Feith Bence

«« Vissza ««

Beosztás: 
gyakorlati oktató
Tanítási időszak: 
1969-tól 1974-ig
Egyéb: 
Adatszolgáltatásban közreműködött: Melega Kálmánné az iskola volt igazgatóhelyettese
Ismertető: 

Feith Bence a Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium diákja volt, az 1965 IV. c osztályban érettségizett. Felesége szintén Kossuthos diák volt, az 1968-as évfolyamon végzett. Mindketten tagjai a P.KOBAK tagságának. 

Feith Bence nővére, - Feith Gabriella - a Bagi Ilona Általános Leánygimnázium diákja volt, az  1961 IV. a  osztályban érettségizett. Osztályfőnöke Dr. Pattantyús Endréné tanárnő, aki később szintén a Kossuth Lajos Gimnáziumban tanított, a Bagi Ilona Középiskola gimnáziumi osztályainak megszűnése után.

Fenti tájékoztatót Németh Vilmosnétól, Gimnáziumunk volt magyartanárától kapta szerkesztőségünk.

 

 

Feith Bence fiatal tanárként kezdte a tanári pályát az 1960-as évek végén, a Bagi Ilona Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában.

Varsányi Antal, az 1973 IV. a osztályban érettségizett volt diák szeretettel emlékezik meg tanárairól. A felsorolásban Feith Bence neve is olvasható. "Nagyszerű egyéniség volt Kapeller János, Feith Bence, Bisztricsányi Edéné, Gockler Lajosné Piroska néni, Delkin Miklós, osztályfőnököm Taliga Lajos..."  A felsorolás az Akkor és most_Köszönet tanárainknak c. menüpontban látható.

 

 

 

 

 

 

A fotó egy tantestületi kiránduláson készült.

A képen középen egyedül áll

Dr. Gockler Lajosné, balra tőle az iskola igazgatója, Deli László, előtte Melega Kálmánné igazgatóhelyettes.

Gocklernétől jobbra, a harmadik arc, (fél fejjel kiemelkedve) 

Feith Bence, mellette szakmai tanártársai.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. március 7-én értesültünk a szomorú hírről - a Bagi Ilona Gimnázium magyartanárától, a Kossuth Gimnázium Baráti Körének egyik tagjától, Németh Vilmosnétól - hogy a volt kolléga, Feith Bence 2012. február 18-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Az internetes oldalakon olvashatók a megemlékezések, volt tanárunk munkásságának méltatása. Feith Bence

 

Honlapunk szerkesztőségének vezetője, Király Csaba képviselte Feith Bence volt iskolájának tanári karát, amikor középiskolánk tanárának utolsó útján - a Pesterzsébeti Temetőben 2012. március 9-én - ő is elkísérte. Tiszteletteljes megemlékezésünk külön oldalon látható, a temetésen készült fotókkal.

A megemlékezés tanárainkról menüpontban Dr. Gockler Lajosné, - az akkori tantestület egyik tagja - szeretettel  emlékezik volt kollégájára, Feith Bencére.

Feith Bence temetése

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.