Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Györffy Dezső

a pesterzsébeti leánygimnázium tanára volt az 1930-as években

Az iskola első tantestületének egyik tagja

biológia-földrajz szakos tanár

 

 

Idézet leánya, SZULYOVSZKY IMRÉNÉ sz. Györffy Sarolta emlékezéséből

 

 

"Tanítványai és közeli hozzátartozói meghatottan emlékeznek

Györffy Dezsőre,

 emberi vonásaira és életszemléletére.

 

Emberi jóságára, végtelen szerénységére, nagyszerű humorára, derűjére,

optimizmusára, a keserűségeken mindig felülemelkedő kedves öniróniájára.

Ifjúkorától vallott életszemléletéről pedig csak az utóbbi évtizedben derült ki,

hogy mennyire megállja a helyét.

Ez pedig röviden:

a természet tiszteletének, a természetesség elvének a prioritása,

a környezetvédelem elve a legnemesebb értelemben."

 

"Munkáinak csak egy része jelenhetett meg. Több tanulmánya elkallódott vagy elveszett,

nem megbízható „pártfogók" jóvoltából.

Hatalmas lelkierejét bizonyítja, hogy a rengeteg iskolai és egyéb szellemi tevékenysége ellenére is

fáradhatatlanul kutatott, újabb és újabb elméleteket állított föl.

Tudata és gondolkodása halála pillanatáig teljesen tiszta volt."

Györffy Dezső 1990-ben hunyt el.

 

Tisztelettel emlékezünk a tudós pedagógusra, aki

a gimnáziumban töltött évei alatt

sok értékes szakmai és erkölcsi példamutatással

nevelte diákjait,

akik ezt szeretetükkel

és tiszteletükkel köszönték meg.

 

Már az 1932/33. tanévben énekkart alakított Györffy Dezső tanár úr, és az 1933. május 7-i nyilvános ifjúsági előadást

az énekkar nyitja meg a Gaudeamus igitur és a Virágéknál ég a világ … hangjával, és zárja Tompa Mihály Pusztán;

Legyen úgy, mint régen volt című verseivel és a Hiszekegy eléneklésével. 

Kökény Sándorné emlékkönyvéből (106. oldal)

 

 

 

Nyugodjék békében!

 

 

Tudományos tevékenysége és egész életútja elismeréseként 100. születésnapja alkalmából
2001. október 21-én emléktáblát avattak szülőfalujában, Köveskálon.
 
Ahogyan az emléktábla őrzi emlékét, mi a hatvan éve érettségizettek
és a többi egykori leánygimnáziumi tanítványai is emlékezünk rá.
 
Kóródi Mihályné Benkő Ilona, dr. Mikes Ferencné Harkay Izabella,
Sonkodi Lászlóné Kacsó Edit és Torday Ilona
(Emlékkönyv 310. oldal)

 A gondolatok az Akkor és most_Köszönet tanárainknak cím alatt olvashatók.

 

 Forrás: Internetes anyag

  Szerkesztőségünk az oldalt felhelyezte

2011 január 15.-én

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.