Akkor és most

«« Vissza ««

Legkedvesebb tanári emlékek

A tanár és tanítványa

 

Németh Vilmosné Loncikával szerkesztőségünk levelező kapcsolatba került. A tanárnő leveleiből kitűnt, hogy élete során a pedagógus hivatás betöltése alatt sok szép élményt raktározott el. Tanítványai köréből néhány megőrzött kapcsolata szép emlékként villan fel gondolataiban, visszajelzésekből látható a tanár-diák esetében, a szeretet és tisztelet kölcsönhatása.
Kökény Sándorné Emlékkönyvéből olvasható néhány erre utaló gondolat, mint például az Epilógus részből, ezért szerkesztőségünk arra kérte a Tanárnőt, szíveskedjék bővebben beszélni az említett diákkapcsolatokról.

 

 

A tanár, tanítványai emlékezetében

 
Idézet Lonci néni leveléből
  
 
1980-ban felvételizett az ELTE-re egy rendkívül tehetséges tanítványom a Kossuth Gimnáziumból.  Jó írásbelije-szóbelije lévén a professzor megkérdezte, ki volt a magyartanára.  
Szegény annyira leblokkolt izgalmában, hogy az elsőre beugró „Lonci néni”-t mondta ki.
„Van annak valami becsületes neve is, nem?” – mondta erre a professzor. Ekkor a a  feszültség feloldására a bizottságban ülő Sárdi Margit (1965/C), a hajdani bagis kedves tanítvány szólalt meg:
„Én tudom, professzor úr, ki a Lonci néni, engem is ő tanított.”
 
A felvételiző kossuthos leány Luttenberger Ágnes volt, magyar-német szakos kitűnő gimnáziumi tanár Szombathelyen.
A felvételi bizottságban ülő Sárdi Margit 1980-ban még tanársegéd volt. A vizsga után kiment a folyosóra Ágihoz beszélgetni az esemény kapcsán a vizsgáról és rólam is.  Sárdi Margit szintén a Lázár Vilmos Általános Iskolába járt , ott nem tanítottam őt, csak a Bagiban, 1961-től 1965-ig a "c" osztályban.
 
(Szerkesztői kiegészítés! Levelezésünk alkalmával a tanárnővel egyeztettük a Lázár Vilmos iskolához fűződő kapcsolatainkat. A tanárnő a pedagógus pálya elején ott is tanított.)
 
Dr. Sárdi Margit ma az ELTE-én adjunktus, docens. "A régi magyar irodalom" tanszéken tanít. Doktorátusát a Petrőczi Kata Szidónia költőnőről írta. Több könyvének bemutatóján voltunk férjemmel. Levelezésünk folyamatos. 2001-ben bevitt egy órájára, s bemutatott a hallgatóknak. Vele 1965 óta kapcsolatban maradtam.
 
Kökényné Kalmár Veronikával is volt kapcsolata Sárdi Margitnak, a Bécsi levelek c. könyvét Veronika a pesterzsébeti kiállításon bemutatta.
 
   
Németh Vilmosné Göndöcz Ilona 
A Bagi Ilona Gimnázium tanára volt
1961-től 1970-ig

A tanárnő által megőrzött sok kedves diákkapcsolatból egy itt bemutatásra került.

Köszönjük Lonci néninek a kedves visszaemlékezést.

Az oldal felhelyezésre került: 2010-08-11

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.