Megemlékezés tanárainkról

«« Vissza ««

Emlékezés Makay Magdolnára

Idézet Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből
 
 
 
Ismerősként került a tantestületbe
Tanári diplomájának átvétele után 1936-tól 1968. évi nyugdíjazásáig,
de azt követően is itt tanított.
Magyar-latin szakos volt,
de több nyelvet is tanult és némelyiket tanította is.
Görögöt, olaszt, angolt, oroszt,egy iskolai előadás kedvéért még a lengyelbe is belekóstolt.
 
Remek ember és remek tanár volt
– és számomra különlegesen érdekes, hogy mennyire különbözött a leánygimnázium másik remek tanárától, dr. Bayer Istvánnétól. Óráin nem volt előadás: halk beszédével, remek humorával olyan emberi közelségbe hozta az irodalmat, hogy úgy érezhettük: részesei vagyunk az irodalmi mű születésének, az író ismerősévé válunk. Iskolatársaink különböző nemzedékeiben egyaránt nagyra értékeltük, legfeljebb az a különbség, hogy mi régiek, akik még tanár úrnőnek szólítottuk tanárainkat, őt egymás között Makaynak emlegetjük, a fiatalabbak meg Magda néninek, Magdi néninek.
 
Soha nem titkolta véleményét, akkor sem, amikor az talán politikusabb, diplomatikusabb lett volna; nem hagyta, hogy múló irányzatok befolyásolják az irodalmi tananyagot. Amit szükségesnek tartott, azt meg is tanította - a negyvenes évek elején József Attilát, aki akkor egyáltalán nem volt divatban, az ötvenes években Balassi vagy Ady istenes verseit, ami végképp nem volt kívánatos. Rengeteget olvasott: a kortárs irodalmat még idős korában is. Minden nyáron újraolvasta a „kötelező” olvasmányokat, „’ hogy élvezhessem is őket” – mondta. Szellemessége, iróniája a legnehezebb időkben sem hagyta el, pedig bőven volt része gondokban.
 
Németh Vilmosné Göndöcz Lonci leveléből idézek: „Humánus értékei még a tanárét is felülmúlják! Magdival pár évig taníthattam együtt (tanárom nem volt, csak helyettesítőként meg „színi rendezőként” foglalkozott velem, például amikor 1948-ban Szendrey Júliát játszottam az ő rendezésében Petőfi naplója alapján), de észre kellett vennem, hogy a fizetésnapkor, azonnal a postára siet. Egyszer megkérdeztem az okát, s akkor szerényen elmondta,(magától értetődő természetességgel), hogy nincs nyugdíja a náluk egykor dolgozó asszonynak (cselédnek), s ő rendszeresen támogatja (abból a kis tanári fizetésből!). Ilyenre csak édesanyámék, az ősi felvidéki Karátsony-családjában láttam példát, de a „világban” nem. A másik efféle gesztusa volt, hogy amikor Molnárné Máriát agydaganattal műtötték, sokáig helyettesítette, s ezt a helyettesítésért kapott pénzt Máriának küldte el!
Négy iskolában dolgoztam (a túlórákért folyt sokszor a kicsinyes, megalázó harc), de ilyenre példát másutt nem láttam. (Szerintem el sem hitték, amikor el-elmesélgettem.)” Nem tudtam erről, de nem lepett meg, amikor Lonci megírta; Makay egyszer említette, hogy hajdani dajkája milyen nehéz sorban van (azt persze nem mondta, hogy rendszeresen segítette).
Nagyon szerényen élt. Komfort nélküli kőbányai lakására megelégedetten mondta: ez az első önálló lakásom. (Később módja volt kissé komfortosabbá tenni, de a környék így is lesújtó volt.)
 
Rengeteget segített a 60. évforduló előkészületeiben, minden levelemre szinte azonnal válaszolt. 1991 és 1996 között is többször írtunk egymásnak; én beszámoltam családomról, munkáimról, ő mindig válaszolt, levelezőlapon. Egészségi állapota egyre romlott; levelezőlapjain ezt is ironikusan közölte. Amikor már nem tudott tovább egyedül élni Kőbányán, kedves unokahúgánál volt vidéken. Onnan is jöttek válaszul a levelezőlapok, a régi – valljuk be, mindig nehezen olvasható – vonások jellegzetességét még fel lehetett ismerni, de a sorok egyre fogyatkoztak, egyre girbegurbábbak lettek; a címzést és a keltezést már unokahúga írta.
 
1996. október elsején temettük szülőfalujában, Hevesvezekényben,
Az iskolát ketten képviseltük dr. Baitz Andorné Dobos Gabriellával 1959/B,
magam a Kalmár család és az egykori kollégák kegyeletét is leróttam.
 
1997-2001.
Kökény Sándorné Kalmár Veronika 1950
 (Emlékkönyv 281. oldal)


 

 

Tisztelet emlékének!

 

 

Idézet egy 1946-ban érettségizett diák emlékeiből

 

Makay Magdolnát mindig valahogy szentnek tartottam, olyan imádkozó tisztelettel figyeltem,

és szerettem volna olyan tökéletes lenni, mint Ő.

 

Sokszor megjelent lelki szemeim előtt komoly, jellegzetes, nekem nagyon szép arca, ahogy szigorúan, de sohasem keményen végignézett az osztályon. Nem lehetett őt nem komolyan venni,

egy kicsit féltünk Tőle, de nagyon szerettük,  és mindannyian törtük magunkat az elismeréséért.

Színes, eleven órákat éltünk meg Vele. Soha nem untuk az óráit. Idealizmusra, a szép meglátására és értékelésére tanított meg bennünket, humorral, egy-egy közbeeső mondattal,

ami aztán egy életre megmaradt.

Nekem nagyon-nagyon sokat adott.

  

Dr. Marta Eckhardt (Garancsy Márta)

Troisdorf, 2001. október 29.

(Emlékkönyv 292. oldal)

 

Az oldal a honlapra felhelyezésre került: 2010 májusában

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.