Mozaikok

«« Vissza ««

Átmentett kapcsolat

1.   Pesterzsébeti Leánygimnázium - Kökény Sándorné
2.   A Múlt szellemiségéből épül a jövő - Kedvesné Ács Ágnes

3.   Az anyák szobra - Németh Vilmosné Göndöcz Ilona

1. Pesterzsébeti Leánygimnázium

Idézet Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből

 

Emléktábla-avatás

 

A Leánygimnázium volt diákjai és tanárai,
az iskolaalapítás 60. évfordulóján létrehozták a
Bagi Ilona Leánygimnázium Baráti Körét,
s az iskolaalapító család nevére emlékezvén
1990. szeptember 21-én emléktáblát avattak.
 
A tábla felhelyezésre került az iskola akkori épületének   
Széchenyi utcai falára.
 

Dr. Horváth Jánosné,

az iskola 4. igazgatója méltatta az alapítók személyiségét:

 

"Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szívét."

 

Ilyen szívkohót teremtettek a Kalmár testvérek is - Ilona és Eszter - ,
akik a Szepesség után itt állapodtak meg, Pestszenterzsébeten. Egyéni gondjaikon túllépve, új pátriájuk fejlődését tartották szem előtt. Lényükből töretlen hit és jövőt teremtő bizalom áradt - s ez az erő szétsugározott mindazokra, akik velük érintkeztek, hozzájuk tartoztak. Az alapítók szeretete mindig szolgálat volt, mint minden igaz szeretet - s ezért nemzedékek gondolnak rájuk hálával. De példájuk arra is figyelmeztet: rajtunk áll, hogy a harmóniát - "odakünn és önmagunkban" - megtaláljuk, megteremtsük. S csakis a cselekvő, csakis a tartalmas élet lépi át az elmúlást. (212. old.)
 
Az  emléktáblát Makay Magdolna tanárnő leplezte le és koszorúzta meg Gergelyné Simon Gizellával, az első érettségizők egyikével. Az emléktábla-avatásról fájdalmasan hiányzó dr. Bayer Istvánné 1989 nyarán még örülhetett a hírnek, - hogy a diákok és tanárok javaslata meghallgatásra talált, s a tervezett emléktábla méltó helyre kerülhet majd, - de az ünnepségen már nem tudott megjelenni. (Emlékkönyv 212. old.)
  

Utca elnevezése a Gimnázium első igazgatójáról

 

Az emléktábla ünnepélyes elhelyezése után a jelenlévők baráti beszélgetést folytattak a szakközépiskola termeiben, ahol megállapodtak, és aláírásukkal tanúsították azt a javaslatukat, hogy Kalmár Ilonáról nevezzenek el utcát Budapest XX. kerületében.
 
További idézet a Bagi Ilona Leánygimnázium Emlékkönyvéből (214. old.):
„A javaslat értelmében az alábbi beadványt készítettük: Az egykori pestszenterzsébeti magán-leánygimnázium, a későbbi Bagi Ilona Gimnázium volt tanulóinak baráti köre az 1990. szeptember 21-i emléktábla-avatáskor tartott találkozóján javasolta, hogy az iskola alapítójáról és első igazgatójáról, Kalmár Ilonáról Budapest XX. kerületében utcát nevezzenek el. …
Kérjük a Tisztelt Utca-elnevezési Bizottságot a javaslat mérlegelésére, és a város, a kerület hagyományait ápoló elgondolás előterjesztésére.
Budapest, 1990. október 23.
Krassói Kornélia és Kökény Sándorné,
a Leánygimnázium Baráti Köre részéről”
 
Németh Vilmosné Göndöcz Ilona 2001-ben, az 50. érettségi találkozón
ünnepi beszédében így emlékezik meg az iskoláról (319. old.):
 
"De hol van már az az egykori iskola? Lakótelepi házak a helyén. 
De ott egy utca őrzi az alapító igazgatónő nevét: Kalmár Ilona sétány.
 

 

Az utcatábla elhelyezése

Idézet az Emlékkönyv 215. oldaláról 

 

A képviselő-testület november 26-i ülésén döntött (többek között): „a Török Flóris utca 101. számú házzal szemközt kezdődő és a Vörösmarty utcáig ívelő (a Zilah utcával szemben), a Berkenye sétányt keresztező, még névtelen út az egykori pestszenterzsébeti Leánygimnázium Baráti Köre kérelmére Kalmár Ilona sétány.
 
Az 1992. február 7-i újság hírt ad az utcanévváltozásokról: „A képviselő-testület november végi ülésén megváltoztatta néhány pestszenterzsébeti, soroksári utca nevét. A döntéssel egyetértett a fővárosi közgyűlés is, így a határozat életbe lépett. Ezek szerint Pestszenterzsébeten a névtelen közterület (Török Flóris u.-ból nyíló) – Kalmár Ilona sétány; Az utcatáblákat a polgármesteri hivatal megrendeli, s a cserék a nyár elején elkezdődnek.”
Az utcatáblák a helyükön vannak. A Kalmár Ilona sétányon eljuthatunk az egykori iskolaépület helyétől a Vörösmarty utcába, a  Varga Jenő Közgazdasági Középiskolához, a Bagi Ilona Leánygimnázium egykori épületéhez.
 
A Kalmár Ilona sétány térképrajza az Interneten látható.
 
 
A Kalmár Ilona sétány 1. szám alatt működik a Bóbita Óvoda.

 

  

2. A Múlt szellemiségéből épül a jövő

Egy új lakcím

 
Kalmár Ilona sétány 1. sz. alatt ma a jövő nemzedéke őrzi az emléket,
s épít jövőt az „átmentett kapcsolatban.”
 
