Erzsébeti Diák XVII. évf. 1. szám

«« Vissza ««

Mi újság a Bagi Klub tájékán?

 

A XX. kerületi KISZ -bizottság által szervezett nyári vezetőképzésen - többek között - mi, "bagisok" is részt vettünk. A táborban szó volt a közművelődési határozatról, a feladatokról, azok helyi megoldásának lehetőségeiről. Nekünk van egy klubunk. Körülbelül két éves múltra tekint vissza. Egy évig működött, egy évig "állt", tavaly január óta valami megmozdult. Mi az IKB-val egyetértésben úgy látjuk, hogy az iskolai közművelődési program jelentős részét a klubban kellene lebonyolítani. Egy kicsit a múltról, a jelenről és a jövőről kérdezem a klub vezetőjét, Bökönyszegi István tanár urat.

– Riporter: Mennyiben látja megvalósítottnak a Bagi Klub elmúlt évi programját?
– Klubvezető: Talán a múlt év helyett úgy fogalmazok, hogy az elmúlt évek. Amikor a klubmozgalom szelei a Bagi Ilona Szakközépiskolát is megcsapták, több tíz lelkes fiatal, az akkori IKB, s a patronáló tanárok hozzáláttak a Bagi Klub "alapjainak lerakásához". Társadalmi munkával és nem kis pénzösszeg ráfordításával rendbe hozták az alagsor két helyiségét. Meszelés, festés, a faburkolat, a padlózat elkészítése, egyszóval komoly munkával megteremtették a KISZ-es és nem KISZ-tag középiskolások kulturált szórakozásának, művelődésének egyik feltételét, az önálló diákklubot. Kidolgozták annak szervezeti és működési szabályzatát. Rendszeres programot biztosítottak a szórakozva művelődni vágyó bagisoknak. Volt tánc, vetélkedő, vitakör, képzőművészeti kör, egyszóval klubélet.
Aztán törés következett. Az új műhely építése kapcsán bizonyos teremproblémák, raktárhiány miatt az iskolának szüksége volt a helyiségekre.

– Ha jól tudom, ennek ellenére a klub üzemelt.
– Igen, de csupán alkalomszerűen, bár viszonylag nagy létszámmal. Papp Zoltán tanár úr, akkori klubvezető, a 102-es teremben rendezte meg a klubfoglalkozásokat. Ennek több "hátulütője" volt, Nem szívesen jöttek vissza a diákok délután az "iskolapadba".

– És azután volt a hosszabb szünet?
– Nem, az még közvetlenül az indulás utáni félévben volt. Most majdnem elérkeztünk oda, hogy az első kérdésre választ tudok adni. Szóval kaptam egy klubot 1976. január 10-én, aminek nem volt helyisége, nem volt aktív gárdája, közönsége, neve. Súlyos szavak ezek, de így volt.

– Azon kívül, hogy teremproblémák voltak, miben látta a beindítás nehézségeit?
– Akkor még nem láttam, most már tudom, hogy az egyik fő ok a tanulói lelkesedés hiánya volt.

– Ezt nem értem, hiszen mindenki szeretne a klubba járni!
– Ez nem vitás, különben nem is lenne létjogosultsága egy ilyen KISZ-klubnak. De ne feledkezzünk meg arról, hogy akik a saját verítékükkel küzdöttek meg a klub létrehozásáért, azok szívügyüknek is tekintették a működtetését.
Most ez a generáció elvégezte az iskolát. Itt maradt örökül a klub aktívák nélkül. Ebből következett az első feladatom.
Mivel nálunk tevékenység-körönkénti alapszervezetek vannak, így a klub legfőbb patronálója elvben a klub-alapszervezet. Az alapszervi vezetőséggel összeállítottunk egy programot, aminek jelentős része szerepelt a KISZ-akcióprogramban, s az egyéni feladatvállalásokban. Egy hónap alatt kialakult egy új aktív gárda, pontosabban egy 6-8 fős csoport, melynek tagjaira számítani lehet. Első célkitűzésünk a "közönség" toborzása és megtartása.
Heti egy programmal, a disco műsorral láttunk hozzá e cél eléréséhez. Amikor egy 20-30 fős közönség ide szokott, - többek között a Varga Katalin tanulói - hozzáfoghattunk a közösség kialakításához. Furcsán hangzik, hogy közösség kialakítása, pedig, ha ez nincs, egy klub nem klub, hanem szórakozóhely. Mi ezt a szórakozóhely hangulatot akartuk megváltoztatni. A zene szünetében a filmvetítés, a zenei kérdések, egyszersmind a művelődést is szolgálták.

