Akkor és most

«« Vissza ««

Köszönet tanárainknak

Németh Vilmosné Göndöcz Ilona ünnepi beszéde 50. érettségi találkozójukon

 

Kedves osztálytársaim, kedves „50 évesek”!

A Sors úgy hozta, hogy a jelenlévők nagy részét l943-ban egy osztályba írták be tanáraink: s nem az A-ba, hanem a B-be, az I. B-be. A Pesterzsébeti Nyilvános Jogú Magán Leánygimnázium anyakönyvében – együtt szerepelünk. Ezt a véletlenszerűség hozta, s akik később kerültek ebbe a gimnáziumba, azokat is ebbe, az egykori I. B-be vették fel; fogytunk, szaporodtunk; de ha nem is mindannyian voltunk együtt mind a nyolc év alatt, annyi tanév mégis összeköt mindannyiunkat, amennyit gyerekeink jártak középiskolába.
Mondhatjuk, hogy sorsunk összefonódott, kortársak vagyunk; együtt éltük át – tanárainkkal együtt - , amit a történelem ránk mért; háborút, nyomorúságot, nagy társadalmi változást, de a béke örömét is. Mi őrizzük emlékeinkben egymás gyerekarcát és serdülését. Láttuk egymás igyekezetét, de kudarcait és botladozásait is, s tudtunk örülni sikereinknek is.
50 éve elváltak életútjaink, de mégis minket láthatatlan szálak kötöznek össze, ezért gyűltünk össze a kerek évfordulóinkon, s ezért tudtunk egymással mindig beszélgetni, nem kellett a társalgási paneleket kérni segítségül, hogy beszélgetni tudjunk, mert nekünk volt és van – ma, 50 év múltán is – miről szólnunk egymáshoz.
 
Himnuszunk költője ezt a szentenciát így fogalmazta meg a reformkorban:
„Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei.
Azon láncok, amelyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké,
mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat,
hanem barátainkban leltük fel az egész világot.”
 
Nem idealizálom utólag ifjúkori kapcsolatainkat; elég látványosan-harsányan éltük meg serdülésünket; civódtunk, megsértődtünk - kibékültünk, - de felelősséget éreztünk egymás iránt, amikor kellett, fogtuk egymás kezét, valahogy segítettük öntudatlanul is egymás szellemi és erkölcsi fejlődését. Néha nem is az volt a fontosabb, hogy tanárainknak hogy tetszett egy-egy dolgozatunk, de főleg házi feladatunk, hanem az, hogy mit mondanak róla a jó stiliszta, kritikus osztálytársaink.
A mai félévszázados évfordulónkon köszönetet kell mondanunk annak a tanár-Kalmár-családnak, akik 1931-ben – a város peremén – a lányok számára is létrehoztak gimnáziumot, ezzel megkönnyítették – sokunk számára – a továbbjutást.
 
Köszönöm, hogy kérésemre többen elgondolkoztatok azon – Kalmár Veronika készülő emlékkönyve számára - , hogy mit jelentett nekünk ez az iskola – a maga szigorú rendszabályaival, elvárásaival. Mi akkor nem gondoltunk arra, hogy személyiségjogainkat csorbítja-e az a rendtartás, amihez csak hasonlót sem viselne el a mai tizenéves.
 
Idézetek leveleitekből:
„Tanáraink nemcsak a tudást közvetítették nekünk, hanem a fegyelem megkövetelésével, a rendszeretetre, az udvariasságra szoktatással igyekeztek minket arra is ránevelni, hogy korrekt felnőttekké válhassunk. És ezt oly meggyőzően tették, hogy soha nem éreztük tehernek az iskolát.”
 
