Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Sarkady János temetése

A temetés időpontja: 2006. szeptember 29.

A temetés helyszíne:  Farkasréti temető

 
 Sarkady János temetése
Sarkady János
2006. szeptember 5-én elhunyt
a Bagi Ilona Leánygimnázium latin-történelem szakos tanára,
az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékének professzor emeritusa.
 
"Jókedélyű, barátságos ember és pedagógus volt, szerette a diákokat, s őt is szerették tanítványai" -
emlékezik vissza levelében Miszlai Margit, 1964 IV. c volt diákja.
Büszkén emlékezünk a kiváló tanárra és tisztelettel búcsúzunk Tőle
a Gimnázium volt diákjai nevében.
 
Sarkady János munkásságát az ELTE BTK méltatja honlapján
 
A történelemtudomány kandidátusa fokozatot 1964-ben szerezte meg.
1988-ban Ábel Jenő-díjat kapott.
Fontos szerepet játszott a
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának alapításában,
az Ókortörténeti Tanszék docenseként részt vett az egyetem oktató munkájában,
a Károli Emlékérem tulajdonosa.
A Debreceni Egyetem - oktatómunkájának elismeréseként -
a KLTE Díszpolgára címmel tisztelte meg.
 
Halála nagy veszteség a magyar ókortudománynak,
ókortörténetnek és az egyetemi oktatásnak.
(ELTE BTK Történelem szakos portál)
 
 
A Bagi Ilona Gimnázium és Szakközépiskola megőrzi emlékét!
 
Dr. Gockler Lajosné kollégája így emlékezik meg Róla:
 

1959 őszén iskolánkhoz több új tanár érkezett. Az új tanárok többsége osztályfőnök lett, a férfi kollegákat pedig beosztották osztályfőnök helyettesnek. Így került Sarkady János a D osztályhoz, melynek osztályfőnöke voltam.

Magyar irodalmat és történelmet tanított a lányainknak. Hangulatos, tartalmas órákat tartott. Volt benne valami könnyedség, melynek segítségével a legnehezebb témákat is alaposan tudta elemezni. Én úgy láttam, hogy minden komolysága mellett volt benne valami vidámság - a szemüvege mögött mindig megcsillant valami pajkosság.

A másik osztályomnál (IV E) történelem tanítás során pedig a régi görögök, ill. rómaiak tanulandó száraz anyagát a császárok "huncutságaival " fűszerezte, ami lánykáim élénk figyelmét felkeltette és így a ledér szokások erkölcsi tanulságait megértette velük.

Emberi vonásai közül kiemelném segítőkészségét.

Segített az arra rászoruló tanulónak, messzemenően támogatta a betegséggel küszködő kollegáját, barátját, és feltétlenül megemlíteném, hogy engem is, - mint kezdő tanárt - ellátott tanácsaival. Segítő volt az osztálykirándulások alkalmával is, klubdélutánok szervezésében. Jóízűen tudott nevetni a lányokkal és értékelte a finom süteményeket, mellyel körbevették.

Csak a magán életéről, küszködéseiről, harcairól nem mesélt. Így aztán váratlan volt számunkra az iskolától való távozása is. Tanítványai, kollegái becsülték, szerették. Tanulóink megtanulták tőle a magyar irodalom és történelem szeretetét, értékelését.

 
 *    *    *
 

A megemlékezés Gocklerné részéről

2016 január 20-án került felhelyezésre.

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.