– Elnézést, hogy közbeszólok, lett azután klubhelyiség?
– Igen, igen, szóval két klubfoglalkozást még mi is a 102-es teremben rendeztünk, majd az első terem kiürítése után - rendet téve - birtokba vehettük az egyik klubhelyiséget. Egy szó, mint száz, a későbbekben osztály-klubdélutánok, a "Kubai est"megrendezésére is sor került. Végeredményben ott tartunk, hogy van aktívagárdánk, van propagandánk, de az igazi ifjúsági diákklubtól még messze állunk.

– A klubvezető hogy érzi, eleget tett-e BK azoknak a célkitűzéseknek, ami elég alapot ad annak a reményünknek, hogy nívós programmal, több érdeklődési körrel az idén sínre kerül a Bagi Klub?
– Jó a hasonlat, nyílván az első plakátunkra gondolsz, ahol is egy vonat szimbolizálta klubunk megindulását. Igen, mi is szándékosan nyúltunk vissza a vonathasonlathoz, de ha jól megfigyelted, azon a plakáton egy gőzös húzta a szerelvényt, tehát sínen vagyunk, de a villamosítás még hátra van. Vagyis - és áttérek a jelenre - mire ez a cikked megjelenik, megalakul a klubtanács. A klubtanács leendő tagjaival már Száron rengeteget töprengtünk, hogyan tovább.
A KISZ IX. kongresszusa határozatainak szellemében, a közművelődési határozat értelmében kidolgoztuk klubunk célrendszerét. Mit értünk ezen? A jól szervezett, megfelelően vezetett, színes programokat bonyolító KISZ-klub jelentős részt vállalhat a KISZ-szervezet nevelési feladataiból, közvetve és közvetlenül hozzájárulhat az ifjúság politikai és világnézeti neveléséhez, segíthet és meg is oldhatja az esztétikai, erkölcsi nevelés ún. iskolán kívüli részét. Szolgálhatja az önképzésre nevelést a klub megfelelő, jól bevált módszereivel. Azt hiszem, ezekből a mondatokból kiviláglik a fő cél, az ifjúság szabadidejének, szórakozásának kulturált aktív pihenésének biztosítása. Tehát van célrendszer. A célok megvalósításának gyakorlati részére kidolgoztuk, és részben még alakítjuk a feladatrendszert. Konkrét felelősökkel, határidőkkel. Mi kell még? Az érdeklődési köröknek megfelelő módszerek kidolgozása.

– Hány tevékenységi "kört" terveznek megalapítani?
– Hármat. Marad a táncdélután, lesz kulturális körünk, és politikai vitakörünk. Természetesen, ezen kívül sok másfajta tevékenységi lehetőséget is teremtünk. Szeretnénk, hogy a középiskolás fiatalság minden évfolyama megtalálja a neki megfelelőt klubunkban.

– Melyek ezek?
– Író-olvasótalálkozó, találkozás erzsébeti művészekkel, filmvita, TIT előadások stb.

– Hogyan valósítja meg a BK az erzsébeti középiskolák fiataljainak a közös találkozóit, egyáltalán beléphet-e a klubba nem "bagis" diák?
– Már vártam ezt a kérdést. Természetesen a BK, - mint ahogyan eddig is - a többi középiskola számára is nyitva áll. Azt hiszem, te itt elsősorban a tánc szempontjából tetted fel a kérdést. Október 15-től lehet váltani egy évre szóló klubtagsági igazolványt, ez nyilván főleg a mi diákjainkra vonatkozik, de adott esetben más középiskolák - erzsébetiekre gondolok - diákjai is válthatják. Táncos rendezvényeinken - akár az udvaron, akár a klubban voltak eddig - szinte ingyenes volt a belépés. Ezen túl, ha együttes lép fel, némi belépődíj ellenében lehet majd hozzánk bejutni. Ennyit a dolog discos részéről.
Tervezünk egy vetélkedő sorozatot, amelyet iskolánként megrendeznénk, és a négy győztes csapat (Bagi, Eötvös, Varga, Kossuth) a döntőt a mi klubunkba vívná. Ez ügyben a Varga Jenő Szakközépiskolával már felvettük a kapcsolatot. Ezúton jelezzük, hogy várjuk a többiek reagálását, egy ilyen újfajta vállalkozás megindításához.

– Mit üzen az olvasóknak?
– A klubtanács nevében megköszönöm, hogy helyet kaptunk a lapban, ennél jobb propaganda már csak az lesz, ha terveink valóra válnak, és a diákság megszereti klubunkat.

– Mikor kaphatjuk kézbe a műsorfüzetet?
– Október 5-én.

– Köszönöm a beszélgetést.
– Mi is. A klub a Kossuth Lajos u. 35-ben, az alagsorban található.

 

Éliás László 1978 IV. c

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.