Köszönet tanárainknak

«« Vissza ««

Az osztály emlékezik

Györffy Dezső tanár úr – diákjai emlékezetében

Kivonatos idézet Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium – Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből (310. old.)
 
 
Akinek emléktábla is őrzi a nevét: Györffy Dezső
 
A magán-leánygimnázium kezdeti éveinek tanára; az állami kinevezés Salgótarjánba helyezte. Györffy Dezső salgótarjáni tanári működése idején tudományos munkát is végzett. E tevékenysége és egész életútja elismeréseként 100. születésnapja alkalmából
2001. október 21-én emléktáblát avattak szülőfalujában, Köveskálon.
 
Részlet a meghívóból: „a Káli medence teljes geomorfológiai feltérképezését elvégezte és megalkotta a Balaton keletkezésének elméletét, a munkássága elindítója volt a Káli-medence nemzeti parkká nyilvánításának.” 
Az avatóünnepségen az 1941-ben érettségizettek emlékezését lánya, Szulyovszkyné Györffy Sarolta olvasta fel:
 
„Tisztelt Ünneplő Közönség!
Györffy Dezső tanár úr korának tanúiként veszünk részt a megemlékezésben. …a szerény fiatal tanár – egyedüli férfi a tanári karban – érdekesen tanítja a természetrajzot, gyönyörűen rajzol a táblára, a rajzot is ő tanítja, sőt az éneket is, és ő az énekkar vezetője. Kislányként nem csodálkoztunk ezen a sokoldalúságon, de nagyobb diákként már fel tudtuk fogni: tanárunk nagy tudású, és minden erejével azon van, hogy tudását eredményesen adja tovább nekünk, növendékeinek.
Amikor pedig kinőttünk az iskolapadból, felnőtt fejjel bizony elgondolkodtunk rajta: szaktárgyain, a természetrajzon és a földrajzon kívül mennyi tudományban és művészetben volt otthon. – Szívesen emlékezünk a kirándulásokra, a madarak és fák napjára. Ha a természetben jártunk, mindig nagy szeretettel, hozzáértéssel nevezte meg a fákat, növényeket, magyarázta tulajdonságaikat. Ahogyan egyikünk fölidézte: vannak fák, amelyeknek láttán ma is azok a szavak jutnak eszébe, ahogyan a tanár úr magyarázta.
 
1938-ban ezt olvashattuk az iskola évkönyvében: „A természetrajzi szertár állományát Magyarország és idegen világrészek sajátos természeti tájai élővilágának ökológiai vonatkozásait feltüntető képekkel gazdagítottuk” 1938-ban az ökológia még nem volt szerves része a szemléletnek, de a tudós tanár már akkor fontosnak tartotta.
 
Györffy Dezső előbb hagyta el az iskolát, mint mi, de magunkhoz tartozónak éreztük, szerepel tablónkon, meghívtuk a kerek évfordulókon érettségi találkozóinkra. Éreztük, hogy ő sem szakadt el tőlünk: kedves levelet küldött, ha nem tudott eljönni.
Amikor az iskolaalapítás 60. évfordulójára, 1990-ben írt levelét olvastuk, felmerült az elmúlt idők tengeréből a tanár úr törékeny alakja, és üzent kivételes személyisége. Jólesett, hogy rólunk is megemlékezett.
Szomorúan vettük tudomásul, de megértettük, hogy lélekben velünk ünnepel, de eljönni már nem tud. Most még jobban megértjük ezt, amikor idős korunk miatt mi is csak lélekben vagyunk együtt a megemlékezőkkel, Győrffy Dezső tanár úr tisztelőivel.
 
Ahogyan az emléktábla őrzi emlékét,
mi a hatvan éve érettségizettek és a többi egykori leánygimnáziumi tanítványai is emlékezünk rá.
1990
 
 Köszönjük, hogy ezt tudathattuk ebből a felemelő alkalomból.
Kóródi Mihályné Benkő Ilona, dr. Mikes Ferencné Harkay Izabella,
Sonkodi Lászlóné Kacsó Edit és Torday Ilona.

1941 IV. a

 Az oldal a honlapra felhelyezésre került: 2010 májusában 

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.