Erzsébeti Diák XXI. évf. 3. száma

«« Vissza ««

Fejléc

 

1980 Iskolanap a Bagiban

 

Másodízben rendezte meg az iskolai KISZ - bizottság az iskolanapot. A megelõzõ szervezésben részt vett iskolánk apraja-nagyja: alapszervi és iskolai vezetõségi tagok, patronáló tanárok, az iskolai pártszervezet tagjai és a pedagógus KISZ - szervezet tanárai.
Elképzelésünk az volt, hogy valamennyi alapszerv önálló programmal készül, ezt az operatív bizottság fogja össze és koordinálja. Az idõpontok egyeztetése, az átfedések elkerülése okozott legnagyobb gondot. Bizony nagy huzavonával indult az elõkészítés, de idõben ráébredtünk arra, hogy az iskolanap a miénk, értünk van, helyettünk senki sem szervezi meg.
Így érkeztünk el a szép naphoz, - mely egyúttal a szünet elõtti utolsó tanítási nap is volt - december 20-hoz.
Megkértük az alapszervezeteket, készítsenek rendezvényeikrõl értékelést.

A 6 alapszervbõl 5 nyilatkozott, az alábbiak szerint.

 

1   Turner Kálmán alapszervezet
2   Che Guevara alapszervezet
3   Radnóti Miklós alapszervezet
4   Sallai alapszervezet
5   Rudas László alapszervezet
6   Az iskolanap értékelése

 

* * *

 

1   Turner Kálmán alapszervezet 

Úgy láttuk, hogy a legtöbb érdeklõdõt az egész délelõtt folyó sportprogram vonzotta. Alig volt tanár és diák, aki a forgószínpad valamelyik rendezvényét ne nézte volna meg, vagy ne lett volna aktív részese. Az iskolanapot is tulajdonképpen a mi alapszervezetünk nyitotta meg tornászcsapatunk bemutatójával. Műsoruk a középiskolai tanmenet anyagából összeállított tetszetõs számokból tevõdött össze. Hatalmas sikert arattak. A bemutató résztvevõi név szerint: Petõ, Kovács, Méry, Csizmadia, Simon, Szitás, Szántó, Bors, Jancsa, Rácz, Bürös, Molnár.
A sokoldalú vetélkedõn mindenki megtalálhatta a számára legkedvesebb sportágat. Az erõgyakorlatokban a legtöbbször jeleskedõ Döcsakovszky, Schiff és Pallagi vitték el a pálmát. Volt még kosárlabda, röplabda és pókfoci mérkõzés is. Ki kell emelni a színvonalas asztalitenisz- és sakkmérkõzéseket. A sakkmérkõzés színvonalát emelte, hogy a Budapesti Bajnokságban 3. helyezést elért csapatunk minden tagja részt vett a versenyben: Kolozsi, Deli, Tóth, Döcsakovszky, Takács, Horváth. A rendezvény célja az volt, hogy minél több diákot megmozgassunk, és mindenki jól érezze magát. Úgy érezzük, ezt sikerült is megvalósítani. Nagy segítséget kaptunk patronáló tanárunktól, Józsa Ilona tanárnõtõl, akinek ezúton is köszönetet mondunk.

 

 

Hornyák

2   Che Guevara alapszervezet

Talán emlékeztek egy régi cikkünkre, amelyben arról számoltunk be, hogy alapszervünk névválasztását milyen nagy vita elõzte meg. Nevünk azóta is - eredeti elképzelésünknek megfelelõen - Che Guevara. Iskolanapunkon alapszervezetünk színes műsort mutatott be. Már szeptemberben felvetõdött néhány jó gondolat, de nem mindegyik valósulhatott meg. Végül néhány nappal 20-a elõtt összeállt a végleges program. Sok érdeklõdõ volt műsorainknál.
Különösen vonzónak tűnt a "Lehet egy kérdéssel több?"vetélkedõ, valamint Rév Tamás, - a hazai pol-beat műfaj meghívott neves képviselõjének - műsora. Érdekes volt a divatbemutatónk, s Henk Misi beszámolója arról a 15 évrõl, amit Kubában töltött.
Mivel mi az iskolarádiós alapszerv vagyunk, éltünk egy lehetõséggel, óránként tudósítottunk a jelenlévõk számára arról, hogy az egyes alapszervnél mikor, mi történik. Így a látogatók segítséget kaphattak abban a kérdésben, hogy a rengeteg program közül - érdeklõdésüknek megfelelõen - melyiket válasszák. A keverõasztalnál Csanády tanár úr minden órában bekeverte a tudósítást. Megállapítottuk, hogy az elõzõ évhez viszonyítva technikailag fejlõdés tapasztalható munkánkban, de vannak még feladataink. 

