (299. old.)

 

Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvében Makay Magdolna emlékezik:

Az egyik kérdést így tették fel számára Krassói Kornélia és Kalmár Veronika: "Kikkel volt a tanárnő baráti kapcsolatban?"

"Mindenkivel. De legjobban szerettem Bayer Magdit. Hihetetlenül kulturált, nagyon művelt nő volt, és ezt nem fitogtatta. Nagy volt az önfegyelme is."  (308. old.) 1989. szeptember 27.


Dr. Bayer Istvánnéra emlékezünk  - Tiszteletadás emlékének

Dr. Bayer Istvánné és férje, Dr. Bayer István a tanári névsorban is egymás mellett.

 

A Csiliben 1990-ben megtartott Bagis találkozóra meghívott és megjelent tanárok szeretetteljes köszöntése után
felsorolásra kerültek azon kedves tanárok nevei, akik már nem jelenhettek meg ezen az iskolai összejövetelen.
„Nevük felsorolásával emlékezünk Rájuk.”
- hangzottak el Krassói Kornélia kedves szavai,
aki a Leánygimnázium Baráti Körének ünnepélyes megalakulásán
a megnyitó beszédet tartotta. (Emlékkönyv 210. oldal)
 

A névsorban volt olvasható Dr. Bayer Istvánné neve is.

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.