Terkovits István

«« Vissza ««

Szak: 
magyar nyelv és irodalom, történelem
Beosztás: 
tanár
Tanítási időszak: 
1977-től 1988-ig
Ismertető: 

Osztályfőnök: 1982. IV. a, 1986. IV. c

 

Az alábbi fotón látható, hogy szívesen osztotta meg ismereteit kollégáival, s ők figyeltek Rá. 
 

 

 

Freud László 1985 IV. c osztály volt diákjának leveléből idézünk:

 

"Terkovits tanár úr, a másik nagy ember volt számomra - Isten nyugosztalja. Hatalmas lezserséggel tudta előadni a komoly dolgokat, soha nem felejthető módon. Egyenes ember volt. Nekem IV. félévben megmondta, megbuktat, meg is tette, de az érettségin az a hatalmas szíve és segítsége, amit adott, átsegített minden gondon." 

(Diákévek)  2010 február

 

 

Idézet Dr. Gockler Lajosné tanárnő 1991-ben elhangzott ballagási beszédéből:
 
"Búcsúzáskor szeretnék emlékezni arra a tanárra, akit nagyon szerettetek, de Ő előbb elindult. Terkovits tanár úr éppen csak az alapokat tudta lerakni. Személyiségének varázsa most is közöttünk jár, hisz mindannyiunk közös emlékezete életre kelti."

 

 

 

2010-03-23-án Vendégkönyvi bejegyzésben olvashatjuk Csabai László írását:
"Köszöntöm e sorok olvasóját!
A Bagi-ról nem sokat tudok, hiszen én a város túlsó felén, a Gömb utcai szakközépben érettségiztem 1977-ben. Az az iskola már rég megszűnt. S lám az én életemet is annyira meghatározó Tanárunk Terkovits István emlékét mily szépen őrzi a Bagi! Köszönjük! Közös emlékezésként beilleszteném ide a sírjánál, egy osztálytalálkozónkon (már mily rég!) elmondott beszédet. Ha bárki szerint nem ideillő engedelmet érte! ..."

Szerkesztőségünk levélváltása Csabai Lászlóval az Adatgyűjtés levelei c. alatt olvasható.

 

Köszönet tanárainknak menüpont alatt helyeztük fel Csabai László emlékező sorait, melynek zárómondata a következő:

"Terkovits Istvánnak hívták, őrizze Őt az emlékezet, de az illő és szeretetbe ágyazott tiszteletünkkel fejet hajtva is csak Terkó-nak nevezhetjük Őt, most már mindétiglen."

Csabai László,  Gömb utcai Szakközépiskolában 1977-ben érettségizett volt diák       2010 március

 

Polónyi Péter, az 1989 IV. c osztály volt diákja levelében így emlékezik tisztelettel tanárára, 2012 júliusában írt levelében:

"A 4. osztályt Terkovits István Tanár úrral kezdtük, de sajnos - még az évben - az égi irodalmi mezőkre távozott közülünk."

 

Megemlékezés elhunyt tanárainkról 

 

Vendégkönyvi bejegyzés: 86-os szám alatt 

"Én szintúgy, mint Csabai László, a Gömb utcai iskolába végeztem még korábban 1970.-ben. Terkovits tanár úr kb. 31 éves volt akkor, amikor megismertem, persze számomra jóval idősebbnek tűnt, csak 15 éves voltam. Nagyon megrázott halálesete. Szerettük tanárunkat, szeretnénk tudni történetét. Nagyon megköszönném a válaszát, üdvözlettel: Soósné Szoboszlai Edit"

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.