Bővebben a Helytörténeti klubról

«« Vissza ««

Molnár Szilvia köszönti a klub elnökét, vezetőjét

A 6 éve működő klub megalakulása és az előadások témája felől érdeklődik.

 

Kérdésére Kökényné Kalmár Veronika beszél a kezdetekről, majd a klub jelentőségéről.
 
Várhalmi András, a Csili igazgatója 2004-ben a Művelődési Ház programkeretén belül két alkalommal hívott vendéget, akik előadást tartottak Pesterzsébettel kapcsolatos témakörben. A második vendég, márciusban Dalos László volt. Akkor megjelent új könyvéről beszélt. 2004 Dalos László: Az én Erzsébetem. Várhalmi András beszélgetett vele.
Pesterzsébeti kapcsolata nem utolsó sorban, - a Kossuth Lajos Gimnázium diákja volt.
 
Ez volt a későbbi rendszeres klubfoglalkozások kezdete.
2004-ben nem folytatódhattak az összejövetelek, mert a Csiliben átépítési munkálatok kezdődtek.
 
2005. február 7-én Árki Sándorné Kápolnási Magdolna volt a meghívott vendég.
Ő a Pesterzsébeti Városvédő Csoport vezetője. Veronika elmondta, hogy Kápolnási Magdolna ebben az évben kapott helyi elismerést: A Kulturális és Ifjúsági Bizottság határozata értelmében „Pesterzsébet Kultúrájáért” díjat kapta, és az előző évben pedig a Pesterzsébeti Városvédő Csoport vezetőjeként végzett kiemelkedő munkáját a Város- és Faluvédők Szövetsége Hungaria Nosztra Podmaniczky-díjjal ismerte el.
A honlap látogatóinak megjegyezzük, hogy Kápolnási Magdolna a Bagi Ilona Gimnázium diákja volt, 1952-ben érettségizett. Több oldalon olvashatók a vele kapcsolatos, róla szóló riportok Németh Vilmosné értesítése és küldeménye alapján.
 
Várhalmi András jó érzékkel állítja össze a kulturális programokat, - mondja Kökényné - hogy idősebbeknek és fiataloknak egyaránt felkeltse érdeklődését. A helytörténeti klub jelenleg sajnos leginkább az idősebbeket szólítja meg, de törekvés van arra, hogy a fiatalok is közelebb kerüljenek a foglalkozások témáihoz.
 
A 4. meghívott vendég én voltam – mondja Kalmár Veronika. Ezután András megkért, hogy a továbbiakban én vezessem a klubot.
Vendégem volt Albert Zsuzsa költő, a Rádió irodalmi szerkesztője, két alkalommal is szerepelt a klub programjában.
Marek Zsuzsa – Albert Gábor író felesége, és ismét egy volt Bagis diák – a Gimnáziumban 1950-ben érettségizett, Kalmár Veronika osztálytársa volt.
 
A klub az első időkben minden hó 2. hétfőjén, később minden keddjén működött - ma is, a Vízvári teremben. Az első alkalom 21 fővel indult, átlag 70 fő jelenik meg az előadásokon. 200-nál több a címjegyzék neveinek száma. Van egy 25 fős mag, aki minden összejövetelre eljön, s van, aki érdeklődésének megfelelően válogat a ma már előre tervezett programok között.
 
Az iskola egyik volt diákjának, Wlassics Ágnesnek - 1965/d - innen, a honlap szerkesztőségéből küldtük az üzenetet Pesterzsébetre, hogy nézzen be a Csilibe, a Helytörténeti Klub találkozóira. Ismerkedjen meg a klub témáival, s tudjon róla, hogy a klub vezetője iskolánk volt diákja, és az iskolaalapító Kalmár Ilona unokahúga, Kalmár Veronika. Ágnes örömmel ismerkedett meg Veronikával, s találkozott régi ismerősökkel is.
 
