Hiányzó láncszem

«« Vissza ««

Énekkari emlékek

 

Rácz Mária 1966 IV. e

A Lázár Vilmos Általános Iskola kis diákja voltam, ahonnan felvételt nyertem a Bagi Ilona Leánygimnáziumba 1962-ben.  Az  megismert énektanárunkkal a gimnáziumban ismét találkoztam.

 

Bencze István énektanár iskolai kórusában énekeltem én is, a hatvanas években. Nagyon sok szép kedves dallam, komoly zenemű előadásának emléke él szívemben.

 

Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium – Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvében olvashatók a Tanár Úr által felsorolt azon zeneművek címei, melyek a hatvanas években az iskola énekkarával előadásra kerültek. A jelzett tanévekben voltam én is az iskola diákja, tehát ismertem ezeket a dalokat, részt vettem a kórusművek előadásában, de már bemutató nélkül nem tudnám elénekelni őket. A felsorolt címek közül azonnal ráismerek néhányra, melynek dallama  és dalszövege most is közel áll szívemhez:

 

 

Grabócz: Kell a játék, Kodály: Gergelyjárás, Palestrina: Már búcsúmat…,

 

  

"Már búcsúmat veszem,

Ég áldjon Édesem!

Elválnom tőled sajgóbb minden búnál,

Nincs olyan óra, eszembe ne jutnál.

Nincs olyan óra, eszembe ne jutnál.”

    

Britten: Te rózsaág.

 


Ez utóbbi dalszövegét sajnos nem tudom hibátlanul felidézni, ezért nagy örömmel fogadnám, ha valaki ezt az írásomat elolvasván kisegítene engem e szöveg megküldésével. Sajnos az interneten nem sikerült megtalálnom.
Az Emlékkönyvben bemutatta a Tanár Úr e dal szólistáit.  A következő iskolatársak nevét olvashatjuk:


Gálóczy Ildikó, Király Mária, Kónya Márta, Joó Csilla, Portik Berta


Ezúton kérném a segítséget, - ha netán a szólisták jobban emlékeznek – 
a "Britten: Te rózsaág" dalszövegének megírására és honlapunkhoz történő beküldésére. Előre is köszönöm a kedvességet.

 

 

 

Szeretettel várom a levelet, leveleket: Rácz Mária 1966 IV. e

Egy hozzászólás 2016. január 11-én:

Marika, milyen régi emlékeket idézel fel bennem, - írja levelében Dr. Nemecsekné Máris Erzsébet 1965 IV. f.

Az általános iskolai kórusunkban Váhl Rezső tanár úr tanította be nekünk ezt a Britten művet. Most, az interneten kutatva találtam egy felvételt, - a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykarának karácsonyi hangversenyét 2007-ből – három Britten kórusművet mutattak be. Ezeket mi is énekeltük a gimiben. Hodie christus natus est (latin: Ma krisztus megszületett,) Te rózsaág, This little babe (Oly kicsi ő.... úgy emlékszem, latinul szólt a szövege.

Meghallgattam a műsort, nagyon szép. Ha nem is a hiányzó láncszem, de ezeket a dalokat mi is énekeltük a gimnáziumi énektanárunkkal....valami derengett. A gimiben a Bencze tanár úr volt a kórusvezető, de később Váhl tanár úr is átjött tanítani, vagy csak vendégként, már nem tudom.

A Gálóczy Ildikó nagyapja az én apukám barátja volt. Ő volt a körzeti orvos erre mifelénk, Erzsébeten. Én a Török Flóris Általános Iskolába jártam. Ildikó a mi osztályunkba is járt egy fél évig, de azután kimaradt. Szépen énekelt....

A dalok és az idézetek ezen az oldalon csodálatosak, nagyon szépek. - Majd még kutatok az interneten a dal magyar szövege után. Üdvözlettel: Erzsébet

  

Vendégkönyvi bejegyzés: 

Dátum: 2018-09-18 20:38:12, GMT +2
Név: Fazekasné V. Klára
Email: klacid.fazekas@gmail.com
Sorszám: 146
Kedves Dalos diákok! Nem ide jártam, de láttam, hogy a Britten darabnak keresik a szövegét! Én is énekeltem fiatalabb koromban, fejemben van a szövege a Te rózsaág című dalnak: 

A néma csend a tájon át, a fákra fűzte fátyolát! A ház és kert, ég s föld oly más!

Mert jő és zsong az álmodás! 

A Refrén: ?

Kedves Klára! Köszönjük a küldeményt a honlap számára. Énekes társaim már nincsenek körülöttem, ezért csak magamban fogadom kedves sorait.

A refrén az én emlékeim szerint: Te rózsa ág, te árva szív, az éjnek édes álma hív .......

 

Egy másik kedves dallam szövegét az interneten megtaláltam:

 

Már ébred a hajnal,

Fel munkára dallal.

A harmatos réten,

Víg pásztor síp szólal.

La lalalalalala la-la,

La lalalalalala la

 

  * * * * *

  

 

A dal és a zene lelkünk jóbarátja

Szerkesztői kiegészítés!


Fehér Erzsébet 1960 IV. b osztályban érettségizett iskolatársunk

az internetes társasági oldalon a következő, sokak által ismert és kedvelt versidézetet helyezte fel oldalára:

 

“Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”


(Babits Mihály: Második ének

 

 

Az alábbiakban bemutatásra kerül néhány zenével kapcsolatos idézet

híres emberek által megfogalmazott gondolatokról, melyekkel kellemes, üde érzés azonosulni.

 

A zenéről szóló idézetek olvasása már önmagában építi, szépíti lelkünket.

  

„A népzene a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni.”

(Bartók B.)

 

„A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem éle vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.”

(Kodály Z.)

  

„Az érzelem maga világít a zenében, képletes burkolat nélkül, a cselekvés, a gondolat közvetítésének szükségessége nélkül.”

(Liszt F.)

  

“Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.”

(John Lennon)

  

„A zene nem vonz, amíg nem játsszák.”

(B. Britten)

   

"Tolsztojnak igaza volt, a zene a legnagyobb kerítő, a legveszedelmesebb csábító.
Az értelem szűkölni kezd, mikor zenét hall. A zene értelemellenes.
Nem megérteni akar, mint az értelem, hanem szétáradni, feldúlni, lefegyverezni, elcsábítani, megérinti bennünk a titkosat és fájdalmasat, feltárja azt, amit oly gondosan rejtettünk magunk elől, minden eszközzel fegyelmeztünk – olyan, mint a tavaszi vadvíz, feldúlja az értelem által aggályosan parcellázott, megművelt és megmunkált, szabályozott és fegyelmezett területeket.
 
Ahová a zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvényesek többé. …"
 
Márai Sándor: Füveskönyv

 

 2016 december 19-én az interneten egy video képsor zenei aláfestését hallgattam, és rájöttem, hogy ez egy régi, általam ismert gimnáziumi kórusdal, melyet annak idején énekeltem én is. A szövegfoszlányok, melyek eszembe jutottak, segítséget adtak, hogy végleg ráismerjek. 

Brahms: Bölcsődal: Aludj édesem már, az éj csendje vár, ha az álmod mesél, jön az új hajnalfény, Ha a fény újra kél, te is ébredj szívem, ha a fény újra Te is ébredj szívem! (Bagis énekkar egyik dala volt a 60-as években) Aki ugyancsak ismeri a dalt, és bagis diák volt, kérem írjon a honlap címére.

 

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.