 

Molnár - Kaiser

3   Radnóti Miklós alapszervezet 

Alapszervünk a magyar munkaközösség tanárainak segítségével iskolai szavalóversenyt hirdetett. Vörösmarty-év lévén, a kötelezõ verset legnagyobb reformkori költõnk életművébõl kellett a versenyzõknek kiválasztani. A szabadon választott verssel kapcsolatban egyetlen kikötés volt: mai költõ verse legyen.
Az elõdöntõ után a 12 vetélkedõbõl 7 fõ jutott tovább. A zsûri 1-10 pontig értékelte a produkciókat. A végsõ összecsapás napját az iskolanapra tűztük ki. Sok érdeklõdõ gyűlt össze a meghirdetett idõpontban. Fél tíz. A versenyzõk izgatottak. Érthetõ, hiszen az iskola legjobb szavalói címért folyik a küzdelem.

A zsűri 1 tanárból és 2 diákból áll. Szoros a verseny: szépek a versek, jók a szavalók. A legtöbben Váci - verset szavaltak, de igen szép vers hangzott el Ladányitól (Elégia) is. Az elsõ és a második helyezett között 5 pont volt a különbség. A gyõztesek - Petõ, Oláh, Gyulai - boldogan hagyták magukat ünnepelni.
Ezzel természetesen nem merült ki az alapszervi program. Rendeztünk történelmi vetélkedõt, majd könnyűzenei versengést. Az utóbbi ideális világításban, a fényorgona villogó lámpafényében folyt.
500.- Ft értékű könyv és édesség talált gazdára versenydíjként.

Kocsis

4   Sallai alapszervezet 

Alapszervezetünk arculata: politikai. Ezért sokan azt gondolják, hogy iskolanapi műsorunk túlságosan elméleti lesz. Ezt kívántuk megcáfolni színes programunk összeállításával. Számítottunk arra, hogy a kisfilmek vetítése sok nézõt vonz majd, de várakozásunkat jóval felülmúlta a tömeges érdeklõdés. Ennek oka talán az is lehetett, hogy az egyik film címe PLEHBOY volt, amirõl sokan azt hitték, hogy valamiféle szexuális ismeretterjesztést láthatnak. Úgy láttuk, hogy - bár az utóbbiaknak csalódniuk kellett - a film által felvetett fontos témák lekötötték a látogatók érdeklõdését.
Karate-bemutató, lírai lemezhallgatás és politikai vetélkedõ váltotta egymást a késõbbiekben.

A politikai fórumra meghívott vendégeink mindannyian eljöttek:
Iskolánk igazgatója, Kiss József, Deák Ferenc, Viszkievicz és Bökönyszegi elvtársak. A feltett kérdésekre, az õszinte érdeklõdésre õszinte és kimerítõ válaszokat kaptunk.
Visszatekintve, úgy érezzük, jól végeztük munkánkat az iskolanapon. 

Fülöp

5   Rudas László alapszervezet 

Alapszervezetünk a profiljának megfelelõen készítette műsorát. A műsorban szerepelt a hagyományos MMM (Most mutasd meg!). Sajnos az idén tanáraink nem vállalták a tanár-diák felállást, így a narancshámozótól a diótörõig húzódó ajándékskála mind a diák gyõzteseké lett.
Meghívtunk autóversenyzõket, akik sportágukról tartottak érdekfeszítõ elõadást, diavetítést, sõt az iskolaudvarra begördült egy igazi versenyautó is, az imádók nagy örömére.
Akik a kevésbé igénybe vevõ szórakozás hívei, azok a klubunkban kedvenc játékaikkal találkozhattak. Csocsó, sakk, rulett, és még sok új játék is bemutatásra került, amit a klub külön az iskolanap tiszteletére vásárolt.
Akik játék közben megéheztek, azokat zsíros kenyérrel és üdítõvel villanyozta fel a büfé. Jó mulatság volt.

