Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Dr Bayer Istvánné temetése

Gondolatok

 Kalmár Veronika Emlékkönyvéből és beküldött levelekből 

 

"Az 1980-as évek végén néhányszor - jóval kevesebbszer, mint jólesett volna - meglátogattam egykori osztályfőnökömet, dr. Bayer Istvánnét. Beszélgettünk az iskoláról, az emlékekről, mondta, hogy ideje lenne megírni a leánygimnázium történetét. Reméltem, hogy megírja. Felajánlottam, hogy segítek, legépelem." De erre már nem került sor. Betegsége egyre súlyosbodott."

 

 

 

Dr. Bayer Istvánné

1989. szeptember 24-én meghalt.

 

"1989. december 3-án összejöttünk néhányan Bayeréknál, és immár szeretett tanárunk nélkül, de családjával együtt - emlékére és tiszteletére - elhatároztuk és végrehajtottuk, amit Ő már korábban kezdeményezett:

 

  • 1990 tavaszán megemlékeztünk az iskola alapításának 60. évfordulójáról és létrehoztuk a Leánygimnázium Baráti Körét.
  • Elvégeztük a Bagi Ilona Leánygimnázium Emlékkönyvének adatgyűjtését.
  • Megszerveztük és lebonyolítottuk az iskola alapítók nevét megörökítő, (Kalmár Ilona, Kalmár Elek, Kalmár Eszter) emléktábla ünnepélyes elhelyezését, utca elnevezését Kalmár Ilonáról, az első igazgatóról.

Krassói Kornélia a Baráti Kör találkozóján - 1990. április 21-én - beszédében hangsúlyozta, hogy:  az iskola múltját elsősorban a már szinte alapítóknak számító két tanárnő, Magdi néni, dr. Bayer Istvánné és Makay Magdolna tanárnő hagyományozták a tanulóifjúságra és a tanárokra."

 

Diákjai ma is szeretettel és tisztelettel gondolnak Rá

 

Megemlékezés

 

Dr. Bayer Istvánné kiemelkedő pedagógus munkásságát és emberi nagyságát méltatja

két - weboldalon rögzített - szemelvény

 

"Emlékezés osztályfőnökömre, Dr. Bayer Istvánnéra

Angyal

Nevét korábbi diáknemzedékek örökítették ránk; mikor tanított minket, természetes volt, hogy ez a neve, később visszaemlékezve rá, édeskésnek éreztem, pedig ő nem volt az.
Valóban angyali volt, de arkangyal, nem lángpallossal, hanem beteljesedve Istennel és igazsággal; jóságos erőfeszítés nélkül, mert erkölcsi erővel; keménység nélkül, mert lágyságában is annyi szilárd nyugalom, annyi megalapozott tiszta öntudat volt, ami csak angyalok tulajdona lehet, vagy azoké, akiknek tiszta a lelkiismeretük, megalapozott az életük, amelynek gyökerei a múltba, virágai a jövőbe nyúlnak."

Albert Gáborné Marek Zsuzsanna 1950. IV. a osztály
(Idézetek levelekből - részlet)

 

Tanórán kívül

"Bejött az osztályba egy idős, kék szemű, egyenes tartású tanárnő, aki mereven végignézett az osztályon "leül"-t vezényelt, és csendben megszólalt:  Genius loci mondta, és a következő pillanatban - és a történelem órákon a továbbiakban mindig - néma csend lett a teremben.
Bizonyára arra gondolt, hogy tudjuk, mit jelent ez a kifejezés, de valójában egyikünknek sem volt fogalma arról, hogy a hely szellemét, szellemiségét jelenti. Az óra végén, aki figyelt, pontosan tudta, tisztelnünk kell az iskola addigi eredményeit, méltónak kell lennünk elődeinkhez, büszkének az iskola korábbi kiváló tanulóira.

A tanárnőt dr. Bayer Istvánné, Magdi néninek hívták, műveltsége, embersége egy életre példa volt."

Harmatosi Irén az 1962-1966 IV. e "Tanórán kívül" c. anyagából

 

 

Dr. Bayer Istvánné gyászmiséje 1989. október 3-án volt,


ahol Dézsi Erika, Kaszap Emőke (58/A) leánya,
a Zeneművészeti Főiskola hallgatójának

fuvolajátéka hangzott el

Magdi néni, az "örök pedagógus" tiszteletére.

 

 

NEM FELEJTÜNK!

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.