Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Szántó Józsefné temetése

Rekviem

Szántó Józsefné emlékére

 

Ancika az 1963/64-es tanévben jött az iskolánkba, s az akkori II. e tanulócsoport osztályfőnöki teendőit vette át. Három éven keresztül tanította az osztálynak a fizika tantárgyat, s ezzel egyidőben Nála az illemtan, a viselkedéskultúra is beépült az óra anyagának előadásába. Finom nőies egyéniségében megjelenítette a nőideál külső és belső szépségét, melyet magunkévá tehettünk és tanulhattunk Tőle.
A tanítványaival való kapcsolatában egyszerre képviselte az anyai aggódást, odafigyelést, valamint a jóindulatú barátnő kedvességét. Közvetlen volt, segítőkész, de szelíd határozottsággal megkövetelte a fegyelmet és a tananyag megfelelő elsajátítását, az órára való kellő felkészülést is.
 
A ballagás után csak a 25 éves osztálytalálkozón láttam Őt, s akkor utoljára.
1999 júniusában egyik osztálytársamtól, Harmatosi Iréntől kaptam az értesítést, a szomorú hírt,
hogy Ancika, az osztályfőnökünk nincs többé közöttünk, hosszú betegség után elhunyt.
 
Személyesen nem tudtam a temetőben búcsút venni szeretett osztályfőnökünktől,
a kiváló embertől és tanártól, de lelkemben és szívemben kedves arca örökre megmarad.
 

 

 

 

(Neve, második házassága kapcsán megváltozott,
ezért a gyászoló család értesítőjén Somos Béláné olvasható)

 

Az osztályunkból többen személyes jelenlétükkel adtak tiszteletet emlékének,

s kísérték utolsó útjára az ismerősök, volt munkatársak és tanítványok körében:

 

Darányi Erzsébet, Farkas Mária, Harmatosi Irén, Ispán Katalin, Répás Mária, Zwick Magdolna
 
 
 
 
Emléke örökké szívünkben él!
 
 
Az oldalt készítette: Dóka Istvánné sz. Rácz Mária 1962-1966 IV. e
 
 
2011. október 14-én osztályunk megtartotta második találkozóját, érettségi után 45 évvel.
Az osztály vezető nélkül maradt, Ekkor már "Cika" nélkül töltöttük ezt a találkozót.
 
Tisztelettel és meghatottan adózunk emlékének.
Nem felejtjük.
 
 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.