Bóbita Óvoda
 
Kedvesné Ács Ágnes óvodavezető bemutatja a
Kalmár Ilona sétány 1. szám alatt működő Óvodát. 

 

 

Bóbita Óvoda

 

1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1.                                        E-mail cím: bobita.ovoda@t-online.hu
Tel.:284-1663  Fax:421-5363                                            Mobilsz.:+36205849113
OM azonosító: 034731                                                           www.bobitaovoda.blogspot.com
 

Óvodánk előtörténete            

Az intézmény 1986-ban fővárosi beruházásban épült. A X. sz. Összevont Óvoda tagóvodájaként szeptember 1.-én kezdte meg működését. 1993. január 1.-től jelentős fordulat történt az intézmény életében, lehetőség adódott az önálló működésre. Ettől az időponttól az intézmény neve és címe:
XIV. sz. Napköziotthonos Óvoda
Budapest, 1204. Ady E. u. 98.
                   
2001-ben a nevelőtestület úgy határozott, hogy a Millennium alkalmából az óvoda nevét a "rideg" XIV. szám helyett gyermek-közelibb névre változtatja, így augusztus 1.-től az intézmény új neve és címe:
 
Bóbita Óvoda
Budapest, 1204 Kalmár Ilona stny. 1.
A változás bejelentése ünnepélyes keretek között történt. A hagyományos évzáró kerti mulatságon Majoros József osztályvezető úr adta át az Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság határozatát dokumentáló emléklapot.
 
*   *   *   *   *   * 

Óvodánk jelen élete   

  • Óvodánk Pesterzsébet városközpontjában helyezkedik el. Jó levegőjű, forgalmas utaktól távol eső, zöld területekkel körülvett intézmény. Parkosított, füves udvarainkon számos fajáték, homokozó, medence szolgálja a gyermekek szabad mozgását.          
  • Az óvoda épületében 6 tágas, esztétikus csoportszoba és 2 nagyméretű tornatér van. Az intézmény felszereltsége a sikeres pályázatoknak és az óvodai alapítványnak köszönhetően jó színvonalú. A csoportszobák tágasak, világosak, berendezésük esztétikus. A játékeszközök megválasztásában kiemelt szempont a célszerűség, a játékba integrált fejlesztési lehetőség.
  • Minden csoportszobában vizuális műhelysarok működik, melyet a gyermekek kedvükre használnak. A speciális és minőségi eszközök a helyi programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását szolgálják. Valamennyi csoportszobában található HIFI berendezés, mely a zenei élménnyújtás eszköze.
  • Vezetőik kiemelkedő szaktudású óvónők.            
            Hagyományos óvodai programjaink:                                                                                               
-         Évszakbúcsúztatók /ősz, tél, tavasz/
-         Télapóvárás és délután, a szülőkkel közös játszóház
-         Farsang
-         Gyermek-hét programsorozat
-         Évzáró kerti mulatság
 
            Szolgáltatásaink:
-         Ökumenikus hittanoktatás / óvónő vezeti /
-         Óvodás torna-tanfolyam
-         Óvodás foci tanfolyam
-         Úszás-, korcsolya-oktatás

Óvodánk  jövő tervei
-          Szeretnénk a pedagógiai munka eddig elért színvonalát megtartani ill. fejleszteni.
-          A minőségfejlesztési modellt kiépíteni és fenntartani.
-          A tárgyi feltételeket folyamatosan újítani.
-          Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kreatívak, nyitottak az új befogadására, toleránsak,
           gazdag érzelemvilágúak, büszkék saját képességeikre, egészséges önbizalmukra.
 
 
 Képek az Óvoda életéből
2008 juniális

 

 

 

 

 Az oldal összeállítása Kedvesné Ács Ágnes óvodavezető

írásos és fényképes küldeményének felhasználásával készült

2010. január l9.

3. Az Anyák szobra

A Bóbita Óvoda óvodásai

 

 

A szobor a Szent Erzsébet téren áll. 

 

A fotó a Pesterzsébet c. újságból került kivágásra.

"Büszkék vagyunk rá, - írja levelében Németh Vilmosné volt magyartanár - hiszen az első volt a világon!

Vöröskeresztes gyűjtésből került megalkotásra." 1933. május 21-én avatták fel. 

A szoboravatáson Gaál Edit szavalt, ő - a Kalmár Gimnázium tanulójaként - az első érettségiző osztályba járt.

(Köszönet tanárainknak menüpontban olvasható - Gaál Edit és Simon Gizella - 1936  - visszaemlékezése az iskolára, tanáraira.)

Gál Editnek Kalmár Eszter volt az osztályfőnöke. 1936-ban érettségizett. Lánya el-elviszi minden kiállításra, például, amit Árkiné Kápolnási Magda rendezett. A Török Flóris Általános Iskolában tanított, ott volt nemrég az iskola 80. évfordulós ünnepélyén is.

 

Olvasható az újságcikkben, hogy a szobrász kiről mintázta az anya alakját.

A 12 Melis-gyerekből egy él: 90 éves, Melis György (kossuthos gimnazista volt, 1940-ben érettségizett).

Az ő fia: Melis Gábor színművész, szokott szavalni nagyanyja szobránál épp úgy, mint egy másik színész-unoka: Kovács István (ő volt Kárpáthy Zoltán). A szobrot a Melis-ház elé állították, de ezt a házat lebontották, új van a helyén. (Kökényné háza mellett.)

 

 Németh Vilmosné magyartanár

 2011. június 30.

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.