Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

Dr. Pattantyús Endréné a Bagi Gimnáziumban

Dr. Pattantyús Endréné és kollégái az Interneten
 

 

 

A Bagi Ilona Leánygimnáziumban dr. Pattantyús Endréné mintegy 15 éven keresztül végezte kimagasló pedagógiai munkáját, mint történelem szakos tanár, az 50-es évek közepétől.

 
1964. d osztály tablóján a fotó aláírásánál látható, hogy dr. Pattantyús Endréné a Gimnázium tantestületében vezetőhelyettesi beosztásban dolgozott. Tekintetéből kiolvasható a szelídség, a  pedagógus hivatás iránti elkötelezettség, empátia, pozitív kisugárzás.
 
 
 
Osztályfőnöki teendőinek ellátása során nagy szeretetnek örvendett a diákok körében. Erről tanúskodik egyik tanítványának, Pribék Rozáliának középiskolai emlékeiről készült bemutató oldal. Az 1965 IV. a osztály harmadik évfolyamán nyári kirándulásuknak vidám hangulatát örökítették meg a fotók.
  
 
 
 
 
 
1969 IV. c osztály érettségi tablóján látjuk a tanárnő arcképét utoljára a bagis tablókon.
Ekkor búcsúzik a Bagi Ilona Gimnázium és Szakközépiskola tantestületétől és az iskolától.
 

 

 

 

 

 

 

A Bagi Ilona Leánygimnázium profilváltása után

 

A Bagi Ilona Leánygimnázium Szakközépiskolává alakítása után Dr. Pattantyús Endréné, – több kollégájához hasonlóan – másik középiskolában folytatta a pedagógus pályát.

Ő és néhány társa a tantestületből a Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnáziumban vállalt tanári állást, pályázat útján, s töltöttek el újabb 10-20 évet, hivatásuk gyakorlásával. Abban a gimnáziumban, mely Pesterzsébeten az első középiskola volt az l920-as években.
1970-ben már a Kossuth Lajos Gimnázium új épületében működött a középiskola. 
Itt, egy tantestületben végezte oktató-nevelő munkáját a Bagi Ilona Gimnázium volt tanáraival, Németh Vilmosnéval, Moravek Ernővel, Novák Bélával. Így a régi tantestület néhány tagja tovább vihette a Bagi Ilona Leánygimnázium szellemiségét.
 
 
 A régi-új kollégák
 
1971 IV. E KLG érettségi tablóképen az osztály tanárainak sorában
Dr. Pattantyús Endréné történelem- és Németh Vilmosné magyar szakos tanárok,
valamint a C osztályban Moravek Ernő műszaki tanár.
 
  
 
 1978 IV. B KLG osztály tablóképén a két tanárnő,
az A osztálytablón Novák Béla kollégájuk.
 
 
 
1980 IV. A KLG  és az 1984 IV. C KLG osztálytablón láthatjuk,
még mindig együtt vannak a régi bagis kollégák.
  
  
 
Mintegy 15 évet vittek át tanáraink az „anyaiskolából” a szomszédos Gimnáziumba,
hogy megörökítsék hivatásukat egy új tantestületben,
hogy tovább tanítsák és neveljék az ifjúságot egy másik, de ugyancsak pesterzsébeti diákközösségben,
a tanulók ismereteit tovább gyarapítva.
 
Köszönjük munkájukat, hogy a Bagi Ilona Gimnázium emlékét ők is megőrizték,
az éveket nem feledve, az emlékeket tovább vitték magukkal.

 2009 november

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.