Rudas László alapszervezet

 

6   Az iskolanap értékelése 

A rendezvény végén megkérdeztük iskolanapunkon másodízben vendégeskedõ Deák Ferenc (MTI) és Viszkievicz Ferenc (kerületi KISZ bizottság) elvtársakat, hogy mondják el benyomásaikat az iskolanapok rendezvényeirõl.

 

Viszkievicz Ferenc

 Második alkalommal látogattam meg a Bagi iskolanapját, ami egyúttal az iskola történetében is második volt. Azért jöttem el ismét, hogy az elõzõ évben tapasztalt élményeket újra átéljem, egy igazán tartalmas KISZ- élet bemutatása kapcsán.
A programok - véleményem szerint - színesek, érdekesek és színvonalasak voltak. Külön kiemelném a Sallai alapszerv részérõl a külpolitikai fórum megszervezését, s tetszett még a Che Guevara alapszervezet programjában a vetélkedõsorozat. A zenei műsor szereplõi a diákok technikai eszközökkel való gyakorlatiasságát mutatta.
Javaslom, hogy a következõ években legyen nyitott az iskolanap az egész kerület középiskolái számára is, ez is nagy elõrelépést jelentene a KISZ- életben".

 

Deák Ferenc

 Az iskolanap programjának eredményességét tekintve véleményem egyértelműen pozitív, látszik, hogy a rendezvényt alapos elõkészületi munka elõzte meg. Mivel feleségem az iskola egyik pedagógusa, így elmondhatom, hogy október óta rendszeresen értesültem a szervezõ, elõkészítõ munka részleteirõl.
Az egyes alapszervezetek munkájáról csak futó benyomásokat szerezhettem. A politikai alapszerv rendezte fórum légköre - ahol elõadóként jelen voltam - rendkívül nyílt és őszinte volt. A hozzám feltett kérdések megválaszolását azzal kezdtem, hogy nincsenek úgynevezett kényes kérdések. Úgy érzem, hogy részben ez is elõsegítette a tanulók oldottságát, a nemzetközi helyzetet érintõ kérdésekkel kapcsolatban. A tanulók írásbeli és szóbeli kérdései azt mutatják, hogy igen tájékozottak a nemzetközi helyzet eseményeirõl. Remélem, hogy ez az érdeklõdés a jövõben sem fog csökkenni. Ebben fontos szerepet játszanak a tanárok, és az ehhez hasonló rendezvényekre meghívott elõadók.
Javaslatom az, hogy a továbbiakban a tanárok még jobban vonják be a tanulókat a szervezésbe. A tanulók pedig tekintsék valóban sajátjuknak az iskolanap megrendezését. Ennek elõfeltétele természetesen az iskolai demokratizmus további erõsítése, amely pozitívan befolyásolhatja a tanár - diák kapcsolatot.

 

A Bagi Operatív Bizottság

 A másodízben megtartott iskolanap tanulságokkal szolgált. Jobban kell koncentrálni az elõkészítõ munkák határidejének betartására. Erõsíteni kell a diákok öntevékenységét. Bár a meghívott külsõ elõadók közreműködése az egyes programok színvonalát külön emelte, de nem tekinthetünk el attól, hogy emellett az alapszervezet tagjai is tevékeny résztvevõi legyenek saját rendezvényüknek.
Nem egészen értünk egyet azzal a véleménnyel, hogy az iskolanap nem az iskola belsõ ügye, hanem kerületi rendezvény legyen. Ugyanakkor kibõvíthetjük a jövõben a meghívott vendégek létszámát. A felnõtt vendégeken, elõadókon kívül a többi kerületi középiskolák KISZ szervezetének képviselõit is meg kellene hívni, már csak a tapasztalatcsere miatt is. Jó lenne, ha az Erzsébeti Diák hasábjain olvashatnánk hasonló eseményekrõl, s további jó ötleteket szerezhetnénk a következõ rendezvényeinkhez.

 

Szerkesztőség

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.