Életutak

«« Vissza ««

Dr. Horváth Károlyné sz. Kosinszky Kornélia

 

A Gimnázium tanára volt 1932-től 1940-ig

A Kosinsky névvel szerkesztőségünk az iwiw társasági oldalon találkozott, s felvettük a kapcsolatot levélben Kosinsky Ágnessel.

Ő kedves válaszlevelében bemutatta Kornéliát és családját mely ezúton a honlap oldalán olvasható.

 

 

Kosinsky Kornélia a nagynéném, édesapám nővére volt, Nelli néni.

Édesapámék hatan voltak testvérek, és Nelly néni volt a legidősebb.

 

 

 

Egy régi nagy Kosinsky családi fotó

Nellike édesapja mellett ül jobbra, az apa bal oldalán felesége és Nellike húga.

 

Nelly néni úgy tudom francia szakos nyelvtanár volt, egyetemre Párizsba is járt, a Sorbonne-n és a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban érettségizett. - Ezt azért tudom, mert én is oda jártam.

Mivel mi is hatan vagyunk testvérek, és én vagyok a legkisebb, csak gyerekkori emlékeim vannak róla.
Az iskola honlapján Nelli néni van a képen, örömmel láttam. Nekünk is nagy ajándék olvasni a régi diákok emlékezéseit Róla. Amikor a férje meghalt, a hagyaték nagy része, - ami a fotókat és leveleket illeti, - a kisebbik bátyámhoz került megőrzésre.

 

Rokoni szálak bemutatása Ágnes levele alapján

Nelli néni a legidősebb nővérem keresztmamája volt. 

 
Húga, Erzsébet festőművésznő lett, nagyon hasonlítottak egymásra. Középiskolája: Baár–Madas Református Gimnázium - Diákok és tanárok - Érettségi tablók  1925–1929 - évfolyamon 14 fős osztály névsorában olvasható Kosinsky Erzsébet Kornélia Irén - neve. Sajnos a tablókép nincs felhelyezve. Kosinszky Erzsébet neve látható még a 1926 -1931 évfolyamon,   A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói névsorában.

Egy fotó: Nellike és húga.

 

 

Férje, dr. Horváth Károly akadémikus, irodalomtörténész volt.

Az internetről az alábbiak olvashatók: Dr. Horváth Károly (Budapest, 1909. március 6. - Budapest 1995. május 29.)   magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár. Az irodalomtudományok kandidátusa (1966), az irodalomtudományok doktora (1986). 1955-1975 között a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, majd főmunkatársa volt. 1965-1975 között a József Attila Tudományegyetem magyar irodalom tanszékének tanszékvezető docense, majd címzetes egyetemi tanára volt.
Fő kutatási területe a XIX. század irodalma. Vörösmarty Mihály kritikai kiadásának szerkesztője és a magyar irodalomtörténet bibliográfiájának munkatársa volt. Díjak: Akadémiai Díj (1967)   A Szépirodalmi Könyvkiadó Nívódíja (1990)

  

 

Nellike lánykori képe

 

Azt mindig emlegették, hogy Károly bácsival Párizsban ismerkedtek meg, mert mindketten ott tanultak. Pedig mindketten Budapestiek voltak...de itt nem találkoztak. Egy fiúk volt Gábor, de sajnos már ő is évekkel ezelőtt meghalt. Gábor a fiúk kertész szakon végzett, ő is több nyelvet beszélt, rengeteget utazott, és gyönyörűen zongorázott. Mint egyetlen gyermeket nagy gonddal nevelték, és még a széltől is óvták.
Nelly nénit úgy ismertük, mint aki óvatos, szerény, és kicsit félénk, halk szavú, de nagyon melegszívű és kedves teremtés. 

Azt is hallottam, hogy a háború nagyon megviselte érzelmileg és idegileg is. Valószínűleg ezért ismertük kicsit félénknek, és gyengének. Károly bácsi rengeteget segített a háztartásban és mindenben, nagyon szerette őt, és óvta, és később ápolta, amikor már nagyon beteg volt.

 

Édesapám és Nellike halála után, Nellike férje, Károly bácsi feleségül vette az én özvegy mamámat - persze ez már nyugdíjas korúak házassága volt, és inkább az volt a célja, hogy édesanyám gondját viselje az idős akadémikusnak, aki így meg tudta írni a nagydoktoriját is. A sors furcsa játéka, hogy 5 évi házasság után Édesanyám hirtelen meghalt, így szegény Károly bácsi másodszor is özvegy lett. Anyu halála után visszaköltözött a fiához, aki egyedül élt, és csak hétvégén jöttek hozzánk, de a haláláig nagyon szerető kapcsolatban voltunk velük.

 

 

Ágnes családjától - igéretéhez híven - még várunk kiegészítő gondolatokat, fotókat. Amennyiben ez megérkezik, azokat is beillesztjük. Köszönjük Ágnes leveleit, melyek tartalmából a fenti összeállítást el tudtuk készíteni.

 

Kosinszky Ágnes  neve  1973 d osztálynévsorban olvasható

a Budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium honlapján.

Ágnes második levelének végén az alábbi mondatot írta: 
Ha ad egy postai címet is, szívesen küldök a verseskötetemből is,

ami magánkiadás, és Károlybácsi írta hozzá a bevezetőt...szeretettel Ágnes

Tisztelettel és szeretettel várjuk a postai küldeményt.

 

A Megemlékezés tanárainkról c. menüpontban Kosinszky Kornéliára emlékezünk.

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.