Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

Hetven éve egyazon orgonánál

Beszélgetés Bencze István orgonista karnaggyal

 

Forrás:  A Déli Evangélikus Egyházközség honlapja 2008. december 26.
 
 
Egészen rendhagyó évforduló kapcsán tartott ünnepi alkalmat a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség: idén immár hetven év telt el azóta, hogy a gyülekezet hűséges orgonista karnagya, Bencze István először ült oda a pesterzsébeti templom orgonapadjához, és azóta megszakítás nélkül végzi a kántori szolgálatot.
 
Ennek a Guiness rekordok könyvébe illő, a maga nemében páratlan szolgálati időnek a tiszteletére jubileumi zenés áhítatot és hangversenyt rendeztek november 16-án Pesterzsébeten a dr. Bence Gábor vezette Kelenföldi Evangélikus Ének- és Zenekar közreműködésével.
 
Az orgonajátékokat természetesen maga az ünnepelt játszotta. Az ünnepi áhítaton Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét.
 

 
A sokak által tisztelt Bencze István ének - zene tanár és orgonista karnagy a hangversenyt követő állófogadáson adott interjút hírportálunknak.
Kivonat az interjúból
- Kedves Tanár Úr, hogyan kezdődött a kántori szolgálata Pesterzsébeten?
- A zenei érdeklődésem korán megnyilvánult, nyolc éves koromban kezdtem zongorán játszani. Tízéves voltam, amikor Pesterzsébetre kötöztünk. A gyülekezetben rendszeresen szerveztek teadélutánokat, és engem kértek meg, hogy játsszak a harmóniumon.
- És tizenöt éves korától megszakítás nélkül minden vasárnap ugyanannál az orgonánál ül?
- Majdnem teljesen. Hetven húsvétot, hetven pünkösdöt, de csak hatvankilenc karácsonyt orgonáltam végig. Azért csak hatvankilencet, mert 1970 szentestéjén belázasodtam. Arra azonban mindig ügyeltem, hogy munkám mellett úgy menjek szabadságra, hogy az a vasárnapi szolgálatokat ne érintse.
- Mit jelentett akkor az evangélikus egyházban "orgonista állásban" lenni?
- Miután az egyházközségi elnökség hivatalosan is felkért az állás betöltésére, kezdetben huszonöt pengő volt a kántori fizetésem. Ez akkoriban nagyjából egy pár cipő ára volt, az évek alatt legfeljebb az inflációval arányosan emelkedett. Zongoratanári diplomám megszerzése és pályám megkezdése után azonban már nem fogadtam el ezt az összeget, és körülbelül ötvenöt éve teljesen ingyen végzem ezt a szolgálatot.
- Mindeközben a gyülekezet zenei életének szervezése mellett a civil életben is a zeneművészet jegyében végezte hivatását.
- Középiskolai tanulmányaim mellett a híres Eördögh család zeneiskolájában tanultam zongorázni. A Kossuth Lajos Reálgimnáziumban letett érettségi után a Zeneakadémián - a mai Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen - folytattam tanulmányaimat, és 1948-ban zongoratanári, 1950-ben pedig középiskolai ének- és zenetanári diplomát szereztem. Ezalatt egy ideig a csepeli papírgyárban is dolgoztam.1949-ben kezdtem zongoratanári pályafutásomat, először a Masopust-féle magán-zeneiskolában, 1957-től a Lázár Vilmos Általános Iskolában, 1960-tól pedig a Bagi Ilona Leánygimnáziumban. Ezzel egyidejűleg több üzemi énekkar karnagyaként is tevékenykedtem. 1988-ban vonultam nyugdíjba, de óraadóként egészen 2004-ig tanítottam.
- Melyik időszakra emlékezik a legszívesebben ebből a hét évtizedből?
- Az 1945-ös bombázásokat követően a bátyámat, Bencze Imrét helyezték Pesterzsébetre segédlelkésznek, 1947-től pedig ő lett a gyülekezet parókus lelkésze. Talán furcsán hangzik, amit mondok, de a legszebb számomra az 1948-1958-ig tartó időszak volt, amikor a legkeményebb Rákosi - korszakot is végig kellett élnünk. Bátyám is szerette a zenét, hegedűn játszott, nagyon jól működött a gyülekezeti énekkar, rendszeresen rendeztünk hangversenyeket, és szakmai ismeretségeim révén olyan neves meghívott vendégek, operaházi muzsikusok jöttek el hozzánk fellépni ingyen, mint Melis György, Réti József, Szabó Miklós. Máig emlékszem arra rendkívül éles kontrasztra, ami az egyházon kívüli élet elvadult borzalmai és az egyházi zenei élet szépsége között feszült.
- Egy hosszú lista tanúskodik arról, hogy Tanár Úr hűséges szolgálatát az évek során mennyi kitüntetéssel ismerték el. A mai ünnepi alkalmon ez a sor tovább bővült, hiszen Pesterzsébet polgármestere egy jubileumi díszoklevelet adott át. Ezek közül melyik a legkedvesebb a számára?
- Világi vonalon a pesterzsébeti díszpolgári címre vagyok a legbüszkébb, amelyet 2003-ban kaptam. Egyházi kitüntetést elsőként 2007-ben ítéltek oda nekem: ez a Déli Egyházkerület hűségérme, amelyet egész eddigi egyházi szolgálatom megbecsüléséért kaptam, s talán ez áll legközelebb a szívemhez.
A riportot készítette:  Petri Gábor
 

Bencze István kitüntetései:

 

  • 1974 - Az oktatásügy kiváló dolgozója
  • 1988 - Pedagógus szolgálati emlékérem 
  • 1997 - A Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje
  • 1998 - A 100 éves Pesterzsébetért Emlékérem
  • 2003 - Pesterzsébet díszpolgára cím
  • 2007 - A Déli Evangélikus Egyházkerület hűségérme 
  • 2008 - A Díszoklevél Pesterzsébet díszpolgárának                      70   éves kántori szolgálatáért

 

 

 

Lám, a zene összekötheti a világi és az egyházi életet.

Ezt példázza Bencze István 70 éves zenei munkássága,
a középiskolai ének - zene tanári munkája
és az egyházi kántori szolgálat kapcsolata.
 
 

   
  
 

Tisztelettel köszöntöm volt tanáromat, s további boldog éveket kívánok Rácz Mária 1966. IV. e

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.