Életutak

«« Vissza ««

"A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell."

Vörösmarty Mihály

Dr. Czigler Lászlóné Hillinger Éva

édesapjának emlékére

 

 Budapesten született 1912. december 20-án

1989. április 17-én meghalt.
 
 
Idézet az internetről 2006-ból
Magyarország

 
1990. január 4-én a Győri Katonai Bíróság kiadta az 1989. évi XXXVI. törvény 1. rendelkezése alapján az ítélet semmissé nyilvánításáról szóló okiratot.
1991-ben a Magyar Köztársaság Elnökétől posztumusz megkapta az 1956-os emlékérmet és emléklapot.
2006-ban Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója évében is kegyelettel emlékezünk Dr. Hillinger Jánosra.
 Reindl Erzsébet
a Török János Népfőiskola szervezője
  
„Tapolca is méltóképpen emlékezett meg az 1956- os forradalom és szabadságharc jubileumi - 50 éves évfordulójáról.
Az ünnepségen emlékkő avatásra is sor került, amelynél településünk elöljáróin kívül - Dr. Hillinger János hozzátartozói is elhelyezték a kegyelet virágait.

 
2007.10.25. 14:50
Napi Lapos
Emléktáblát avattak
 
TapolcaOktóber 23-án avatták fel dr. Hillinger János tüdőgyógyász emléktábláját a tóparti Panteonfalnál. Az 1956. októberében Tapolcán megalakult forradalmi tanács elnökének állított emlék leleplezése, koszorúzása előtt Hangodi László történész osztotta meg gondolatait a rossz idő ellenére is szép számmal megjelent érdeklődővel, s vázolta fel az akkori politikai, történelmi viszonyokat. Beszédében ismertette az akkor itt dolgozó orvos életének főbb állomásait is.
...
„1956 október 26-án alakult meg Tapolcán a forradalmi tanács, amelynek elnökének választotta a közakarat. Intézkedéseinek folytán három hónapra előre biztosított volt a település és a kórház élelmiszere, tüzelője, egyéb szükséglete. November 4. után számos sorstársához hasonlóan állásából elbocsátották, majd letartóztatták, Tapolcáról pedig kitiltották. Az akkori ítélet szerint a „népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétel bűntette miatt” négy évi börtönnel, a közügyektől való öt éves eltiltással és vagyona felének elkobzásával sújtották. 1957 november 9-től, 1959 november 8-ig volt börtönben, amnesztiával szabadult.
Szabadulása után Biharugrán lett körzeti orvos, onnan ment nyugdíjba 1973-ban. Nagy Imre újratemetését már nem érhette meg, 1989. április 17-én hunyt el, a következő évben tették semmissé hivatalosan korábbi ítéletét, majd 1991-ben a Magyar Köztársaság elnökétől posztumusz 1956-os emlékérmet, emléklapot kapott.
Tapolcán a tóparti panteonfal őrzi meg emlékét az utókornak, ahol ezúttal a család mellett számos párt és civil szervezet, illetve a még élő 56-osok koszorúval, főhajtással rótták le kegyeletüket a néhai orvos és forradalmár előtt.”
 
 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat honlapja
2009
Tapolca emlékezett
1956 üzenete nemcsak a mának, de a jövőnek is szól - hangsúlyozta Bajner Imre, a helyi általános iskola igazgatója a Kegyeleti parkban levő 1956-as emlékmű előtt, október 22-én, ahol Lasztovicza Jenő megyei elnök koszorúkat helyezett el.
Ma is rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet. Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságunkat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, egy nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak – mondta a szónok.
Dr. Fehér Károlyné, a Magyar Páneurópa Unió tapolcai szervezetének elnöke és Bajner Imre leleplezte azt az emléktáblát, amely azoknak a tapolcai és környékbeli honfitársak emlékét őrzik, akik az 1956-os forradalomban való részvételük miatt megtorlást szenvedtek.
 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezés koszorúzással ért véget. Tapolca Város nevében Császár László polgármester és dr. Imre László jegyző, a Veszprém Megyei Közgyűlés nevében Lasztovicza Jenő elnök koszorúzott, de lerótták kegyeletüket a városban működő pártok és civil szervezetek képviselői is.
A Kegyeleti parkban megtartott megemlékezés előtt, a Kistó partján lévő Pantheon-falon a város nevében Sólyom Károly alpolgármester, Bognár Ferenc és Lévai József képviselők koszorúzták meg dr. Hillinger János, az 1956-os Forradalmi Tanács elnökének emléktábláját, majd koszorúkat helyeztek el Tóth István 1956-os áldozat sírjánál is.
 
           
 
 
Az oldal felhelyezésre került 2010-08-15

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.