Akkor és most - Köszönet tanárainknak

«« Vissza ««

Tanáraimról

1957 IV. d osztály volt diákja, Lang Klára írja levelében:

 

Az Ady Endre Általános iskolából - felejthetetlen – első kedvenc tanárom volt: Domonkos Nándorné.

A fiamat 6-évesen hozzá vittem, vegyék fel - az én iskolámba. Körzetileg nem oda tartozott - felvették. Fiam és unokám - mind a ketten jó tanulók - a fiam kitűnő volt.

 

Itt szólnék a Gyulaváry Gyula igazgatóhelyettesről, a rajztanáromról - szavai felejthetetlenek -. Amikor nagy csalódás ért a Török Pál u Képzőművészeti Gimnáziumba - hely hiánya miatt nem vettek fel - vigasztalt és tanácsot adott, ami végül is segített az életutamon. Csodálatos tanár és ember volt - erzsébeti - Gyulavári Gyula tanár úr.

 

Hasonló emlékeim vannak tanáraimról a Bagiból - nagyon fontosak voltak számomra a tanáraim tanításon túli segítésük.

Anyám egyedül nevelt – 3 műszakban, majd betegen is dolgozott. Vasskó Béla nyelvtanárom embersége, vigasztaló szavai beteg édesanyámmal kapcsolatban - szívemben él ma is.

(Vasskó Béla tanári oldalán olvasható, hogy más osztály diákjai is szép emlékeket őriznek Róla. Wasskó Béla

 

Fodor Éva az osztályfőnökünk - matek tanárunk is volt, 3. osztálytól. Ekkor - mivel előzőleg szeretett Mária néninél jó matekos voltam - Éva néninél elhanyagoltam - nem szerettem. Most, idős koromban jöttem rá, milyen nagyszerű pedagógus volt. Visszagondolva a 3. év végére – bukásra álltam – felszólított: 1 hetet kapsz, kikérdezlek, meglátjuk. Egy hét múlva – megtörtént - az eredmény: "Látod, ezért haragszom, mert tudsz Te - a felelet 3-4 közöttre sikerült - ha akarod"

Szépen rávezetett a jó útra. Nem egyszerűen egyes és mehetsz!

 

Mai napig büszke vagyok arra, hogy milyen kiváló tanáraim voltak. Köztük volt egyházi emberek is, mint pl.

Kővári Károly, vagy, ahogyan mi diákok és előfordult néha a szüleink is - mert hittek nekünk - Kavics-tanár úrnak becéztük a tisztelet, a szeretet jeléül.

 

A Bagis1957 4. d - leérettségizett 16 főből 10-en diplomások lettek: 2 tanár, 1 geodéta, 2 gyógyszerész, 1 elektromérnök, 1 orvos,
1 vegyészmérnök, 1 jogász dr, 1 építészmérnök, közülük nekem tanári diplomám van. Azt gondolom, ez minősíti egyben a Bagi Ilona Leánygimnáziumot és tanári karát.
 

 

"Nagyszerű és kiváló tanáraink közül is legnagyobb szomorúságunkra sokan elmentek,

hívó szavunk őket már utol nem érheti, alszanak az öröklét mezején. 

De hálás szívvel emlékezünk, és soha nem felejtjük el őket. 

Örök tanulság számunkra, amit tőlük tanultunk, az az, hogy 

nincs annál nagyszerűbb és csodálatosabb dolog, mint a jövő nemzedék nevelése."

 

Idézet Gerő Klári "Félig nemzedék írta történelem" c. írásából.

 

 

 

 

 

Az oldal felhelyezésre került 2013 novemberében

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.