Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

1909. január 29. - 1997 Budapest

 

Születésének 103. évfordulója alkalmából

tisztelettel emlékezünk szeretett tanárunkra,

Stokovszky Ivánra.  

 

 

Régóta nyomoztunk a Tanár Úr iskolánk előtti és iskolánkból való távozását követő munkássága, élete után. Csak bizonytalan nyomokat találtunk. Egy kis történet egyik diáktársamtól, egy kedves emlékkép másik diáktársunktól, de nem tudtuk zárni a kört. Mi, a tanítványai az 1966 IV. e osztályból csak annyit tudtunk, hogy a bagis évek előtt valamilyen kapcsolata volt a Fővárosi Állatkerttel, nyilvánvalóan kapcsolódván szakmai ismereteihez, egyetemi biológia tantárgyához, a növények és állatok szeretetéhez..

 

Az interneten kutatásaink során - nevére keresvén - a következő sorokat találtuk és olvashattuk:

A TERMÉSZET – folyóirat (1944) XL-edik évfolyamának tartalomjegyzékében:
Kiadja: Budapest Székesfőváros Közönsége Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Budapest, XIV., Állatkert

 

Rövid Közlemények

Stokovszky Iván: Csonttollú madarak Kassán és Ungváron 

Állatkerti hírek

Stokovszky Iván:

  • Szultán (1 képpel) 83
  • A szikaszarvasoknál (1 képpel) 93
  • Koronásmajom-családunk (1 képpel) 105
  • Három dámtehén nevel egy borjút 107
  • Gyuri (1 képpel) 116

  

Egy következő kép az internet másik oldalán:

A Budapesti Zenei Gimnázium –ban 1962-ben végzett „c” osztály osztályfőnöke volt. - Tablókép az interneten a tanár úrral.
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanári névsorában:
Stokovszky Iván 1969-1976 biológia, művészettörténet tantárgyak tanára

Ez az időszak már a Bagi Ilona Gimnáziumból való távozása utáni új munkahelyét mutatja.

 

Üzenet egyik évfolyamtársamtól:

 

2012 januárjában kaptam levelet Kaszás Juliannától, aki 1966 IV. c osztályban érettségizett volt diák. Így ír a tanár úrról:
Én hosszú ideig kapcsolatot tartottam vele. – A budapesti Eötvös Gimnáziumban emléktáblát állítottak tiszteletére. Ő ebben az iskolában érettségizett. Halála előtt alapítványt hozott létre, ami az Ő nevét viseli. Minden évben az évzáró keretében az alapítványból pénzjutalomban részesülnek az arra érdemes tanulók. - írja Julianna, akitől még további leveleket várok. 

Stokovszky Iván nevéhez kapcsolódó alapítványról szerkesztői munkám során már olvastam az interneten, de nem volt bizonyítékom arra vonatkozóan, hogy ez a névazonosság ugyan azt a személyt jelenti. Julianna levele alapján a gyanum beigazolódott.

 

 

*   *   *

 

Az internetről az alábbi ismereteket osztjuk meg a honlap látogatóival, a volt tanítványokkal, volt kollégákkal

Tájékoztató a budapesti Eötvös József Gimnázium honlapjáról

 

Az iskola története messzi évekre mutat vissza, sok híres ember végezte itt középiskolás tanulmányait, s indultak innen az egyetemi tanulmányok felé, s lettek tudósok, művészek, irodalmárok. Az iskola 1921-ben vette fel Eötvös József nevét. A hagyományok tiszteletére mindig nagy hangsúlyt fektető Eötvös József Gimnázium 1923-ban Baráti Egyesületet hozott létre, amely ma is működik. A tagok névsorában Stokovszky Iván neve is olvasható. (A legrégebbi tagok még az iskolában, vagy a 125 éves évforduló kapcsán kitöltöttek egy belépési nyilatkozatot, s így kerülhettek fel a listára.)

 

"Stokovszky Iván, iskolánk egykori diákja, később tanára - halála előtt alapítványt tett azon tanulók elismerésére, akik gimnáziumi tanulmányaik alatt kiemelkedő tanulmányi és emberi példát mutattak." - olvasható az Eötvös Gimnázium honlapján.

  

Iskolai alapítványok
Néhai Stokovszky Iván, az Eötvös József Gimnázium volt diákja zárt alapítványt hozott létre 1997-ben:

Stokovszky Iván Alapítvány. Az alapítvány célja, hogy a budapesti Eötvös József Gimnázium 12. évfolyamán végzett tanulók anyagi és erkölcsi megbecsülését célozza akként, hogy minden évben a tanévzárón díjban részesülnek nemre, vallásra, származásra való tekintet nélkül, azon tanulók, akik tanulmányaik során kitűnő vagy jeles eredményt értek el, erkölcsi feddhetetlenséget és példamutató emberi tartást bizonyítottak. Az alapítvány vagyona egymillió HUF. A kamat odaítéléséről az igazgató által felkért Kuratórium dönt.

Kivonatos idézet az alapító okiratból:   

 

 

 

STOKOVSZKY IVÁN ALAPÍTVÁNY 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA

 

melyben alulírott Stokovszky Iván ( szül: 1909. január 29., anyám neve: Eger Emma) 1162 Budapest, Muzsika u. 17. sz. alatti lakos, az Eötvös József Gimnázium volt diákja, attól a felismeréstől indíttatva, hogy nemzetink szellemi felemelkedésének nélkülözhetetlen feltétele az ifjú nemzedék szellemi teljesítőképességének jelentős javítása, zárt Alapítványt hozok létre az alábbiak szerint: 

 

I.

Az Alapítvány neve és székhelye

Az Alapítvány neve: „Stokovszky Iván Alapítvány”
Az Alapítvány székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. sz. 

 

II.

Az Alapítvány célja

Az alapítvány a budapesti Eötvös József Gimnázium 12. évfolyamán végzett, érettségizett tanulók anyagi és erkölcsi megbecsülését célozza akként, hogy az alapítvány minden évben a tanévzáron kiosztandó díjban részesíti - nemre, vallásra, származásra való tekintet nélkü1 - azon hallgatókat, akik tanulmányaik során kitűnő vagy jeles eredményt értek el, erkölcsi feddhetetlenséget és példamutató emberi tartást bizonyítottak.

 

III.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon és a vagyon felhasználásának módja

Az alapítvány céljára rendelt vagyon 1.000.000.-ft, azaz egymillió forint, mely összeget alapító az Alapítvány rendelkezésére bocsájtott a II. sorozatszámú, 340007069 sorszámú 1.000.000.-ft névértékű Zafír Pénztár jegy átadásával. A pénztárjegy tőkeösszege kamataival 'együtt 1997. május 17. napján felvehető, mely kamatokat első ízben az 1997. évben érettségizett diákok díjazására kell fordítani.

 

 

Kelt: Budapest, 1997. március 18. napján
Stokovszky Iván
alapító

 

 Az oldal összeállításra került

2012. január 29-én

  Stokovszky Ivánra emlékezve

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.