Salfay Tiborné

«« Vissza ««

Szak: 
magyar - német - orosz nyelv
Beosztás: 
tanár
Tanítási időszak: 
1938-tól 1964-ig
Egyéb: 
Leánykori név: Alleram Etelka Adatszolgáltató: Burger Éva 1959 IV. c
Ismertető: 

Osztályfőnök: 1951 IV. b, 1957 IV.a, 1961 IV. d

 

Salfay Tiborné fia orvosprofesszor, Dr. Salfay Gábor 

                          Adatszolgáltató: Dr. Hollósi Gizella,  az 1964 IV. b osztály volt tanulója.

 

Salfay Tiborné, mint kitűnő pedagógus kitüntetést (jutalmazást) kapott, 1949 májusában." Forrás: Kökény Sándorné: Bagi Ilona Leánygimnázium  Emlékkönyve

 

Köszönet tanárainknak

Salfay Tiborné első osztálya, az 1951-ben érettségizett IV. b osztály az 50. osztálytalálkozón szeretettel emlékezett meg az iskoláról, tanáraikról és osztályfőnökükről. A találkozón az ünnepi beszédet Göndöcz Ilona volt diák mondta, aki a tanári diploma megszerzése után az iskola tantestületének tagja lett.

 

Krassói Kornélia 1958/A emlékezik vissza tanáraira:

"Az orosz nyelvet Salfay Tiborné, Etus néni tanította. Német-francia szakos diplomával rendelkezett, a háború után képezték át orosz nyelvi tanárnak. Nagyon jól tanított és nagyon kedveltük. Mindig tudott időt szánni az osztály "nagy" problémáinak megbeszélésére, anélkül, hogy az a tanítás rovására ment volna. Gondolom, saját három gyermeke,  - akikről sok kedves történetet hallottunk -, fogékonyabbá tette az ifjúság iránt."

Idézet: Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből  (298. old.) 2001 június

 

 

   

2011 februárjában Suschny Lívia - 1940-ben érettségizett volt diák - leánya által megküldött érettségi tablón látható a tanárnő leánykori névvel. Ezzel az arcképpel emlékezünk a tanárnőre, a pedagógus pályán eltöltött éveire, melyet a diákjainak szeretete övezett.

 

 

"Alleram Etelka, - férjes nevén Salfay Tiborné - a  drága Etus néni nekünk oroszt tanított és mondhatom, hogy mindenki nagyon szerette és tisztelte." - írja levelében Ács Andrásné sz. Balogh Éva, 1964 IV. b volt diák, aki meghatódottan emlékezik vissza azokra az időkre, amikor Etelkát először megismerte.

"Miután édesanyám az 50-es években kezdett dolgozni a Bagiban,  én kislányként az ott tanító csodálatos tanárokkal találkozhattam - köztük Etelkával is." 

 

 

 Megemlékezés - elhunyt tanárunkról

 

 

A Csiliben 1990-ben megtartott Bagis találkozóra meghívott és megjelent tanárok szeretetteljes köszöntése után
felsorolásra kerültek azon kedves tanárok nevei, akik már nem jelenhettek meg ezen az iskolai összejövetelen.
„Nevük felsorolásával emlékezünk Rájuk.”
- hangzottak el Krassói Kornélia kedves szavai,
aki a Leánygimnázium Baráti Körének ünnepélyes megalakulásán
a megnyitó beszédet tartotta. (Emlékkönyv 210. oldal)
 
A névsorban volt olvasható Salfay Tiborné neve is.

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.