Az iskola diákjai a neten

«« Vissza ««

Göndöcz Ilona 1951 IV. b volt diákja

 

 

 Érettségi után magyar nyelv és irodalom szakon

középiskolai tanári diplomát szerzett. 

 

A diploma megszerzése után 6 évvel először a Bagi Ilona Leánygimnázium -,

majd 1970 szeptemberétől a Kossuth Lajos Gimnázium  tantestületének megbecsült tagja volt.

 

 

Az Interneten, a Kossuth Lajos Gimnázium honlapján olvashattuk.

Horváth Gábor igazgató méltatja Németh Vilmosné pedagógus munkáját.

 
A négy évtizeden át fiúgimnáziumnak számító Kossuth Lajos Gimnáziumot rohammal bevették a lányok. Magántanulóként ugyan már a harmincas években is jelen voltak, az igazi áttörést mégis az 1960-61-es tanév jelentette.
A fiúk és a lányok közös programjai sok éves múltra tekintettek vissza, mert az akkori szülők és pedagógusok pontosan tudták: a két nem találkozásait nem célszerű a hivatalos alkalmakat megkerülő spontaneitásnak teljesen átengedni. Így aztán senki sem maradt ki a felejthetetlen diákszerelmekből és rajongó álmodozásokból. Mai tizenéveseink nem is sejtik, milyen romantikus fénybe emelheti mindez a másik nem képviselőit. Az akkori ifjak hosszú távon bizonyára jobban jártak mostani utódaiknál.
 
A gimnázium tantestületében már az ötvenes évek elejétől ott voltak a hölgyek. Ezt nemcsak érettségi tablók bizonyítják, az öregdiákok gyakran beszámolnak ifjú tanárnőikről, akikbe az egész iskola szerelmes volt.
Németh Vilmosné is nagy győzelmet aratott 1970-ben.
 
16 esztendős tanári múlttal a háta mögött érkezett a Kossuthba.
Visszaemlékezéseinek tanúsága szerint mégis feszélyezve érezte magát a komoly egyéniségek mellett, akik gyanakodva tekintettek rá. Először attól enyhültek meg a férfiúi szívek, hogy az új kolléganő zokszó nélkül átvette a magyartanítást több osztályban, sőt egy végzős osztályfőnökséget is rátestálhattak. Hamar rájöttek, hogy ifjú kartársnőjük felkészültségben egyáltalán nem marad el tőlük. Tudása és kedvessége hamar lefegyverezte a kérges szívű kollégákat.
 
A rendezvényszervezés terén tanúsított kiválósága pedig olyannyira meghatotta az iskolavezetés tagjait, hogy bizony vissza is éltek vele: a hetvenes években minden komoly ünnepséget Loncika szervezett. E korszakot az iskola 60. születésnapján a Csiliben tartott nagyszabású rendezvénnyel koronázta meg. Fényesen igazolta, hogy a nők sok területen a férfiakkal egyenértékű, sőt őket felülmúló teljesítményre képesek. Tette mindezt ráadásul oly módon, hogy lényének minden rezdülése a lehető legtermészetesebb módon sugározta a gyengébb nem utánozhatatlan báját.
 
Tevékenységének megint másik fontos eleme, a múlt, a közösség feltérképezésének gyakorlása azóta is jelen van. A P. KOBAK Egyesület kordokumentum-gyűjtő buzgalmának legsikeresebb teljesítménye mostantól az iskolai honlapon is megjelenik.
Ami azonban a tanárból leginkább megmarad, az pályafutásának emberi minősége. Mikor a tantestület újoncaként Loncikával megismerkedtem, épp végzős osztályfőnök volt. Vidám történeteket lehetne mesélni akkori csapatáról: az apró csínyektől a jelentősebb komiszságokig sok mindent elkövettek. Nagyon különbözőek voltak, de egy dologban rendkívül egységesek: „Lonci nénit” nagyon szerették!
Jó okkal, Loncika ugyanis csupa szív teremtés. A tizenéves korban lévő gyerekeket egy dolog veszi le biztosan a lábukról: a feléjük sugárzó szeretet. Az emberek megértésének, az őket elfogadó támasz-létnek Németh Vilmosné igazi mestere.
Kórusvezető kolléganőjéről írja visszaemlékezésében, hogy a tanárhoz való ragaszkodás hasonló példáit nem ismeri. Mi igen. Saját maga esetében. Hány tanítványa üdvözli őt ma, évtizedekkel a diákévek után is őszinte örömmel, hányan lelnek gondjaikban megnyugvást a vele való beszélgetésben, nehezen lenne megszámlálható.
 
Az évek múlnak.
2005 őszén Németh Vilmosné az ELTE jogi karának dísztermében
az egyetem rektorától vehette át aranydiplomáját.
Diákjai jelképesen már jóval korábban odaítélték neki a szeretet színarany oklevelét.
Sok-sok boldog évet kívánunk Loncikának szerető családja és tanítványai körében!
 

2010. március 11.

Horváth Gábor igazgató

 

Egy fotó a Kossuth Lajos Gimnázium honlapjáról,

mely az 1986-os nőnapi iskolai ünnepségen készült.

A fotókat Németh Vilmosné küldte be az iskola honlapjára.

 

 

Szerkesztőségünk is gratulál az aranydiplomához!

 

 

 

 2010 június 20.

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.