Király Csaba levelei Dóka Istvánnénak

«« Vissza ««

Üzenet küldõje:  Király Csaba
Címzett:  Dóka Istvánné sz. Rácz Mária
Feladás dátuma: 2007. október 02-án

 

Kedves Marika!

Király CsabaKirály Csaba vagyok a weblap ötletgazdája, amit talán Ön is kíváncsisággal nyit majd meg.
A megszűnt Bagi Ilona Szakközépiskolára emlékezve készítek egy honlapot, ahol az iskola fél évszázados történetét mutatnám be. A weblap megalkotásának elsõ lépéseként adatokat kellett gyűjtenem, hogy az oldalaknak alapot adjak. Az érettségi tablók bemutatása mellett fontosnak tartottam, az osztálynévsorokat is.

Olvastam nevét a Kökény Sándorné - Bagi Ilona Leánygimnázium Emlékkönyvében, valamint az iwiw kapcsolatteremtõ portálon is. Kérem, tekintse meg a honlapot, s ha van másolható anyaga a gimnáziumi évekkel kapcsolatban, küldje el nekem az abacs1@t-online.hu e-mail címre. Továbbá azt is írja meg nekem, hogy mit adott Önnek az iskola a négy év folyamán?
Várom levelét.
Üdvözlettel, Király Csaba

 

 

Üzenet küldõje:  Dóka Istvánné sz. Rácz Mária
Címzett:  Király Csaba
Feladás dátuma: 2007. október 05-én

 

Kedves Király Csaba!

Rácz MáriaMeghatottan nyitottam ki a honlapot, s olvastam az adatokat, az osztálynévsorokat, az osztálytársak neveit, s a tanári névsor bõvítése érdekében mellékelem az érettségi tablónkat. Osztálytársaim fotóit nézve, újra megelevenedik az idõ, amikor még együtt voltunk.
Hirtelen visszatekinteni a régi idõkre nem könnyű dolog.
Hogy mit adott az iskola, azt talán az életemmel tudom bemutatni, hiszen azért tudtam elindulni, és arra indulni, mert itt megkaptam az alapokat. Alapokat a tudáshoz, továbblépést a neveltetésemben, amit a tanár arra építhetett, amit a diákok otthonról hoztak az iskolába magukkal.
Ezért az iskolára emlékezve leírom életem történetét, a tanulás és a munkavállalás, munkavégzés útvonalát kísérve.
Ha elkészültem, küldöm az anyagot.
Üdvözlettel: Dókáné Marika

 

 

Feladás dátuma: 2007. október 08-án

 

Kedves Marika!
Küldjön néhány fotót önmagáról az Akkor és most címszóhoz igazodva. Helyezze el a fotókat és írjon melléjük néhány gondolatot, amely a képekhez kapcsolódik.
Üdvözlettel: Király Csaba

 

 

Feladás dátuma: 2007. október 12-én

 

Kedves Csaba!
Remélem sikerült kérésének megfelelõen az anyagot összeállítanom. Úgy gondoltam, a diákkortól elindulva, az érettségin át az elsõ nagy megálló a házasságkötésem volt, s bizony van úgy az életben, - bár ezt én magamra nézve soha nem gondoltam - hogy az elsõ "magasugrás" nem sikerül, s még egyszer neki kell futni. Ez lett a második házasságom. Az utolsó fotóm a visszatekintés idõszakából való, visszatekintés ezen a kedves Vendégkönyvön keresztül.
Köszönöm Önnek, hogy eme szép elgondolással, - az iskola honlapjának megnyitásával - lehetõséget adott az akkori ifjúságnak, hogy ma, emlékeire visszatekinthessen, lelkét megfrissítve egy élet zuhatagában.
Ezen gondolatokról is küldenék néhány soros megemlékezést és köszönetet a honlapra való felhelyezés céljából.
Üdvözlettel: Dókáné Marika

 

 

Feladás dátuma: 2007. október 13-án

 

Kedves Marika!
Köszönöm a küldeményeit. Ha még vannak fényképei, azokat továbbra is szívesen fogadom.
Üdvözlettel: Király Csaba

 

