Dr. Bayer István

«« Vissza ««

Szak: 
matematika-fizika
Beosztás: 
tanár
Tanítási időszak: 
1947-től 1948-ig
Ismertető: 

Idézet: Kökény Sándorné Kalmár Veronika: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből

"Köszönettel tartozom dr. Bayer István Kossuth-díjas főiskolai tanárnak, aki nemcsak tapasztalataival, hanem sok munkájával is segített az emlékkönyv összeállításában; hálával gondolok vissza támogató biztatására."

Kökény Sándorné Kalmár Veronika

az emlékkönyv írója

 

 Dr. Bayer István és Dr. Bayer Istvánné a fent  jelzett  időszakban együtt dolgoztak a Bagi Ilona Gimnázium tantestületében.
 

Dr. Bayer István életének, munkásságának bemutatását - eredeti önéletrajzi jellegű és egyéb írásai alapján - összeállította, szerkesztette fia, Bayer József, személyes élményekkel, emlékekkel kiegészítve. 2009. Kivonatos idézet az Internetről, mely írást szerkesztőségünk az      Életutak     menüpont alatt helyezett fel.

 

Az internetről idézett anyag utolsó bekezdése közvetlenül itt olvasható: 

Az „Új Katedra” c, folyóirat 1991/3 száma:
A „Hálával tartozom” című cikkből:
„…… Hálával és tanítványi szeretettel gondolok dr. Bayer Istvánra, akit tanárként, már szakfelügyelőként ismertem meg a KPTI, illetve OPI fizika tanszékén. Nem voltam diákja, de a szó legnemesebb értelmében tanítványának érzem magamat – remélem Ő is elfogadja ezt.
A kísérletek hozzátartoznak a fizika tanításához. Sok új kísérletet is tanultam tőle, valamint azt a hitet, hogy ezekkel nemcsak ismereteket lehet terjeszteni, motíválni is lehet a tanulókat, pontosságra, igényességre nevelni, rendre, következetességre szoktatni őket. Olyan fizikatanításra vezetett rá, mely nem csak bemutatja a törvényeket, hanem felismerteti azok érvényesülését a mindennapi életben. E szellemben írta meg tankönyveit, szervezte a nyári tanári tanfolyamokat, szakfelügyelői gyárlátogatásokat.
Felkérésére és munkatársai ajánlásával kerültem a Fizika Tanszékre. Sok mindent lehetett folytatni, de nyugodt, bensőséges, mélységesen humánus, hivatásszerető egyéniségét, emberségét nem pótolhatta senki.
Zátonyi Sándor

 

 

A História-Tudósnaptár internetes oldalán:

2009. ápr. 27- én megemlékeztek Bayer István halálának 15. évfordulójáról.

Eperjes, 1909. máj. 22. - Budapest, 1994. ápr. 27.

Pedagógus, főiskolai tanár
Apja Bayer Róbert, matematika-fizika-testnevelés szakos tanár, a mezőkövesdi gimnázium és kollégium alapítója volt, aki fiát is a fizika és a technika szeretetére nevelte. Bayer István 1931-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet, de karrierje csak a háború után teljesedett ki. 1951-től fizika szakfelügyelő, majd a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet ill. az ennek örökébe lépő Országos Pedagógiai Intézet fizika tanszékének vezetője lett és maradt 1971-es nyugdíjazásáig. Tankönyvek társszerzője, szakmai-pedagógiai folyóiratok szerkesztője volt, nyári továbbképző tanfolyamokat szervezett. 1958-ban Kossuth-díjat kapott "az általános és középiskolai fizikaoktatás érdekében végzett kiváló munkásságáért". (Dr. Radnai Gyula) 

 

Bayer József  - dr. Bayer István fia - szülői  tisztelettel emlékezik édesapjára, a temetésére, a búcsúztatásra, mely gondolatsor itt a honlapon is olvasható.

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.