Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Bencze Istvánra emlékezve                                             

 

2022. február 1-i dátummal kaptuk a szomorú hírt - Főző Attila, Lázár Vilmos Általános Iskolai tanár

internetes bejegyzése alapján:

Életének 99. évében 2022. január 28-án otthonában elhunyt Bence Pista bácsi.

Örülök, hogy tanítványa és kollégája is lehettem...

 

 

Bencze István
az egykori Kossuth-diák, a
 "Pesterzsébet Díszpolgára" címet nyerte el 2003-ban.
 
1948-ban megszerezte az okleveles zongoratanári diplomáját, majd két év múlva okleveles ének - és zenetanár lett,
s ezzel megkezdődött sok évtizedes zenetanári pályája. 1957-ig az erzsébeti magán - zeneiskolában
(Masopust Zeneiskolai Munkaközösség) tanított, kórusvezető volt több üzemben.
1957-től a Lázár Vilmos Általános Iskola tanára.
(Dobray István helyére került, akivel együtt végeztek a zenetanár-képzőn.)
 
Főállása mellett tanított a Bagi Ilona Leánygimnáziumban,
a Kerületi Zeneiskolában, szervezett zenei klubot, ifjúsági zenebarát hangversenyeket.
25 évig ő volt a kerületi énektanárok munkaközösségének a vezetője.
1988-tól kedves iskolájában − nyugdíjas óraadóként − a 2003/2004-es évben is − áll a katedrán,
hogy még a mai fiatalokkal is átéreztesse: "Boldog, aki énekel".
 
Mindennapi munkájához a lelki töltekezést vasárnapokon és ünnepnapokon
a helyi evangélikus templomban szerzi, ahol 65 éve õ a kántor −
az első tíz évben szerény tiszteletdíjért, 55 éve fizetség nélkül − hitéből fakadó "szolgálatból".

 

*    *    *

 

A Pesterzsébet újság 2013. július 23-i számában, a 15. oldalon olvashattunk Bencze Istvánról, mely cikk a tanár úr 

90. születésnapja alkalmából készült.

Bencze Istvánra gondolva elsősorban három nemes fogalom juthat eszünkbe:

tehetség, hűség, szerénység.

A tehetségről nem tehet az egyén – sokak véleménye szerint adomány, amelyet ha valaki megkap, személyes felelőssége, hogyan gazdálkodik vele. A hűség viszont a személyiségből fakadó, nagyon szép tulajdonság,

és meg kell becsülnünk, ha valaki rendelkezik vele.

A szerénységgel – valljuk meg – ritkán találkozunk, még megbecsülendőbb!

 

A riportot a tanár úrral Kökény Sándorné díszpolgár készítette,

aki a Bagi Ilona Gimnázium alapító családjának egyik tagja.

 

Szeretettel emlékezünk meg a Tanár Úrról itt, a Bagi Ilona középiskola honlapjának oldalán. A honlapon,

a "Tanárok" menüpont alatt az első oldalon található Bence István neve, s azon láthatók azok a

megnyitható oldalak, melyek bemutatják a Tanár Úr élet-eseményeit.

http://bagiszki.hu/bence-istvan

 

*  *  *

 

Szeretettel és tisztelettel búcsúzunk Bencze István tanárunktól, mint egykori diákok. 

Nyugodjék békében!

 

Temetésére 2022. február 25-n Pesterzsébeti Evangélikus templomban

(XX.ker. Ady E.u.) 16 órakor kerül sor.

 

*  *  *

 

 Néhány gondolatsort idézünk a zene világából, ahol Bencze István tanárunk is töltötte becsülettel,

tisztelettel, jó szívvel életét, helyt állva a világi és az egyházi életben egyaránt.

 

"Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."
Kodály Zoltán
"A zene pszichológia. Ha nem jut be a szívbe, a lélekbe, az elmébe, az emberek nem fogják érezni."
Bob Marley
"Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene."
Heinrich Heine
 

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.