Kedves Csaba!
Felvettem a kapcsolatot néhány osztálytársammal, az emlékek begyűjtése, összesítése céljából. Eszényi Irénnel, Harmatosi Irénnel és Zwick Magdival egyeztettünk adatokat, képsorokat, mi, mikor, kivel történt, bár még így is nehéz áttekinteni, összerakni a történteket. Sokkal több érdekes, izgalmas esemény van mögöttünk, mint amit hamarjában meg tudunk eleveníteni emlékezetünkben.
Eszényi barátnõmnek bemutattam a honlapot, a Vendégkönyvben, pár sorban leírtakkal adta tiszteletét a múltnak. Harmatosi Iréntõl ballagási fotókat kaptam, melyeket összerendezve, névsorral ellátva megküldök Önnek. Irénnek bizonyára van nagyobb lélegzetű mondanivalója is. Meg lehet Õt is szólítani, annak idején osztályelsõ volt. Ismereteim szerint Törõcsik Julianna osztálytársam is tud küldeni fotókat, majd azokat is összeállítom, s elküldöm.
Én a meglévõ fotóim alapján a diákévekrõl, az osztálytalálkozóról és annak szervezésérõl, osztályfõnökünk halálával kapcsolatos megemlékezésrõl készítettem rövid írást. Egy fotót találtam az osztálykirándulásaink egyikérõl, s megemlékeznék a középiskolás években lelkemet erõsítõ barátságról is. Az iwiw-es társaimtól megtudtam, hogy egyik osztálytársunk, Varga Anna, aki kiváló, szorgalmas tanuló volt, sajnos korán elhagyott minket, errõl küldök néhány sorban megemlékezést.
Kérem, amennyiben ezen gondolatoknak van helye a honlapon, szíveskedjék felhelyezni. Ha a munkákban valamivel segíteni tudok, ezúton jelentkezem.
Üdvözlettel: Marika

 

 

Feladás dátuma: 2007. október 17-én

 

Kedves Marika!
Most igazán sok anyagot kaptam Öntõl, a különbözõ témákat örömmel felhelyezem a honlap megfelelõ oldalaira. Ez nem kis idõbe fog kerülni. Bizonyos gépelési munkákat szívesen fogadnék az Ön részérõl, amennyiben erre ideje van. Ellenõrizni kellene és táblázatba foglalni az évfolyamok osztályjelzéseit, melyek azok az osztályok, akik még nem találták meg a honlapot, s még névsor vagy osztálytabló hiányzik. A hiányzó névsorok gépelését szívesen fogadnám.
Szíveskedjék megtekinteni a küldeményt.
Üdvözlettel: Csaba

 

 

Feladás dátuma: 2007. október 22-én

 

Kedves Csaba!
Örömmel segítek a honlap anyagának feldolgozásában. Ahogy az eddigiekkel elkészültem, arra gondoltam, a tablók alapján az iskola igazgatóit be lehetne mutatni fotóval mellékelve. Elküldöm az eddigi elképzelésemet. Várom válaszát.
Üdvözlettel: Marika

 

 

Feladás dátuma: 2007. október 24-én

 

Kedves Marika!
A gondolata nagyon jó, de ha nem haragszik, én rögtön továbbfejleszteném. Kökény Sándorné Kalmár Veronika - a Bagi Ilona Leánygimnázium Emlékkönyvét megírta, negyven év bemutatásával. Ebben az anyagban összesítette a Gimnázium történetét, az alapítók és az elsõ tantestületi tagok bemutatásával. Ebbõl a könyvbõl lehetne idézni a pesterzsébeti Leánygimnázium történelmi eseményeibõl, amely az oktatáspolitika vonalán bemutatja az adott korban a legfontosabb iskolai törekvéseket, gondokat és küzdelmet a megalakulástól a dicsõ éveken át, a gimnázium szakközépiskolává alakulásáig.
Ezekhez az idézett sorokhoz lehetne beilleszteni az Ön által javasolt fotókat. Amennyiben ezt a munkát vállalja, szívesen küldök önnek szkennelt másolatokat a gépelés céljára.
Üdvözlettel: Csaba

 

 

Feladás dátuma: 2007. október 30-án

 

Kedves Csaba!
Természetesen örömmel vállalom az ajánlott munkát. Ehhez a könyvhöz sajnos én úgysem jutnék hozzá különben, s így bizonyára fontos információk birtokába fogok jutni, amit gépelési munkámmal sok-sok régi diáktársam részére is tovább tudunk majd adni, Kökény Sándorné munkájának elismerését, ismertségét is tovább szélesítve.
Várom az anyagokat.
Üdvözlettel. Marika

 

 

Feladás dátuma: 2007. november 5-én

 

Kedves Csaba!
Ez a történelminek nevezhetõ ismeretanyag nagyon felemelõ, s néhol megrázó érzéseket ébreszt bennem. Nagy élmény számomra, hogy ezt az írást megismerhettem. Kökény Sándorné tulajdonképpen az iskolaalapító család rokona. Ez a tény még hitelesebbé teszi az írást. Mindenki számára ajánlom megismerését.
Üdvözlettel. Marika

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.