Az iskola diákjai a neten

«« Vissza ««

1963 IV. a osztály diákja volt

Nagyné dr. Ackermann Terézia

fogszakorvos Aszód városban

 
 
2010. évben
"Aszód Város Szolgálatáért"
kitüntetést adományoz Nagyné dr. Ackermann Teréziának.
 
 
Nagyné dr. Ackermann Terézia a középiskolai tanulmányait Pesterzsébet Bagi Ilona Gimnáziumban végezte.
Az érettségit követően azonnal felvették a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karára.
1968. január 13-án diplomázott.
 
  • Ezt követően megpályázta az akkor épülő kartali fogorvosi rendelőben a fogorvosi állást, amit elnyert. A kartali rendelő építkezése azonban elhúzódott, így a megyei főorvos felajánlása alapján az időközben megüresedő aszódi fogorvosi állást fogadta el. Így 1968 február1-től Aszód, és a környékbeli községek fogorvosa lett, 2010. június 30-ig.
  • 1970. március10-én megszerezte a Fog- és Szájbetegségek Szakvizsgát.
  • 15 éven keresztül a Magyar Orvosi Kamara Gödöllői Szervezetének vezetőségi tagja és az országos szervezet küldötte volt. Ezzel a tevékenységével képviselte a szakma érdekeit.
  • 1989 júliusában  –Semmelweis Nap alkalmából - a Szociális és Egészségügyi Miniszter Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozta,elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként.

A közel 43 év fogszakorvosi munkássága alatt, a kezdettől 2006. június 30-ig közalkalmazottként, majd ezt követően az egészségügyi átalakulás következtében 2010. június 30-ig, a Baross Dentis Fogszakorvosi Bt. keretén belül látta el, a körzetéhez  tartozó lakosságot. Friss diplomásként került Aszódra, és munkásságát megszakítás nélkül mindvégig, egyetlenegy munkahelyen, a betegek érdekében, a közellátást szolgálta.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Nagyné dr. Ackermann Terézia fogszakorvosnak
– több évtizeden át kiváló szorgalommal, szakmai alázattal végzett életútja elismeréséül és köszönetéül -
„Aszód Város Szolgálatért” kitüntetést adományoz.
 
 *  *  *  *  * 
 
 
Aszód a Gödöllői-dombság szélén, a Galga völgyében, Gödöllőtől 14, Hatvantól 16 kilométerre található.
A város újkori fejlődését a Felvidékről ideházasodó evangélikus nemes, Podmaniczky János alapozta meg azáltal, hogy Aszódot tette meg birtokközpontjává. Korszerű gazdálkodásának köszönhetően mind a családja, mind pedig a város rohamos fejlődésnek indult.
 


Podmaniczky kastély


Evangélikus templom


Petőfi Gimn. és Szakk.
 
A toleráns, befogadó földesúr maguknak kastélyt, az evangélikusoknak templomot épített, elemi iskolát, majd középiskolát alapított, s békésen munkálkodott az őslakos római katolikusokkal és a betelepülő zsidó kereskedőkkel. Aszód lendületes fejlődését igazolja, hogy az uralkodó 1761-ben mezővárossá nyilvánította a települést, ami három országos vásár megtartását is biztosította. Podmaniczky János egyetemes műveltségben részesítette fiait, akik követték, kiteljesítették művét. Új épületet emeltettek a messzeföldön híres latin iskolának, tovább építették a kastélyt, gyarapították a családi gazdaságot. A király munkálkodásukat bárói címmel ismerte el.
 
A város gimnáziumában tanult 1760 és 1764 közt Hajnóczy József, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetője.
Petőfi Sándor szülei, Petrovics István és Hruz Mária 1818. szeptember 15-én itt kötöttek házasságot. Petőfi 1835 szeptemberétől1838 júniusáig volt a gimnázium tanulója Koren István, Domonyban született tanár keze alatt —
ő Petőfi kamaszkorának meghatározó személyisége.
A város egyik nevezetessége a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium. A Schulek János építész tervei alapján emelt, kétemeletes épületet 1931-ben adták át. Jelenleg a megyei önkormányzat két tannyelvű (francia) gimnáziumának, általános tagozatának és egy szakközépiskolának ad otthont. Az udvarán álló, 1939-ben leleplezett, egész alakos Petőfi-szobor Morzsa-Morhadt Gyula műve.
Aszód 1912-től 1965-ig járási székhely volt, 1991-ben várossá nyilvánították.
 

Az oldal felhelyezésre került 2011. november 12-én

Forrás: Internet - Aszódi honlap

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.