Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Kalmár Elek

 

  Az iskolaalapító Kalmár Ilona,

majd az iskola második igazgatójnak, Kalmár Eszternek

édesapja

 Haláláig az iskola szellemi és anyagi támogatója

 

Magyar Életrajzi Lexikon
 
Kalmár Elek : nyelvész, tankönyvíró
 
Kalmár János, m. kir. főerdőőr és Sánta Anatolia fia, (szül.Tőkés, 1862, márc. 22. – Bp., 1947. okt. 26.)
Az algymnasiumot Szamosujvárt végezte Fogarasy Mihály erdélyi püspök költségén; a felső osztályokat Kolozsvárt tanulta. 1881-ben az egyetemre, Budapestre ment, hol önerején tartotta fenn magát. 1886-ban a budapesti tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet. Egy évig tanár volt a gyakorlóiskolában.
1889-ig a fővárosban tanított, - 1886. szeptembertől a budapesti II. ker. kir. főgymnasiumban működött, mint helyettes tanár három évig; - innen 1889-ben Lőcsére nevezték ki a kir. kath. főgymnasiumhoz rendes tanárnak, hol a latin és görög nyelvet tanítja.
 
Nyelvészeti munkásságának eredményeit
a Nyelvtudományi Közleményekben és a Nyelvőrben megjelent cikkeiben tette közzé.
Több tankönyvet is írt. – F. m. Iskolai magyar nyelvtan elemzés alapján (I–II., Bp., 1893–94); Magyar olvasókönyv (Bp., 1893); Rendszeres magyar nyelvtan (Bp., 190..); A mondatrészek (Bp., 1904);
Kalmár 1907: Középiskolai tanári névkönyv. X. névkönyv. 1906-7. Szerk. Kalmár Elek. Lőcse, 1907.
Kalmár 1910: Középiskolai tanári névkönyv. XI. névkönyv. 1909-10. Szerk. Kalmár Elek. Lőcse, 1910.
A mondat ábrázolása (Bp., 1933).
Forrás: Internet
 

Munkái: (idézetek)

Iskolai magyar nyelvtan elemzés alapján. A középiskolák alsó osztályai számára I., II. rész. Az I. és II. osztály számára. Bpest, 1893-94. (Ism. az I. r. Egyet. Philol. Közlöny és Felső Polg. Isk. Közlöny 1893., Tanáregylet Közlönye 1894., II. r. Egyet. Philol. Közlöny 1895. 2. rövidített kiadás egy kötetben).

Magyar olvasókönyv. A középiskolák alsó osztályai számára. U. ott, 1893-94., 1896. Három kötet. (Ism. Az I. k. Egyet. Philol. Közlöny és Tanáregylet Közlönye 1893., II. r. Egy. Philol. K. 1895.)

János vitéz. Irta Petőfi Sándor. A közép- és rokon iskolák alsó osztályai számára magyarázatokkal. U. ott, 1895.

Titus Livius Római történetének XXII. könyve és más részletei a II. pún háború főbb eseményeiről. Szerkesztette s előkészülettel ellátta. Térképekkel és rajzokkal. U. ott, 1897.

 
 
Kalmár Elek
(nyelvész, pedagógus, főgimnázium-igazgató, tankerületi főigazgató)
1862—1947.
A Farkasréti temetőben helyezték nyugalomba 1947. októberében.
 
Az iskola 1947/48. évkönyvében olvasható:
Október 27. 
Gyászmise Kalmár Elek ny. tanker. főigazgató, iskolaalapító
lelki üdvéért,és osztályonként megemlékezés.
(Emlékkönyv 102. oldal)
 
 
  
 

 Tisztelet emlékének.

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.