Akkor és most

«« Vissza ««

Köszönet tanárainknak

Hodicska Ilona 1969 IV. b

Szeretettel emlékezem volt iskolámra és tanáraimra!

 

Hadicska 69a

 

Hodicska Ilona 1969 IV. b

Gondolataimat egy régi iskolatárssal történt levelezés kapcsán fogalmaztam meg.

 

Kónya Mária kedvenc tanárom volt. Eredményes tanári munkája nyomán sikerült megszerettetnie velem a matematika tantárgyat. A gimnáziumi érettségi után mérnöktanár képesítést szereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a Bánki Donát GMF Budapesti Tanárképzõ Fõiskolán matematika tanári szakon végeztem.

  

A matematika szeretete a mai napig elkísért. Bár már nem tanítok, szívesen korrepetálom a matematika vizsgára készülõ diákokat. Hálás vagyok tanáromnak, hogy erre az útra irányított hatékony oktató és pedagógiai munkájával.
Én nem régen használom az internetet és sok művelet van még, amit meg kell tanulnom, de elmondhatom, hogy a függvénytáblázatot ma is jobban szeretem, mint a számológépet.

 

Hadicska 69aKónya Mária sok olyan módszer ismeretével ajándékozott meg, amit azóta is használok és tovább is adok tanítványaimnak.
Németh Vilmosné Lonci nénivel az iskolás évek óta tartom a kapcsolatot. Az Õ tanóráira is szeretettel emlékezem vissza.
A másik nagy, életre szóló élmény, amit az iskolaévek gyakorlati foglalkozásán kaptam, a varrni tudás, amit a Gudmonn Rózsika néni plántált belém. Ezt a megszerzett tudást is örömmel hasznosítom.

Sok szép emléket õrzök, szívesen gondolok vissza a Bagi Ilona Leánygimnáziumra, tanáraimra, diáktársaimra, s az ott eltöltött négy évre.

 

Jelenleg nyugdíjas éveimet töltöm, otthonomban kertészkedek, vezetem a nagy család háztartását. Örülök az iskoláról és a sok - sok diákkori emlékrõl készült weblap létének. Szívesen elevenítettem fel én is középiskolás éveim emlékét, s jó volt beszélni róla.

  

 

Gyenge Lajosné sz. Hodicska Ilona
2008. augusztus 03-án

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.