Az iskola diákjai a neten

«« Vissza ««

Krassói Kornélia 1958 IV. a

 

Internetes tájékoztató az iskola volt diákjáról.

 

Fizikai Szemle 2003/6. számából

A fizika szemle beszámolót közöl az elmúlt években lezajlott középiskolai fizikatanári ankétokról, köztük az áprilisban, Esztergomban megrendezett 46. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankétról is. Az ankéton megválasztották az ELFT Középiskolai Szakcsoportjának új vezetőségét is.

Elnök: Mester András (Miskolc)
Titkár: Krassói Kornélia (Budapest)

 

* * * *

 

Krassói Kornélia az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja

Közhasznúsági jelentés a 2004. évről.

Több szakcsoport − így pl. a Vákuumfizikai, a Részecskefizikai, és a Termodinamikai szakcsoport − havi rendszerességgel tart szemináriumokat. Szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a szakcsoportok által rendszeresen tartott szemináriumok, előadóülések a szakmai közélet értékes fórumai.
A kutatás területén elért eredmények elismerésére a Társulat 2004-ben is odaítélte tudományos díjait.

A Prométheusz érmet

Krassói Kornélia kapta.

 

* * * *

 

Fizkai Szemle 2005/6. számából

Egy tudós tanár

100 éve született Vermes Miklós, Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy középiskolai tanár a rohamosan gyarapodó és mélyülő tudományos ismeretek világában naprakész legyen. Vermes Miklós a maga korában ilyen tanár volt, már életében legendák keletkeztek. Napjainkban tereket, iskolákat, tanulmányi versenyeket és díjakat nevezünk el Róla. Alapítványunk, amely halála után Vermes Miklós nevét vette fel. Vermes Miklós-díjat alapított azon fizikatanárok részére, akik a fizikus tehetséggondozásban hosszú időn keresztül eredményesen szerepelnek.

 

Krassói Kornélia

 

 

 

Az idei díjazottak: Zanati Béla, Krassói Kornélia és Lakó Ferenc Péter,

a Jedlik Ányos Gimnázium tanárai.

 

A Vermes Miklós Plakettet pedig

a Jedlik Ányos Gimnázium nyerte el

Vermes Miklós szellemében végzett áldozatos oktató-nevelő munkájukért.

 

* * * *

A Jedlik Ányos Társaság tagnévsorában olvasható:
Krassói Kornélia
okleveles középiskolai tanár neve is

 

 

 

A szerkesztőség gratulál Krassói Kornéliának,

- A Bagi Ilona Leánygimnázium egykori diákjának -

az eredményes és sikeres életpályához, pedagógiai és tudományos munkájához.

 

 

Köszönjük, hogy fáradhatatlan munkássága mellett időt szakított arra, hogy régi iskolája honlapját meglátogassa, és a szerkesztőséggel történt levélváltása kapcsán sokrétű munkásságát tekintve csekély, de fontos ismeretek kapcsán betekintést kaphassunk életébe.
Szerkesztőség 2009

 

Kitüntetések menüpontban: 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.