Veronika tájékoztatta a riporter hölgyet, Szilviát arról is, hogy a klubtagok nagyrészt Pesterzsébeti lakosok, de előfordul, hogy nem csak pesterzsébetiek jönnek el. Az előadások általában a kerületről, kerületi témáról szólnak, de legalább is a kerülethez kapcsolódó, kerületi kötődés jelenik meg bennük.
Például előadás volt a város névadójáról, Erzsébet királynéról, vagy a templom névadójáról, Árpád-házi Szent Erzsébetről is.
Szerkesztőségünk a honlap oldalán ugyancsak készített bemutató oldalt a névadókról.
A Mozaikok_"Kell még egy szó" menüpontban, a Pesterzsébet névváltozásai cím alatt látható.
 
Az eddig megtartott 49 foglalkozás alatt az előadók általában saját életükből emlékeztek történetekre. Kezdetben rábeszélni kellett az előadásra a meghívott vendégeket. Ma már vannak jelentkezők. Az előadásoknak címet adunk, s így tudjuk a programot előre közzé tenni. Előfordul az is, hogy egy kutatómunka eredményének előadását hallhatjuk a klubfoglalkozáson. Ez történt például a novemberi előadáson. Az elkövetkező februári 50. jubileumi előadás is kutatómunkán alapul. Pesterzsébet és a Pflumm család címmel tart előadást Skaper Brigitta, aki a Múzeum munkatársa. Ő a felújított Helytörténeti Kiállításnak is a gondozója.
A klubtagok, a látogatók örülnek az együttlétnek, és az előadás végén a Csili éttermében üldögélünk, beszélgetünk még egy ideig – mondja Veronika. A klub működésével kapcsolatban vannak feladataink, például a fiatalok részvételének, a klub témájába való bekapcsolódásának elősegítése.
 
Az előadások alkalmával egyik illusztris vendég Bencze István volt, aki diákkora óta az Evangélikus Templom orgonista szolgálatát teljesíti immáron több mint hetven éve, valamint zenetanár és karnagy évtizedeken keresztül a kerület iskoláiban. Két előadást tartott a tanár úr, egyik az Evangélikus Egyházközség történetéről szólt, a másik saját életének története volt.
 
Mi bagisok tudjuk, hogy a tanár úr a gimnáziumban is énektanár volt, és városi kórusok karnagya. A honlapon, a tanári oldalon ezen előadás ténye már korábban feljegyzésre került. Az orgonista szolgálatról bemutatott riport igen szép anyag.
 
Azt is tudjuk a honlap anyagából, hogy a 49 előadó egyike Németh Vilmosné, a Gimnázium magyar tanára volt, 2006 októberében, - aki a Baginak 1951-ben érettségizett diákja volt. 2008-ban a Lázár Vilmos Általános Iskola történetéről beszélt Kökényné meghívott vendége, Schlotter Gyula, az iskola igazgatója. (Internetes info)
 
Meghívott előadó volt még Óvári Gábor, akit felkértem, mutassa be nagyapja munkásságát. - Óvári Artúr Pesterzsébeten sok szép házat, templomot tervezett, épített. - Gábor azóta már több előadást is tartott, mert fontosnak érzi megörökíteni nagyapja emlékét.
 
 
 
 
Molnár Szilvia - további jó munkát kívánva a klub vezetőjének, Kökényné Veronikának, - zárta a riportot.
 
 
 
 
Az internetes videofelvételről kivonatos idézetet,
tartalmi elbeszélést készítettünk 2010 december végén

 

 

 

 Az iskola tanárai az Interneten menüpont alatt

Kökény Sándorné Kalmár Veronika visszaemlékezése

olvasható, nagypapájának,  Kalmár Eleknek  állítva emléket.

 

Szerkesztői kiegészítés!

A színessel jelzett mondatok a riporthoz fűzött szerkesztői jegyzetek, melyek a honlap látogatóinak szóló kiegészítések.

  

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.