Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Terkovits Istvánra emlékezve

 
 Terkovits István
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 
a Bagi Ilona Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában
a 70-es évek derekán kezdte pedagógus tevékenységét.
 
Mintegy húsz évet ölelt át pedagógus munkája az intézményben.
A Szakközépiskolai diákok tanórái mellett az Iskola Esti Tagozatán
a felnőttek továbbtanulásában is segítséget nyújtott
a középiskolai alapműveltség megszerzéséhez, tantárgya oktatásával.
 
Több éven keresztül tanított párhuzamosan a két tagozaton.
Így a középiskolás diákok megemlékezése mellett
felnőtt szakmunkások is emlékezetükben őrzik Őt,
aki megismertette velük és megtanította számukra a
magyar írók és költők műveit és a magyar nyelv helyes használatát.
 
Osztályfőnöki feladatot is kapott az intézmény vezetőségétől, melyet
nagy szeretettel, komoly odafigyeléssel igyekezett ellátni.
Osztályfőnöke volt az 1982. IV. a és az 1986. IV. c érettségizett osztálynak.
 
Diákjait segítette és irányította a közösségi munkában.
Pedagógus társai körében is közkedvelt volt.

 

Pedagógus munkájára tisztelettel gondolunk vissza.
 
Elhunyt 1988. december 20-án ,
Temetése 1989. január 19-én volt.
 
Terkovits István tanár úr egyik tanítványa szeretettel emlékezik Rá írásában.
Részlet Csabai László leveléből:
 

"Ismertem persze korábban is Őt, hiszen folyosói szertelenkedéseinket gyakorta kísérte feddő szava. Megmosolyogtuk, mert úgy gondoltuk, hogy kissé modoros, gyermetegnek tűnő szigora mintha sokkal alacsonyabb korosztálynak szólt volna; mégis szót fogadtunk, részint mert szavaiban volt valami megfellebbezhetetlen kérlelhetetlenség, másrészt mindig kiérzett belőle az irántunk érzett megbecsülés.

A magázódásnak egy régi korok hangulatát idéző, méltóságos formáját használva beszélt velünk,

mely tiszteletet követelt és sugárzott."
 
"Nehéz, itt nagyon nehéz megindultság nélkül visszagondolnom Rá."
 

Bõvebben »

 
 
Emlékét megőrizzük!
 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.