Erzsébeti Diák

«« Vissza ««

Az Erzsébeti Diák írásai az emlékkönyvből

II. évfolyam, 3. sz. 1961. december  

Idézet Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből (199. old.)
 
 

Koszorúzás Bagi Ilona, az iskola névadójának sírjánál

 

Jubileumi ünnepségünk keretében, tanáraink kíséretében mentünk a csepeli temetőbe, névadónk, Bagi Ilona sírjához. A temető végtelen csendje, az idő csípős hidege, de legfőképp' a szomorú emlékezés, ránehezedett mindnyájunk hangulatára. Itt-ott a szemekben még könny is csillogott. - Nincs fájdalmasabb a korai halálnál...
 
Bagi Ilona 1937 március  5-én  született.
Ilona is még csak huszonegy éves volt, tele életkedvvel, reménységgel. Öntudatos, tettre kész munkásfiatal, aki nem riadt vissza a legnehezebb feladatoktól sem. Akkor este is éppen röpcédulákat szállított elvtársainak. A siető, elgondolkodva menő lányt egy autó elgázolta. A még hátra lévő rövid élete szenvedések sorozatát nyújtotta neki. Lábát amputálták, testi szenvedését erőszakos, durva detektívek kegyetlen vallatással fokozták.
Tudta, hogy rá csak a halál vár, de bátran,  panasz nélkül várta a halált. Csendben, némán összeszorított ajakkal tűrte a kegyetlenkedéseket, de nem vallott.
Hősiessége a kis, szegény munkáslányt mártírjaink közé emelte. Hűsége az eszméhez, töretlen hite a jövőben, rövid kis élete örök példaképe a mai ifjúságnak.
 
Az emlékezés kis koszorúi csak jelképei hálánknak és tiszteletünknek, mellyel valamennyien Neki adózunk."

 

* * *

 

Kiállítás a Vasasban

 
November 18-án nyílt meg a Vasas Kultúrházban a Bagi Leánygimnázium történetét bemutató kiállítás.
 
A kiállító terem egyik falán az eddig használt jelvények nagyított rajzai láthatók.
A jelvények felett a három nagyszerű ember:
Kalmár Ilona, Kalmár Eszter és Kalmár Elek képe függ.
 
A múltat idézték a régi tablók is.
A múlt mellett a jelen is képviseltette magát. Az érdeklődő nagyközönség figyelemmel nézte az iskola egyes szakköreinek ízlésesen elrendezett munkáit, melyek igazolják a szakkörök élénk tevékenységét.
Érdekesen összeállított tablókon láthatják a tornaversenyek legszebb gyakorlatait.
A politechnikai oktatáson készített munkadarabok is kiállításra kerültek. Egy-egy szakszerűen elkészített kalapácsfej ékesen bizonyítja, hogy a leányok is megállják helyüket a politechnikai oktatásban. Egy érdekes tablón örökítették meg az iskola politechnikai műhelyének az építkezését is.
Minden egyes kés, minden elkészített munkadarab az iskola igazgatóságának, tantestületének és tanulóifjúságának őszinte akarását, alkotó munkakedvét dicsérte.
 
Sarkadi Zsuzsa, Bagi Gimn. I. e oszt. 1965-ben végzett diák

 

 

Az oldal a honlapra
felhelyezésre került: 2010 júniusában

 

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.