Egy másik osztálytárs szinte ugyanígy fogalmaz.
„Tartást adott az iskola, ’nem buktunk el’ s elsősorban nem a tanulmányi eredményekre gondolok, hanem az önmegvalósításra és az igényességre, amit belénk neveltek. Az életben való helytállásnak talán ez volt az oka. Magániskola? Jó tanárok? A csapat? Vagy mind együtt? Titok.”…Tanáraink 1943-ban is demokratikusan gondolkodtak: egyforma volt az elbírálás; a tudás számított, nem a grófi cím, nem a vagyoni helyzet vagy a magasabb társadalmi állás.”
 
A következő levélíróval azt hiszem egyformán érzünk:
„Volt egy csodálatos osztályfőnökünk, akinek embersége máig elkísért.”
 
Én ehhez hadd tegyem még hozzá, hogy tanárként nekem ő volt a példaképem abban is, hogy a jó tanár olyan, mint a jó színész, ha katedrára, illetve pódiumra lép; kívül hagyja magánéleti gondjait. Ha bármi érte, ha épp megbántotta valaki, az utcán, a tanáriban, vagy egy másik osztályban, a tanterem ajtajának becsukásával legyőzi indulatait, kívül hagyja a magánszférát, mert neki most egy adott osztályban tennie kell a dolgát – ott a katedrán. Salfaynéról nem terjedtek a folyosón ilyen hírek, hogy „rossz napja van”, reszkessetek! Ha ő felemelte a hangját, megszeppentünk, éreztük, nagy volt a vétség, amit elkövettünk. Hálával emlékezünk most rá.
 
Osztályfőnök-helyettesünket, Rajky Emmát nagyon vártuk, hogy velünk legyen, mint a 40.-en, ő is lelkesen készült. Sajnos, balesete miatt nem tudott eljönni. Levelet küldünk neki is, s majd felkeressük őt, hogy beszámoljunk.  Nekünk ő volt a fiatal tanár a kezdők pirulós igyekezetével. Mindig készült, mindent megtervezett az órát illetően. Tudásának, személyisége varázsának köszönhető, hogy egy nagyjából humán beállítottságú osztályban a matek-fizikatanár népszerű lett.
 
Sok-sok tanárunkról most nincs időnk szólni, mindenkitől mást kaptunk, mindenki mást is köszönhet nekik. A sokféle egyéniség hat a gyermeki lélekre, formál, alakít, még a negatív példa is.
Gavalik Judit kedvenc költőjével, Tóth Árpáddal együtt valljuk: „nem hullhat romba bennünk, Amit a jó iskola épített.”
És Ady soraival küldjük most mi is az Üzenetet egykori iskolánkba:
„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.”
 
De hol van már az az egykori iskola? Lakótelepi házak a helyén, de ott egy utca őrzi az alapító igazgatónő nevét: Kalmár Ilona sétány. Az emlékfa, amit ültettünk – régi „kalmárosok” – kiszáradt, de az emlék bennünk tovább él, s rajtunk is múlik, hogy tovább adjuk a kerületben a hírt: volt itt egy leánygimnázium 1931-től, más épületekben ugyan, de élt 1970-ig. Lett belőle Bagi Szakközépiskola – mechanikai műszeripari, - még létezett Bagiként 1999-ig, azután egybeolvasztották – nevét is elvesztve – az Eötvös Loránd Szakközépiskolával.
Nekünk ezért nem adatott most meg az, ami sok kortársunknak, hogy egy tanteremben emlékezhessünk, vagy legalább egy jogfolytonos intézményben – s emlékzászlót adhassunk át. Gimnázium van újra (több is) a kerületben, de a mienk megszűnt. Ezért fontos, hogy Kökény Sándorné sz. Kalmár Veronika elkészítse azt az emlékkönyvet, s bekerülhessen egy példánya a kerület relikviáit őrző Pesterzsébeti Múzeumba, amely épp most 50 éves.
 
Németh Vilmosné Göndöcz Ilona 1951 IV. b osztály volt diákja 2001
Forrás: Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium

- Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyve (317. oldal kiv. id.)

 

2009. november

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.